Ustawianie i cofanie ustawienia hasła bazy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą hasła można szyfrować pulpitu bazy danych programu Access w formacie pliku accdb. Jeśli znasz hasło zaszyfrowaną bazę danych, możesz usunąć hasło i odszyfrowywanie bazy danych.

Uwaga : Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — typu baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access.

Ustawianie hasła bazy danych

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Szyfruj przy użyciu hasła.

 2. W polu Hasło wpisz hasło, którego chcesz użyć.

  Uwagi : 

  • Za pomocą silne hasło, które łączy wielkie i małe litery, liczby i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Silne hasło: Y6dh! et5. Słabym hasłem: House27. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków.

  • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 3. W polu Weryfikuj ponownie wprowadź hasło. Wpisz dokładnie to samo hasło co w polu Hasło, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Okno dialogowe Cofanie ustawienia hasła bazy danych

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Odszyfruj bazę danych.

 2. W polu Hasło wprowadź hasło bazy danych.

  Ważne :  Jeśli hasło nie jest znane, nie można odszyfrować bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×