Ustawianie formularza, aby był używany w elementach odpowiedzi

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownicy wybierz ten typ formularza do utworzenia odpowiedź dotycząca wybranego elementu. W widoku elementach odpowiedzi są wcięte pod ich elementu nadrzędnego, jeśli widoku listy jest skonfigurowane do wyświetlania odpowiedzi w hierarchii.

  1. Otwórz Projektanta.

  2. Kliknij formularz, który ma być używany w elementach odpowiedzi.

  3. Kliknij przycisk Właściwości.

  4. Kliknij pozycję Użyj tego formularza w celu tworzenia odpowiedzi do wybranego elementu.

  5. Na liście Pola zaznacz pola, które mają dziedziczyć wartości z elementu nadrzędnego.

    Na przykład można zdecydować, że mają być dziedziczone wartości w polu „temat”, dzięki czemu tekst tematu w elemencie odpowiedzi jest początkowo zgodny z tekstem tematu w elemencie nadrzędnym.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×