Ustawianie formantu jako tylko do odczytu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby uniemożliwić użytkownikom zmienianie zawartości formantu, należy oznaczyć go jako formant tylko do odczytu.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla pól tekstowych, pól tekstu sformatowanego, list punktowanych, list numerowanych i list zwykłych.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, którą chcesz ustawić jako tylko do odczytu, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki.

  2. Kliknij kartę Wyświetlanie.

  3. Zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu.

    Uwaga: Skonfigurowanie formantu jako elementu tylko do odczytu zapobiega wpisywaniu danych w formancie przez użytkowników, ale nie ma żadnego wpływu na wygląd formantu.

Porada: Można także użyć formatowanie warunkowe i za pomocą tej funkcji skonfigurować formant jako element tylko do odczytu, o ile w innym formancie nie została wprowadzona określona wartość. Na przykład pole tekstowe numeru prawa jazdy może być tylko do odczytu, jeżeli użytkownik nie wprowadzi odpowiedniego wieku w innym formancie formularza.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×