Ustawianie lub usuwanie przypomnień

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program Outlook może pełnić funkcję osobistego budzika. Przypomnienia informują o nadchodzących spotkaniach i terminach. Można je też stosować do wielu innych czynności do wykonania, na przykład kiedy musisz znaleźć czas na napisanie wiadomości e-mail lub wykonanie zadania.

Uwaga :  Jeśli nie pracujesz aktywnie w programie Outlook, pole przypomnienia jest wyświetlane za używanym programem, tak aby nie zakłócać Twojej pracy. Można natomiast zauważyć migającą ikonę programu Outlook na pasku zadań i usłyszeć dźwięk przypomnienia. Jeśli pracujesz w głośnym otoczeniu, spróbuj zwiększyć głośność głośnika lub zmienić dźwięk przypomnienia na coś wyjątkowego.

Dodawanie lub usuwanie przypomnień dla terminów

Możesz ustawić przypomnienia dla wszystkich nowych terminów lub spotkań:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Kalendarz.

 2. W obszarze Opcje kalendarza zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienia domyślne.

  Ustawianie przypomnień domyślnych
  Ustawianie przypomnień domyślnych dla nowych elementów kalendarza.

Ustawianie przypomnienia dla istniejącego terminu lub spotkania

 1. U dołu ekranu kliknij pozycję Kalendarz.

  Element nawigacyjny Kalendarz w programie Outlook 2016

 2. Otwórz termin lub spotkanie.

  Uwagi : Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie elementu cyklicznego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić przypomnienie tylko dla jednego terminu lub spotkania w serii, zaznacz pozycję Otwórz to wystąpienie.

  • Aby ustawić przypomnienie dla wszystkich terminów lub spotkań w serii, zaznacz pozycję Otwórz całą serię.

 3. Na karcie Wystąpienie terminu lub Wystąpienie spotkania w grupie Opcje kliknij strzałkę Przypomnienie i określ, ile czasu przed terminem lub spotkaniem chcesz otrzymać przypomnienie. Aby wyłączyć przypomnienie, wybierz pozycję Brak.

  Opcje przypomnienia
  Ustawianie przypomnień domyślnych dla nowych elementów kalendarza.

  Uwaga :  Dla wydarzeń całodziennych domyślny czas przypomnienia to 18 godzin przed wydarzeniem. Można zmienić czas przypomnienia dla każdego wydarzenia, ale nie można jednocześnie zmienić domyślnego czasu dla wszystkich wydarzeń.

Początek strony

Ustawianie przypomnień dla wiadomości e-mail

 1. U dołu ekranu kliknij pozycję Poczta.

  Element nawigacyjny Poczta w programie Outlook 2016

 2. Zaznacz wiadomość e-mail.

 3. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Flaga monitująca > Dodaj przypomnienie.

  Porada : Aby szybko przekształcić wiadomości e-mail w czynności do wykonania, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Stan flagi na liście wiadomości.

 4. W oknie dialogowym Niestandardowe zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienie.

Ustawianie przypomnień dla zadań

 1. U dołu ekranu kliknij pozycję Zadania.

  Element nawigacyjny Zadania w programie Outlook 2016

 2. Aby wyświetlić zadania, kliknij pozycję Narzędzia główne > Lista zadań do wykonania.

  Kliknij pozycję Lista zadań do wykonania

 3. Kliknij zadanie na liście.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać przypomnienie o zadaniu do listy zadań do wykonania, w grupie Flaga monitująca wybierz zakres czasu zgodny z terminem ostatecznym.

  • Aby usunąć przypomnienie o zadaniu z listy zadań do wykonania, w grupie Zarządzanie zadaniem kliknij pozycję Usuń z listy.

Początek strony

Uwaga :  Jeśli nie pracujesz aktywnie w programie Outlook, pole przypomnienia jest wyświetlane za używanym programem, tak aby nie zakłócać Twojej pracy. Można natomiast zauważyć migającą ikonę programu Outlook na pasku zadań i usłyszeć dźwięk przypomnienia. Jeśli pracujesz w głośnym otoczeniu, spróbuj zwiększyć głośność głośnika lub zmienić dźwięk przypomnienia na coś wyjątkowego.

Terminy i spotkania kalendarza

Dla wszystkich nowych terminów lub spotkań

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Kalendarz.

 2. Aby włączyć lub wyłączyć przypomnienia domyślne dla wszystkich nowych terminów lub spotkań, w obszarze Opcje kalendarza zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienia domyślne.

 3. Jeśli zaznaczysz pole wyboru, określ odstęp czasu między przypomnieniem a terminem lub spotkaniem.

Dla istniejących terminów lub spotkań

 1. Otwórz termin lub spotkanie.

  Uwaga : Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie elementu cyklicznego, kliknij pozycję Otwórz to wystąpienie lub Otwórz serię, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Termin w grupie Opcje na liście rozwijanej Przypomnienie wybierz, ile czasu przed terminem lub spotkaniem ma zostać wyświetlone przypomnienie. Aby wyłączyć przypomnienie, wybierz opcję Brak.

Uwaga : Dla wydarzeń całodziennych domyślna godzina przypomnienia jest ustawiona na 18 godzin naprzód. Mimo że nie można zmienić ustawienia domyślnego dla wszystkich utworzonych wydarzeń całodziennych, można zmienić godzinę przypomnienia dla każdego spotkania osobno.

Początek strony

Wiadomości e-mail, kontakty i zadania

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij pozycję Dodaj przypomnienie.

  Polecenie Dodaj przypomnienie na wstążce

  Porada : Można szybko oznaczyć wiadomości e-mail jako elementy do wykonania, korzystając z przypomnień. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Stan flagi na liście wiadomości. Jeśli wiadomość jest otwarta, na karcie Wiadomość w grupie Śledzenie kliknij przycisk Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie.

 2. W oknie dialogowym Niestandardowe zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienie. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru należy wprowadzić datę i godzinę pojawienia się przypomnienia.

 3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Terminy i spotkania kalendarza

Dla wszystkich nowych terminów lub spotkań

 1. W menu Narzędzia na pasku menu w górnej części ekranu głównego programu Outlook — tam, gdzie jest widoczna cała poczta — kliknij pozycję Opcje. Menu Narzędzia nie będzie widoczne w widoku wiadomości e-mail.

 2. Aby przypomnienie było automatycznie włączane lub wyłączane dla nowych terminów lub spotkań, na karcie Preferencje w grupie Kalendarz zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienie domyślne.

 3. W przypadku zaznaczenia tego pola należy wprowadzić czas, jaki ma dzielić pojawienie się przypomnienia od terminu lub spotkania.

Dla istniejących terminów lub spotkań

 1. Otwórz termin lub spotkanie.

  Uwaga : Jeśli zostanie otwarte okno dialogowe Otwieranie elementu cyklicznego, należy określić, czy zmiana przypomnienia ma dotyczyć tylko danego elementu, czy całej serii. Kliknij opcję Otwórz to wystąpienie lub Otwórz serię, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Termin w grupie Opcje na liście Przypomnienie wybierz, ile czasu przed terminem lub spotkaniem ma zostać wyświetlone przypomnienie. Aby wyłączyć przypomnienie, wybierz opcję Brak.

  Uwaga : Dla wydarzeń całodziennych domyślna godzina przypomnienia jest ustawiona na 18 godzin naprzód. Mimo że nie można zmienić ustawienia domyślnego dla wszystkich utworzonych wydarzeń całodziennych, można zmienić godzinę przypomnienia dla każdego spotkania osobno.

Początek strony

Wiadomości e-mail, kontakty i zadania

 1. Aby ustawić lub usunąć przypomnienia, zaznacz wiadomość e-mail, kontakt lub zadanie.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Obraz przycisku Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie.

  Porada : Można szybko oznaczyć wiadomości e-mail jako elementy do wykonania, korzystając z przypomnień. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Stan flagi na liście wiadomości. Jeśli wiadomość jest otwarta, na karcie Wiadomość w grupie Śledzenie kliknij przycisk Obraz przycisku Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie.

 3. W oknie dialogowym Niestandardowe zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienie. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru należy wprowadzić datę i godzinę pojawienia się przypomnienia.

  Okno dialogowe Flaga dla określonej daty

 4. Porada : Jeśli program Outlook jest zamknięty, przypomnienia nie pojawią się na ekranie. Program Outlook musi być otwarty lub zminimalizowany do paska zadań.

  Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×