Ustawianie hasła ochrony przed otwarciem lub zmianami dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

W pakiecie Microsoft Office 2007 możesz używać haseł, aby uniemożliwić innym osobom otwieranie i modyfikowanie Twoich dokumentów, skoroszytów i prezentacji. Pamiętaj, że firma Microsoft nie może odzyskać zapomnianych haseł.

Aby uzyskać więcej informacji o hasłach, zobacz Tworzenie silnych haseł.

Przestroga : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie hasła w dokumencie programu Word

Usuwanie ochrony hasłem z dokumentu programu Word

Ustawianie hasła do modyfikowania dokumentu programu Word

Ustawianie hasła w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

Usuwanie ochrony hasłem z arkusza kalkulacyjnego programu Excel

Ustawianie hasła do modyfikowania arkusza kalkulacyjnego programu Excel

Ustawianie hasła w prezentacji programu PowerPoint

Usuwanie ochrony hasłem z prezentacji programu PowerPoint

Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji programu PowerPoint

Ustawianie hasła w dokumencie programu Word

Aby zaszyfrować plik i ustawić hasło do otwierania go:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

  Szyfrowanie dokumentu

 2. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu w polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  Przestroga : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

  Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 3. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła w polu Wprowadź ponownie hasło wpisz jeszcze raz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z dokumentu programu Word

 1. Otwórz dokument przy użyciu hasła.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu usuń zaszyfrowane hasło z pola Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zapisanie pliku.

Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania dokumentu programu Word

Oprócz ustawienia hasła do otwierania dokumentu programu Word można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie dokumentu.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.

 3. W obszarze Opcje udostępniania plików dla tego dokumentu w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz hasło.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Aby usunąć hasło, powtórz powyższe czynności i usuń hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Ustawianie hasła w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

Aby zaszyfrować skoroszyt i ustawić hasło do otwierania go:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

  Szyfrowanie dokumentu

 2. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 3. W polu Wprowadź ponownie hasło wpisz ponownie to samo hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z arkusza kalkulacyjnego programu Excel

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny przy użyciu hasła.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu usuń zaszyfrowane hasło z pola Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zapisz arkusz kalkulacyjny.

Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania arkusza kalkulacyjnego programu Excel

Oprócz ustawienia hasła do otwierania arkusza kalkulacyjnego programu Excel można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie arkusza kalkulacyjnego.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.

 3. W obszarze Współużytkowanie pliku w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz hasło.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Aby usunąć hasło, powtórz powyższe czynności i usuń hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Ustawianie hasła w prezentacji programu PowerPoint

Aby zaszyfrować prezentację i ustawić hasło do jej otwierania:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

  Przestroga : Przechowuj hasło w bezpiecznym miejscu. Jeśli zgubisz lub zapomnisz hasło, nie będzie można go odzyskać.

  Szyfrowanie dokumentu

 2. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

  Możesz wpisać maksymalnie 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 3. W polu Wprowadź ponownie hasło wpisz ponownie to samo hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z prezentacji programu PowerPoint

 1. Otwórz prezentację przy użyciu hasła.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Zaszyfruj dokument.

 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu usuń zaszyfrowane hasło z pola Hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zapisz prezentację.

Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji programu PowerPoint

Oprócz ustawienia hasła do otwierania prezentacji programu PowerPoint można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie prezentacji.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.

 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.

 3. W obszarze Ustawienia udostępniania pliku dla tego dokumentu w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz hasło.

 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Aby usunąć hasło, powtórz powyższe czynności i usuń hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×