Ustawianie identyfikator rozmówcy dla użytkownika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Telefon w usłudze Office 365 udostępnia domyślny identyfikator rozmówcy, numer telefonu przydzielonego użytkownika. Można zmienić lub zablokować identyfikator rozmówcy (nazywane także dzwoniąc identyfikator wiersza) dla użytkownika. Dowiedz się więcej o używaniu identyfikator rozmówcy w Twojej organizacji, przechodząc w tym miejscu.

Istnieją ustawienia, które można zmienić:

Uwaga : To nie jest organizacje korzystające lokalnie z programu Lync lub Skype dla firm Server.

 • Zmień ich wychodzących identyfikator rozmówcy Identyfikator rozmówcy użytkownika, które domyślnie jest jego numer telefonu, można zastąpić inny numer telefonu. Na przykład możesz zmienić identyfikator rozmówcy użytkownika z jej numer telefonu do numeru telefonu głównym dla swojej firmy lub zmienić identyfikator wiersza nawiązywania połączeń przez użytkownika z jej numer telefonu do numeru telefonu głównym dla działu prawnego. Możesz zmienić numer identyfikacyjny nawiązywania połączeń z dowolnym numerem Online usługi (płatne lub bezpłatne).

  Uwaga : Jeśli chcesz użyć parametru Service , musisz określić liczbę prawidłową usługę.

 • Blokowanie ich identyfikator rozmówcy ruchu wychodzącego Można zablokować ich wychodzących identyfikator rozmówcy przesyłane na połączenia wychodzące publicznej sieci Telefonicznej użytkownika. Spowoduje to blokuje jej numer telefonu wyświetlaniu na telefonie osoby wywoływana.

 • Blokowanie ich przychodzących identyfikator rozmówcy Można zablokować użytkownikowi odbieranie identyfikator rozmówcy na połączeń przychodzących publicznej sieci Telefonicznej.

Ważne : Połączeń alarmowych zawsze będzie wysyłać numer telefonu użytkownika (identyfikator rozmówcy).

Domyślnie wszystkie te ustawienia identyfikator rozmówcy są wyłączone. Oznacza to, że program Skype dla firm Online użytkownika numer telefonu są widoczne po tego użytkownika dzwoni telefon publicznej sieci Telefonicznej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych ustawień, i jak z nich korzystać, przejdź tutaj.

Ustawianie swojej rozmówcy identyfikator ustawienia zasad

Uwaga : Dla wszystkich ustawień wywołującego w Skype dla firm Online należy użyć programu Windows PowerShell i nie można używaćw programie Skype dla firm Centrum administracyjnym.

 • Upewnianie się, że jest używany program Windows PowerShell w wersji 3.0 lub nowszej

  1. Aby sprawdzić, czy korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej: Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. Sprawdź wersję, wpisując ciąg Get-Host w oknie Windows PowerShell.

  3. Jeśli nie masz wersji 3.0 lub nowszej, musisz pobrać i zainstalować aktualizacje programu Windows PowerShell. Zobacz Windows Management Framework 4.0, aby pobrać i zainstalować pliki umożliwiające zaktualizowanie programu Windows PowerShell do wersji 4.0. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  4. Konieczne jest też zainstalowanie modułu programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online, który umożliwia tworzenie zdalnej sesji programu Windows PowerShell łączącej się z usługą Skype dla firm Online. Ten moduł, który jest obsługiwany tylko na komputerach 64-bitowych, można pobrać z Centrum pobierania Microsoft ze strony Moduł programu Windows PowerShell dla usługi Skype dla firm Online. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, zrób to.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell.

 • Uruchamianie sesji programu Windows PowerShell

  1. Wybierz menu Start > Windows PowerShell.

  2. W oknie Windows PowerShell połącz się z Twoją organizacją usługi Office 365, uruchamiając polecenie:

   Uwaga : Polecenie Import-Module musisz uruchomić tylko podczas pierwszego użycia modułu Windows PowerShell usługi Skype dla firm Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania programu Windows PowerShell, zobacz Łączenie się ze wszystkimi usługami Office 365 w jednym oknie programu Windows PowerShell lub Łączenie się z usługą Skype dla firm Online za pomocą programu Windows PowerShell.

 • Wyświetlanie wszystkich ustawień zasad identyfikator rozmówcy w Twojej organizacji, uruchom:

  • Get-CsCallingLineIdentity |fl

  Zobacz więcej przykładów i szczegóły dotyczące Get-CsCallingLineIdentity

 • Utwórz nową zasadę identyfikator rozmówcy, który ustawia identyfikator rozmówcy na anonimowe, uruchom:

  • New-CsCallingLineIdentity -Identity Anonymous -Description "Anonymous policy" -CallingIDSubstitute Anonymous -EnableUserOverride $false

  Zobacz więcej przykładów i szczegóły dotyczące Nowy CsCallingLineIdentity

 • Zastosowanie nowych zasad, który został utworzony do Marmur Amos, uruchom:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName Anonymous

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsCallingLineIdentity .

Jeśli utworzono już zasady, możesz użyć polecenia cmdlet Set-CsCallingLineIdentity do wprowadzenia zmian do istniejących zasad, a następnie stosowanie za pomocą Udzielanie CsCallingLineIdentity ustawienia użytkowników.

 • Blokowanie poczty przychodzącej identyfikator rozmówcy, uruchom:

  • Set-CsCallingLineIdentity -Identity "Block Incoming" -BlockIncomingPstnCallerID $true -EnableUserOverride $true

   Zobacz więcej przykładów i szczegóły dotyczące Zestawu CsCallingLineIdentity

 • Utworzone ustawienia zasad są stosowane do użytkownika w organizacji, uruchom:

  • Grant-CsCallingLineIdentity -Identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName "Block Incoming"

  Zobacz więcej informacji na temat polecenia cmdlet Udziel CsCallingLineIdentity .

Usuwanie zasady identyfikator rozmówcy

Aby usunąć zasady z Twojej organizacji, uruchom polecenie:

Remove-CsCallingLineIdentity –Identity "My Caller ID Policy"

Aby usunąć zasady użytkownika, uruchom:

Grant-CsCallingLineIdentity –Identity "amos.marble@contoso.com" –PolicyName $null

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie Windows PowerShell?

Tematy pokrewne

Regulamin programu Połączenia z numerami alarmowymi
Regulamin użytkowania usług PSTN w usłudze Skype dla firm Online

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×