Ustawianie domyślnej ilości miejsca dla użytkowników usługi OneDrive

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślne ilości miejsca dla każdego użytkownika OneDrive jest 1 TB. Jeśli posiadasz jeden z poniższych planów Office 365, można zwiększyć przechowywania do 5 TB:

  • Office 365 Enterprise E3 i E5

  • Office 365 dla instytucji rządowych E3 i E5

  • Office 365 Education i usługi Office 365 Education E5

  • OneDrive dla Firm (plan 2) i SharePoint Online (plan 2)

Uwagi : 

  • Jeśli Twoja organizacja ma więcej niż 5 użytkowników, możesz zmienić ilość miejsca do magazynowania do więcej niż 5 TB. Kontakt z pomocą techniczną firmy Microsoft do omówienia potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji o ilości miejsca do magazynowania dostępnego w usłudze każdy plan zobacz OneDrive dla firm opis usługi

  • Co najmniej jedną licencję do użytkownika należy przypisać przed można zwiększyć ilość miejsca do magazynowania domyślne OneDrive.

Aby ustawić domyślny OneDrive ilości miejsca do magazynowania

  1. Otwórz Centrum administracyjne usługi OneDrive , a następnie kliknij kartę miejsca do magazynowania.

    Karta miejsca do magazynowania w Centrum administracyjnym usługi OneDrive
  2. Wprowadź ilość miejsca do magazynowania domyślnych (w GB) w polu Domyślna lokalizacja, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

To ustawienie miejsca przechowywania dotyczy wszystkich nowych i istniejących użytkowników, których nie można ustawić limity określonego miejsca do magazynowania. Aby zmienić ilości miejsca dla określonych użytkowników, należy użyć PowerShell firmy Microsoft. Aby sprawdzić, jeśli ustawiono limitów miejsca do magazynowania określonego użytkownika, uruchom następujące polecenie programu PowerShell:

$r=Get-SPOSite -Identity https://superdomain-my.sharepoint.com/personal/noadmin_superdomain_onmicrosoft_com -Detailed
$r.StorageQuotaType
Default

Jeśli typ magazynu jest ustawiona na UserSpecific zamiast domyślne, należy ręcznie zmienić ilość miejsca do magazynowania za pomocą programu PowerShell.

Aby uzyskać informacje o korzystaniu z programu PowerShell zobacz Konfigurowanie środowiska usługi SharePoint Online zarządzania powłoki Windows PowerShell. Aby uzyskać informacje na temat zmieniania użytkownika ilości miejsca do magazynowania przy użyciu programu PowerShell zobacz Ustawianie usługi OneDrive dla firm przydział magazynowania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Korzystanie z Centrum administracyjnego OneDrive

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×