Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Pola tekstowe i większość kształtów (oprócz linii i łączników) mogą zawierać tekst dołączony do kształtu lub pola tekstowego, który można rozmieszczać poziomo lub pionowo, zawijać albo wyświetlać tylko w jednym wierszu. Można także zmieniać marginesy pól tekstowych i kształtów w celu uzyskania optymalnych odstępów, zmieniać rozmiary kształtów w celu lepszego dopasowania tekstu oraz zmieniać kierunek tekstu.

Co chcesz zrobić?

Umieszczanie tekstu poziomo w kształcie lub polu tekstowym

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Umieszczanie tekstu pionowo w kształcie lub polu tekstowym

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe.

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Zawijanie tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Zawijany tekst jest automatycznie wyświetlany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst, który chcesz zawinąć.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst w kształcie.

  Pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie

Początek strony

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią kształtu lub pola tekstowego

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe.

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewym obramowaniem kształtu a tekstem, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Lewy margines.

  • Aby określić odległość między prawym obramowaniem kształtu a tekstem, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Prawy margines.

  • Aby określić odległość między górnym obramowaniem kształtu a tekstem, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Górny margines.

  • Aby określić odległość między dolnym obramowaniem kształtu a tekstem, wprowadź nowy rozmiar marginesu w polu Dolny margines.

Początek strony

Dopasowywanie rozmiaru kształtu do tekstu

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Wybieranie polecenia Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Możesz zmienić kierunek tekstu wyświetlanego w kształcie lub polu tekstowym — na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe.

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Wybieranie kierunku tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Umieszczanie tekstu poziomo w kształcie lub polu tekstowym

Umieszczanie tekstu pionowo w kształcie lub polu tekstowym

Zawijanie tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią kształtu lub pola tekstowego

Dopasowywanie rozmiaru kształtu do tekstu

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Umieszczanie tekstu poziomo w kształcie lub polu tekstowym

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Umieszczanie tekstu pionowo w kształcie lub polu tekstowym

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Zawijanie tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Zawijany tekst jest automatycznie wyświetlany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie.

Początek strony

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią kształtu lub pola tekstowego

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Lewy.

  • Aby określić odległość między prawą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Prawy.

  • Aby określić odległość między górną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Górny.

  • Aby określić odległość między dolną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Dolny.

Początek strony

Dopasowywanie rozmiaru kształtu do tekstu

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Autodopasowanie kliknij opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach w okienku Pole tekstowe znajdującym się w oknie dialogowym Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku Pomoc u góry tego okna dialogowego.

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Umieszczanie tekstu poziomo w kształcie lub polu tekstowym

Umieszczanie tekstu pionowo w kształcie lub polu tekstowym

Zawijanie tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią kształtu lub pola tekstowego

Dopasowywanie rozmiaru kształtu do tekstu

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Umieszczanie tekstu poziomo w kształcie lub polu tekstowym

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Umieszczanie tekstu pionowo w kształcie lub polu tekstowym

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  W menu skrótów pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

Początek strony

Zawijanie tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Zawijany tekst jest automatycznie wyświetlany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Zawijanie wierszy w Autokształcie.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie.

Początek strony

Zmienianie marginesów między tekstem a krawędzią kształtu lub pola tekstowego

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

Początek strony

Dopasowywanie rozmiaru kształtu do tekstu

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Dopasuj rozmiar Autokształtu do tekstu.

  Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Autodopasowanie wybierz opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Porada: Aby zmniejszyć rozmiar tekstu w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, wybierz opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek tekstu na poziomy (od lewej do prawej) albo pionowy (od góry do dołu lub od dołu do góry).

Word i Outlook

 1. Kliknij dwukrotnie kształt lub pole tekstowe w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Kierunek tekstu Kierunek tekstu . Klikając wielokrotnie pozycję Kierunek tekstu możesz przechodzić między trzema opcjami.

PowerPoint

 1. Kliknij dwukrotnie kształt lub pole tekstowe w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Kierunek tekstu Kierunek tekstu i wybierz odpowiednią opcję.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×