Ustawianie domyślnych opcji formatowania dla arkuszy danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : W tym artykule nie dotyczą aplikacji sieci web programu Access — odpowiadającą typowi bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i wdrażanie w trybie online. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Tworzenie aplikacji programu Access.

Domyślne ustawienia formatowania można zmienić, tak aby wszystkie arkusze danych w bazach danych programu Access pulpitu automatycznie wyświetlane z określonym formatowaniem.

Uwaga : Aby zmiany zostały zastosowane, należy zamknąć i ponownie otworzyć arkusze danych.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Arkusz danych i wybierz opcje, które chcesz zmienić.

Zmienianie efektów linii siatki i komórek

Domyślne pokazywanie linii siatki

Domyślnie komórki w arkuszu danych są wyświetlane z zarówno poziomymi, jak i pionowymi krawędziami, czyli z liniami siatki. Można jednak zmienić opcje tak, aby linie siatki były niewidoczne lub aby były widoczne tylko linie poziome bądź pionowe:

 • W obszarze Domyślne pokazywanie linii siatki wyczyść pole wyboru Poziome, aby ukryć poziome linie siatki, i wyczyść pole wyboru Pionowe, aby ukryć pionowe linie siatki. Jeśli obie opcje zostaną wyczyszczone, arkusz danych będzie wyświetlany bez linii siatki.

Uwaga : Aby zmienić format linii siatki w istniejącej bazie danych, należy otworzyć tabelę w widoku arkusza danych i na karcie Narzędzia główne w grupie Formatowanie tekstu kliknąć pozycję Linie siatki.

Ustawianie domyślnych efektów komórek

Efekt komórki opisuje styl poszczególnych komórek. Wygląd komórki ma domyślnie ustawioną opcję Płaski, ale to ustawienie można zmienić na opcję Wypukły lub Wklęsły.

Ustawianie domyślnej szerokości kolumny

Należy wybrać domyślną szerokość kolumn we wszystkich arkuszach danych w bazie danych programu Access. Należy wpisać rozmiar w centymetrach lub calach, zależnie od systemu jednostek miary określonego w ustawieniach systemu Windows.

Ustawianie czcionki domyślnej

Za pomocą ustawień w tej sekcji można dostosować rozmiar, grubość i styl tekstu w arkuszach danych.

 • Rozmiar — należy wybrać odpowiedni rozmiar tekstu w arkuszach danych.

 • Grubość — należy wybrać z listy opcję grubości tekstu. Na przykład można wybrać jedną z następujących opcji grubości wyświetlanej czcionki: Cienka, Bardzo delikatna, Delikatna, Normalna, Średnia, Półpogrubiona, Pogrubiona lub Gruba.

  Można ustawić opcję tekstu Podkreślenie lub Kursywa, jeśli cały tekst we wszystkich arkuszach danych ma być podkreślony lub pochyły.

  Uwaga : Czasem tekst pochyły jest mniej czytelny na ekranie komputera.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opcji dla bieżącej bazy danych, zobacz Ustawianie opcji użytkownika dla bieżącej bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×