Ustawianie i cofanie ustawienia hasła bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ustawianie i usuwanie hasła bazy danych w Microsoft Office Access 2007 przy użyciu okna dialogowego Ustawianie hasła bazy danych i Cofanie ustawienia hasła bazy danych. Okna te są wyświetlane po kliknięciu polecenia Szyfruj przy użyciu hasła i Usuwanie bazy danych i szyfrowania, odpowiednio w grupie Narzędzia bazy danych na karcie Narzędzia bazy danych. Na poniższym rysunku pokazano grupę zawierającą polecenia:

Obraz wstążki programu Access

Polecenia, które jest wyświetlane w grupie zależnie od tego, czy są szyfrowane bazy danych. Jeśli baza danych jest zaszyfrowany, grupie wyświetla polecenie Usuwanie bazy danych i szyfrowania.

Okno dialogowe Ustawianie hasła bazy danych

  • Hasło    Wprowadź hasło w tym polu.

  • Sprawdź    Wprowadź hasło ponownie w tym polu. Wpisz hasło dokładnie tak, jak w polu hasło, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Okno dialogowe Cofanie ustawienia hasła bazy danych

  • Hasło    Wprowadź hasło w tym polu, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Wykonanie tej czynności spowoduje usunięcie hasła.

    Uwagi : 

    • Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: House27. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków.

    • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×