Ustawianie marginesów dla stron lub pól tekstowych w programie Publisher

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawianie marginesów strony

 1. W menu Rozmieść kliknij polecenie Prowadnice układu, a następnie kliknij kartę Prowadnice marginesów.

 2. W obszarze Prowadnice marginesów wpisz żądane wartości marginesów.

Ustawianie marginesów strony zgodnie z minimalne marginesy obsługiwanych przez drukarce biurowej

Większość drukarek nie zadrukowuje obszaru o szerokości od 0,43 do 1,26 cm znajdującego się przy krawędzi papieru. Elementy umieszczone w tym obszarze nie zostaną wydrukowane. Aby ustawić marginesy stron publikacji zgodnie z minimalnym marginesem obsługiwanym przez drukarkę, najpierw należy określić rozmiar obszaru, w którym drukarka nie może drukować. Można to zrobić za pomocą programu Microsoft WordPad.

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, wskaż podmenu Wszystkie programy (lub Programy w systemie Windows 2000), wskaż podmenu Akcesoria, a następnie kliknij polecenie WordPad.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony.

 3. W polach marginesów Lewy, Prawy, Górny i Dolny wpisz wartość 0. Wartości marginesów zostaną ustawione automatycznie na wartość minimalną obsługiwaną przez drukarkę.

 4. Zanotuj minimalne wartości marginesów. Należy je później wprowadzić po otwarciu programu Microsoft Publisher.

 5. Otwórz publikację w programie Publisher.

 6. W menu Rozmieść kliknij polecenie Prowadnice układu, a następnie kliknij kartę Prowadnice marginesów.

 7. W obszarze Prowadnice marginesów wpisz uprzednio zanotowane minimalne wartości marginesów Lewy, Prawy, Górny i Dolny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie marginesów w polu tekstowym

 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij pole tekstowe, a następnie kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie pola tekstowego kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Marginesy pola tekstowego wpisz lub wybierz odpowiednie wartości marginesów w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Domyślne marginesy z każdej strony pola tekstowego w programie Publisher mają wartość 0,1 cm. W przypadku tworzenia biuletynu z wieloma kolumnami można zmniejszyć marginesy do wartości 0, aby ułatwić wyrównywanie tekstu i obiektów.

Ustawianie marginesów domyślnych dla nowych pól tekstowych w bieżącej publikacji

Jeśli w publikacji znajduje się pole tekstowe mające marginesy, które mają być używane jako domyślne, można użyć ich jako przykładu dla nowo tworzonych pól tekstowych. W przeciwnym przypadku należy najpierw utworzyć pole tekstowe i ustawić odpowiednie marginesy.

Za pomocą ustawień marginesów z istniejącego pola tekstowego jako ustawienia domyślne dla nowych pól tekstowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe z ustawieniami marginesów, które mają być używane jako ustawienia domyślne.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Kolory i linie.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do nowych pól tekstowych.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Od tej pory nowe pola tekstowe będą tworzone zgodnie z ustawieniami tego pola tekstowego.

Ręczne tworzenie nowego pola tekstowego z marginesami, które mają

 1. Na pasku narzędzi obiekty kliknij Pole tekstowe Obraz przycisku .

 2. Kliknij w miejscu, w którym ma być wyświetlane pole tekstowe.

 3. Prawym przyciskiem myszy kliknij pole tekstowe.

 4. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 5. W obszarze Marginesy pola tekstowego wpisz lub wybierz odpowiednie wartości marginesów w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny.

 6. Kliknij kartę Kolory i linie.

 7. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do nowych pól tekstowych.

 8. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×