Ustawianie lub zmienianie uprawnień do folderu publicznego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli utworzono folderu publicznego lub chcesz udzielić lub ograniczyć dostęp do folderu do określonych użytkowników lub grup, Oto jak ustawić uprawnienia do folderów publicznych.

Ważne : Aby używać folderów publicznych w programie Outlook, potrzebny jest program Microsoft Exchange Server oraz konto e-mail programu Exchange. Większość domowych i osobistych kont e-mail nie korzysta z programu Exchange Server.

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder publiczny, aby ustawić uprawnienia, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  Uwaga : Jeśli w okienku folderów nie widać obszaru Foldery publiczne, naciśnij klawisze Ctrl+6.

 2. Na karcie Uprawnienia w obszarze Uprawnienia wybierz poziom uprawnień z listy.

  Uprawnienia malejąca od właściciela wszystkie uprawnienia współautora najmniej uprawnień.

 3. Po wybraniu poziomu uprawnień można je precyzyjnie dostosować, klikając przyciski lub zaznaczając bądź czyszcząc pola wyboru. W takim przypadku Poziom uprawnień dla użytkownika lub grupy zmieni się na Niestandardowe.

  W poniższym przykładzie Anna i Tomasz mają wbudowany poziom uprawnień Autor i Publikujący redaktor. Michałowi przypisano poziom Redaktor, a następnie dostosowano opcje, tak aby umożliwić mu usuwanie własnych elementów.

  Ustawianie uprawnień do folderu publicznego

 4. Aby odnaleźć użytkowników lub grupy kontaktów, którym chcesz przypisać ten poziom uprawnień, kliknij przycisk Dodaj.

 5. Na globalnej liście adresowej wybierz użytkowników i grupy kontaktów, klikając pozycję Dodaj po zaznaczeniu każdej pozycji. Dodawane pozycje są wyświetlane w polu z prawej strony przycisku Dodaj.

  Dodawanie użytkowników do poziomu uprawnień

 6. Ustawić inne uprawnienia dla pozostałych użytkowników lub grup, powtórz kroki od 2 do 5.

 7. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o uprawnieniach i folderach programu Outlook

Aby dowiedzieć się więcej o ustawianiu uprawnień i sposobu ich działania, przeczytaj sekcję "Czy muszę stosować uprawnienia, aby udostępniać pliki innym użytkownikom na moim computer?" co należy wiedzieć przed przyznaniem uprawnień do pliku lub folderu artykuł.

Aby dowiedzieć się więcej o folderach programu Outlook, zobacz Tworzenie i udostępnianie folderu publicznego i przełączanie folderów programu Outlook.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×