Ustawianie języka edycji lub języka etykietek ekranowych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w pakiecie Microsoft Office Starter 2010 można zmieniać język edycji i język etykietek ekranowych. Dostępne języki są uzależnione od wersji językowej pakietu Office Starter zainstalowanej na komputerze.

Co chcesz zrobić?

Pisanie w innym języku

Wybieranie języka etykietek ekranowych

Pisanie w innym języku

Ustawienie języka edycji umożliwia pisanie w tym języku w programach pakietu Office. Razem z językiem edycji są ustawiane układ klawiatury i narzędzia sprawdzające dla tego języka. Narzędzia sprawdzające udostępniają funkcje specyficzne dla języka, takie jak słowniki do sprawdzania pisowni, reguły gramatyczne oraz przyciski zmiany kierunku akapitu.

Uwaga : Co wersja językowa pakietu Office zawiera narzędzia sprawdzające dla więcej niż jednego języka. Pakiet Office Starter obsługuje tylko narzędzia sprawdzające, które są instalowane z dana wersja językowa pakietu Office Starter. Pakiet Office Starter nie obsługuje stosowania znajdują się w pakiety językowe i pakiety language interface Pack dostępnych dla zakupu i bezpłatnie pobrać narzędzia sprawdzające.

Dodawanie języka edycji

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office Starter, na przykład program Word Starter.
  Ustawienie języka edycji w jednym programie pakietu Office Starter powoduje również ustawienie tego języka w drugim programie pakietu Office Starter.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 4. Kliknij pozycję Język.

 5. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office kliknij strzałkę Dodaj dodatkowe języki edycji, wybierz język, który chcesz dodać, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 6. Ustawianie domyślnego języka edycji — język, którego najczęściej używane. Na liście język edycji kliknij język, którego chcesz jako domyślną, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.
  Po zmianie języka domyślnego, należy zamknąć wszystkie programy pakietu Office, a następnie otwórz je ponownie zmiana zaczęła efektu

Włączanie układu klawiatury

Kiedy dany język zostanie dodany do listy języków edycji, w obszarze Układ klawiatury zostanie wyświetlony komunikat Niewłączony dotyczący tego języka. W takiej sytuacji należy włączyć układ klawiatury, aby można było wpisywać tekst w tym języku.

 1. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office kliknij pozycję Niewłączony dla układu klawiatury, który chcesz włączyć.

 2. Na pasku zadań systemu Windows otwórz okno Usługi tekstowe i języki, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie języka rozwiń węzeł języka, którego chcesz użyć, a następnie rozwiń węzeł Klawiatura.

 4. Zaznacz pole wyboru obok odpowiedniego układu klawiatury lub edytora IME (Input Method Editor), a następnie kliknij przycisk OK. Układ klawiatury zostanie dodany do listy Zainstalowane usługi i do paska języka.

 5. W obszarze język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

 6. Aby zamknąć okno dialogowe Usługi tekstowe i języki, kliknij przycisk OK.

Czy jest wyświetlany komunikat „Niezainstalowane” dotyczący narzędzi sprawdzających?

Jeśli dana wersja językowa pakietu Office Starter nie zawiera narzędzi sprawdzających dla żądanego języka, w obszarze Sprawdzanie (pisownia, gramatyka...) będzie wyświetlany komunikat Niezainstalowane dotyczący tego języka. Kliknięcie łącza spowoduje otwarcie strony umożliwiającej pobranie pakietów językowych dla pakietu Office 2010. Pakiet Office Starter 2010 nie obsługuje pakietów językowych. Aby korzystać z narzędzi sprawdzających dla większej liczby języków, należy wykonać uaktualnienie do pełnej wersji pakietu Office przez kliknięcie pozycji Kup na karcie Narzędzia główne w programie Excel Starter lub Word Starter.

Pisanie w innym języku

Z edycji skonfigurowane języki, możesz teraz zapisać w językach, które zostały dodane.

Początek strony

Wybieranie języka etykietek ekranowych

Etykietki ekranowe to niewielkie okna podręczne z krótkim tekstem Pomocy dostosowanym do kontekstu, wyświetlane po zatrzymaniu wskaźnika na wyświetlanym elemencie, takim jak przycisk, karta, formant okna dialogowego czy menu.

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office Starter, na przykład program Word Starter.
  Ustawienie języka etykietek ekranowych w jednym programie pakietu Office Starter powoduje również ustawienie tego języka w drugim programie pakietu Office Starter.

 2. Kliknij kartę Plik.

 3. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 4. Kliknij pozycję Język.

 5. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języka etykietek ekranowych kliknij strzałkę, aby wybrać język etykietek ekranowych.

  Uwagi : 

  • Jeśli odpowiedni język nie ma na liście, może być konieczne dodania nowych usług językowych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Języka etykietek ekranowych pakietu Microsoft Office w witrynie sieci Web firmy Microsoft.

  • Nowo zainstalowany język etykietek ekranowych stanie się domyślnym językiem etykietek ekranowych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×