Usługa wyszukiwania na pulpicie jest niedostępny

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcesz wyszukać wiadomość e-mail określonych, ale wyszukiwania w Outlook nie działa. Wszystkie funkcje na karcie wyszukiwanie (na Wstążce) jest wyszarzona, a po umieszczeniu wskaźnika nad dowolnej z tych funkcji, informujący o tym, że nie jest dostępna zostanie wyświetlona etykietka narzędzia. Ten problem może być, że usługa Windows Search nie jest uruchomiona lub nie jest uruchomiony w trybie optymalnego uruchamiania. Jeśli jest to wielkość liter, funkcji wyszukiwania Outlook będą niedostępne.

Udostępnia usługi Windows Search do programu Outlook

Poniższa procedura umożliwia upewnij się, że usługa Windows Search jest dostępna dla Outlook.

 1. Jeśli masz Outlook otwarty, zamknij go.

 2. Naciśnij klawisze Windows logo klawiszy + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

 3. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz tekst Services.msc , a następnie kliknij przycisk OK.

 4. W oknie usług, przewiń do znajdowania usługi Windows Search kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 5. W oknie dialogowym Właściwości wyszukiwania systemu Windows, na karcie Ogólne Sprawdź, czy Stan usługi jest uruchomiony, a jeśli nie jest dostępne, kliknij przycisk Start. Upewnij się, że Typ uruchomienia jest ustawiony na jedną z następujących czynności:

  • Automatyczne: usługa zaczyna się od razu po uruchomieniu systemu Windows.

  • Automatycznie (opóźnione uruchomienie): usługa zaczyna się krótko (na przykład kilka minut), po rozpoczęciu ostatniej usługi automatyczne.

  Ważne : Ustawienie wyłączone uniemożliwia uruchomienie usługi.

  Zrzut ekranu: okno dialogowe właściwości wyszukiwania systemu Windows zawiera odpowiednie ustawienie Typ uruchomienia wybrana opcja automatycznie.
 6. Wybierz przycisk OK.

 7. Otwórz Outlook. Funkcje na karcie wyszukiwanie powinna być dostępna.

Informacje pokrewne

Zawężanie kryteriów w celu uzyskania lepszych wyników wyszukiwania w programie Outlook

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×