Ustawianie daty i godziny dla flagi wiadomości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Flagi ułatwiają identyfikowanie wiadomości wymagających uwagi. Można wykonać skanowanie folderu Skrzynka odbiorcza lub innej lista wiadomości w poszukiwaniu oflagowanych wiadomości, a także posortować tę listę w celu odszukania wszystkich oflagowanych wiadomości.

Po przypisaniu flagi do wiadomości daty rozpoczęcia i ukończenia będą wyświetlane na pasek informacyjny w nagłówku wiadomości. W celu polepszenia widoczności wiadomości są również wyświetlane (według daty) na pasku zadań do wykonania i na dziennej liście zadań w Kalendarzu. Program Microsoft Office Outlook 2007 udostępnia wiele flag z określonymi datami, na przykład Dzisiaj czy W przyszłym tygodniu. Użytkownik może też przypisywać flagi bez skojarzonej daty. W przypadku częstego stosowania tej samej godziny i daty dla różnych wiadomości można określić flaga Szybkie kliknięcie, która pozwoli oflagować takie elementy za pomocą jednego kliknięcia.

Aby bardziej przyciągnąć uwagę do oflagowanej wiadomości, można ustawić przypomnienie o czynnościach, które należy wykonać.

W tym artykule

Jak działają daty flagi w menu Flaga monitująca

Ustawianie daty i godziny dla flagi

Ustawianie przypomnienia dla siebie w oflagowanej wiadomości

Ustawianie przypomnienia dla innych osób w oflagowanej wiadomości

Sposób działania dat flag w menu Flaga monitująca

W poniższej tabeli opisano sposób działania flag w menu Flaga monitująca. Można dostosować daty dowolnej flagi i opcjonalnie ustawić przypomnienia.

Flaga

Data początkowa

Data końcowa

Przypomnienie

Dzisiaj

Data bieżąca

Data bieżąca

Czas zakończenia dzisiejszego dnia roboczego minus jedna godzina

Jutro

Data bieżąca plus jeden dzień

Data bieżąca plus jeden dzień

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus jeden dzień roboczy

Ten tydzień

Data bieżąca plus dwa dni, jednak nie później niż ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Ostatni dzień roboczy tego tygodnia

Czas rozpoczęcia bieżącego dnia plus dwa dni robocze

Następny tydzień

Pierwszy dzień roboczy następnego tygodnia

Ostatni dzień roboczy następnego tygodnia

Czas rozpoczęcia pierwszego dnia roboczego następnego tygodnia

Brak daty

Brak daty

Brak daty

Data bieżąca

Niestandardowe

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.

Jest wyświetlana data bieżąca. W razie potrzeby należy wybrać datę niestandardową.


Początek strony

Ustawianie daty i godziny dla flagi

Użytkownik może ustawić datę i godzinę w wiadomości oflagowanej dla siebie, dzięki czemu program zwróci uwagę użytkownika na potrzebę wykonania odpowiednich czynności.

Na przykład Wiadomość oflagowana Następny tydzień pojawią się w kolorze czerwonym w skrzynce odbiorczej na poniedziałek w nadchodzącym tygodniu, a element zostanie wyświetlony na pasku zadań do wykonania w poniedziałek, wymienionych w sekcji dzisiaj. Wiadomość także zostaną zapisane w dziennej liście zadań w poniedziałek. Jeśli dla elementu nie podejmować żadnych działań, pozostaje widoczna dla bieżącej daty w obu tych miejscach. Dowiedz się, jak usunąć lub wykonywanie oflagowane elementy.

Oflagowaną wiadomość można też wysyłać do innych osób. Zostanie ona wyświetlona w folderze Skrzynka odbiorcza adresata z flagą, a także z datą rozpoczęcia i ukończenia oraz wszelkimi innymi informacjami flagi zawartymi na pasku informacyjnym. Wiadomości nie są jednak dodawane do paska zadań do wykonania ani do dziennej listy zadań adresata.

Użytkownik określa godzinę i datę podczas dodawania flagi do wiadomości. Można użyć domyślnych dat i godzin skojarzonych z flagami menu Flaga monitująca lub dostosować je w odpowiedni sposób.

 • Dodawanie flagi do wiadomości

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku , a następnie kliknij flagę.

  • Na liście wiadomości, takiej jak Skrzynka odbiorcza, kliknij element prawym przyciskiem myszy. W menu skrótów wskaż polecenie Flaga monitująca, a następnie kliknij flagę.

   Porada : Możesz także przypisywać flagi do wiadomości za pomocą jednego kliknięcia. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przypisywanie flagi szybkiego kliknięcia.

 • Dodawanie flagi z datą niestandardową do wiadomości

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję niestandardowe.

   • Na liście wiadomości, takiej jak Skrzynka odbiorcza, kliknij element prawym przyciskiem myszy. W menu skrótów wskaż polecenie Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Niestandardowe.

  2. Z list Data rozpoczęcia i Data ukończenia wybierz odpowiednie daty.

Daty rozpoczęcia i ukończenia są wyświetlane na pasku informacyjnym u góry wiadomości — obok informacji zawartych w polu Flaga.

Uwaga : Oflagowanie elementu nie powoduje ustawienia przypomnienia dla tego elementu. Aby ustawić przypomnienie, należy kliknąć polecenie Dodaj przypomnienie w menu Flaga monitująca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższe sekcje.

Początek strony

Ustawianie przypomnienia dla siebie w oflagowanej wiadomości

Czy musisz odpowiedzieć na wiadomość przed końcem dnia? Czy zdarza Ci się niekiedy zapomnieć o ważnych zapytaniach? Ustawienie przypomnienia gwarantuje, że program zwróci Twoją uwagę na akcję flagi monitującej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W otwartej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku .

  • Na liście wiadomości, takiej jak Skrzynka odbiorcza, kliknij element prawym przyciskiem myszy. W menu skrótów wskaż polecenie Flaga monitująca, a następnie kliknij flagę.

 2. W menu Flaga monitująca zaznacz czas przypomnienia.

  Porada : Po ustawieniu godziny i daty przypomnienia odpowiednie dane będą wyświetlane na pasek informacyjny u góry wiadomości lub kontaktu.

 3. Aby ustawić określoną godzinę i datę przypomnienia, kliknij polecenie Data niestandardowa.

 4. Zaznacz pole wyboru Przypomnienie i określ datę oraz godzinę przypomnienia.

  Ważne : Wysłanie odpowiedzi na wiadomość, do której zostało dodane przypomnienie przeznaczone dla użytkownika, spowoduje wysłanie tego przypomnienia także do adresatów. Aby nie wysyłać przypomnienia do innych osób, należy usunąć przypomnienie z wiadomości przed jej wysłaniem.

  Usuwanie przypomnienia dla adresatów

  1. W otwartej wiadomości kliknij przycisk Odpowiedz lub Odpowiedz wszystkim.

  2. Na karcie Wiadomość w grupie Opcje kliknij przycisk Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Flaga dla adresatów.

  3. Wyczyść pole wyboru Flaga dla adresatów.

Początek strony

Ustawianie przypomnienia dla innych osób w oflagowanej wiadomości

Aby przypomnieć innym osobom, że należy odpowiedzieć lub wykonać pewne czynności, można wysłać do nich oflagowane wiadomości zawierające przypomnienia.

Porada : Przy wysyłaniu przypomnień do innych osób należy zachować ostrożność. Niektórym adresatom przeszkadzają przypomnienia wyświetlane w trakcie pracy. Zamiast tego można skorzystać z innej opcji — wysłać oflagowaną wiadomość, która zawiera datę rozpoczęcia i ukończenia oraz dodatkowe informacje w polu Flaga. W ten sposób adresaci otrzymają informacje na pasku informacyjnym wiadomości, nie zostanie natomiast wyświetlone przypomnienie.

 1. W oknie nowej wiadomości na karcie wiadomość w grupie Opcje kliknij pozycję Flaga monitująca Obraz przycisku .

 2. W menu Flaga monitująca kliknij polecenie Flaga dla adresatów.

 3. Aby w sekcji Flaga dla adresatów wybrać typ przypomnienia (domyślnym typem jest Monit), wybierz odpowiedni typ flagi z listy Flaga.

  W przypomnieniu można na przykład umieścić zwrot w rodzaju Zadzwoń, Nie przesyłaj dalej, Do Twojej wiadomości czy Przegląd. Te informacje są wyświetlane na pasku informacyjnym wiadomości.

 4. Zaznacz datę i godzinę na listach obok pola wyboru Przypomnienie.

  Po wybraniu daty i godziny przypomnienie również zostanie wyświetlone na pasku informacyjnym.

  Porada : Aby dołączyć flagę i przypomnienie przeznaczone dla siebie i dla innych osób, należy zaznaczyć pole wyboru Flaga dla mnie, wybrać informacje, które ma zawierać flaga, a następnie określić opcje przypomnienia.

Po wysłaniu wiadomości oflagowanych można śledzić adresatów. Jeśli korzystasz z konta programu Microsoft Exchange, można znaleźć i śledzić otrzymywane odpowiedzi. Dowiedz się więcej o tej funkcji w oknie dialogowym Znajdowanie oflagowanych wiadomości.

Porada : Po ustawieniu godziny i daty przypomnienia odpowiednie dane będą wyświetlane na pasku informacyjnym u góry wiadomości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×