Usługa Yammer i grupy usługi Office 365

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Yammer jest teraz zintegrowany z grupami usługi Office 365. Oznacza to, że środowiska grupy w usłudze Yammer uzyskać dostęp do usługi Office 365, takie jak usługi SharePoint Online, OneNote i terminarz.

Usługa Yammer i grupy usługi Office 365

Aby zintegrować usługę grupami usługi Office 365 dla sieci, które spełniają kryteria poniżej rozpoczął się usługi Yammer. Ta opcja jest dostępna w sieci, można tworzyć grupy usługi Office 365, która korzysta z poczty e-mail programu Outlook albo lub usługi Yammer, aby komunikacja i udostępnianie informacji. Środowisko grup w usłudze Yammer zawiera teraz dostęp do biblioteki dokumentów i witryn zespołu programu SharePoint, Notes programu OneNote, planu terminarz i obszaru roboczego w PowerBI. Czasem środowiska grupy także zawierać kalendarz udostępniony.

Poczta e-mail i środowisko grup usługi Yammer

Po początkowym wydane grupami usługi Office 365, konwersacje grupowe może nastąpić w programie Outlook. Teraz użytkownicy mogą wybierać konwersacje grupy w usłudze Yammer lub w programie Outlook.

Nadal można wysyłać wiadomości e-mail do grupy w usłudze Yammer i pojawi się w wiadomości grupy. Ponadto usługi Office 365 którego połączone grupy usługi Yammer nazwa będzie widoczna na liście adresowej (GAL) firmy. Firma nadal korzystać z grup w usłudze Yammer i grup w programie Outlook według typu grupy lepiej dopasować scenariusz dla zespołu.

Ponadto tak jak dzisiaj, powiadomienia e-mail może być wysyłane do użytkowników w zależności od preferencji, ustawione w ich ustawienia powiadomień usługi Yammer.

Jak Yammer Integracja z grupami usługi Office 365 zostanie włączone dzierżaw usługi Office 365

Integracja Yammer z grupami usługi Office 365 ma być wykonywana w czasie. W 2017 lutego nowej grupy prywatne i publiczne wewnętrznych utworzone w odpowiedniej sieci zostały połączone do usługi Office 365. Począwszy od 2017 maja, sieci kwalifikujące się do połączonego grupy zostanie wyświetlony ich istniejących grup także połączenie usługi Office 365.  Kolejnych etapów będzie adresowania pozostałe typy grup, dzierżaw usługi Office 365 i dostarczania integracji z kalendarza programu Outlook i rozszerzenia dla programu SharePoint i terminarz najlepiej, aby otrzymywać informacje o zarządzanie zmianami polega na wykonaniu aktualizacji usługi Yammer na Przewodnik po usłudze Office 365.

Wymagania dotyczące konfiguracji umożliwiającej integrację usługi Yammer z grupami usługi Office 365 w dzierżawie

Jeśli interesuje Cię o integracji usługi Yammer z grupami usługi Office 365 włączone w dzierżawie usługi Office 365, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

  1. Integracja usługi Yammer z grupami usługi Office 365 będzie początkowo dostępna tylko dla konfiguracji sieciowych 1:1. Oznacza to, że masz jedną sieć usługi Yammer, która jest skojarzona z jedną dzierżawą usługi Office 365.

  2. Należy wymusić tożsamość usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

  3. Po raz pierwszy dwa warunki są spełnione, można utworzyć nowe grupy zawierające dodatkowe możliwości, takich jak witryny zespołu usługi SharePoint Online i biblioteki dokumentu. Począwszy od 1 maja, istniejących grup w sieci, które spełniają wymagania dotyczące konfiguracji powyżej będzie połączony z usługi Office 365 także.  Administratorów i użytkowników będą wiedzieć, jeśli grupy w usłudze Yammer jest połączony z grupami usługi Office 365 po ich w sekcji Materiały dotyczące usługi Office 365 w prawo nawigacji grupy w usłudze Yammer jak pokazano na poniższym rysunku.

    Zrzut ekranu przedstawiający usługi Office 365 zasobów

Łączenie istniejących grup usługi Yammer do usługi Office 365

Począwszy od 2017 maja, jeśli są obecnie wyświetlane nowych grup nawiązywaniu połączenia z usługą Office 365, istniejących grup w sieci zostanie połączony z usługi Office 365 i obsługi administracyjnej z zasobami grupy Office 365. Te same ograniczenia jako powyżej będzie zastosować do tego Przysypanie: grupy prywatne i publiczne zostaną połączone spoza listy prywatne i zewnętrzne grupy nie będzie połączony z usługi Office 365, w tym falą. Dotyczy tylko do sieci, gdy są wymuszane tożsamości w usłudze Office 365 i ma jednej sieci mapowane do pojedynczego dzierżawy (1:1).

Tylko grupy własnością użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia grupy zostanie połączony z usługi Office 365. Innymi słowy osoby, które nie można tworzyć nowe grupy usługi Yammer O365-Connected dzisiaj nie będą widoczne, że istniejących grup usługi Yammer, do których są właścicielami nawiązywaniu połączenia z usługą Office 365.

Inne zmiany dotyczące integracji usługi Office 365 grup w usłudze Yammer

Zaczyna się od 24 stycznia 2017 wprowadzono zmian do typów grup usługi Yammer:

  • Grup publicznych : opcję zamkniętego członkostwa jest jest niedostępny

  • Grupy publiczne (uwzględnione na liście) — tylko administratorzy mogą zatwierdzać nowych członków

  • Grupy publiczne (nieuwzględnione na liście) — tylko administratorzy mogą zatwierdzać nowych członków

Uwaga: Nie będzie to miało wpływu na istniejące grupy z ustawieniami członkostwa zamkniętego lub zatwierdzania przez zespół, a jedynie na tworzenie nowych grup.

Typ grupy

Przed 24 stycznia 2017

Po 24 stycznia 2017

Grupa publiczna

Opcja zamknięty członkostwa (wymaganie zatwierdzenia Admin dołączyć do grupy lub element członkowski) była nadal dostępna.

Opcja zamknięty członkostwa (wymaganie zatwierdzenia Admin dołączyć do grupy lub element członkowski) nie jest już dostępna; Grupy publicznej nie wymagają wszystkie zezwolenia wystawienia faktury.

Grupa prywatna

Wymagane zatwierdzenie — przez administratora grupy usługi Yammer bądź dowolnego członka.

Tylko administrator grupy usługi Yammer może dokonywać zatwierdzania.

Grupa prywatna (nieuwzględniona na liście)

Wymagane zatwierdzenie — przez administratora grupy usługi Yammer bądź dowolnego członka.

Tylko administrator grupy usługi Yammer może dokonywać zatwierdzania.

Często zadawane pytania

P: jest uprawniony do nowego środowiska grup usługi Yammer mojej dzierżawie?

O: do wymagań początkowej rozwijania, musi wymuszanie logowania usługi Office 365 w trakcie zatwierdzony, a w sieci 1:1.

P: jestem administratorem, jak ustalić, czy sieci Yammer jest poprawnie skonfigurowany, kwalifikuje się do połączenia usługi Yammer grupami usługi Office 365?

O: w usłudze Yammer, przejdź do sekcji administratora sieci, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zabezpieczeń. W sekcji połączony usługi Yammer grupami usługi Office 365 pojawi się stanu. Należy zauważyć, że ta funkcja jest nadal stopniowych, więc nawet wtedy, gdy Twój status informuje, że są włączone połączonego grupy, możesz sprawdzić ponownie po dniu Aby utworzyć nową grupę.

P: czy mogę wyłączyć usługi Yammer połączony grupami usługi Office 365?

O: nie, ale możesz ograniczyć, kto jest możliwość tworzenia grup usługi Office 365. Ograniczenia te nie dotyczą dzierżawa administratorów. Zapoznaj się z dokumentacją zasady tworzenia, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P: Jeśli I Wyłącz tworzenie grupy usługi Office 365 dla mojej dzierżawy będą grupy, do których można utworzyć w usłudze Yammer być połączone w usłudze Office 365?

O. Nie. W takim przypadku grupy utworzone w usłudze Yammer nie będą połączone z usługą Office 365.

P. Jeśli mam wiele sieci usługi Yammer, które są mapowane na usługę Office 365, czy grupy usługi Yammer połączone z usługą Office 365 będą działać?

O. Nie. Środowisko grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365 będzie działać tylko dla dzierżawy usługi Office 365 skojarzonej z jedną siecią usługi Yammer. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak skonsolidować sieci usługi Yammer, zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci usługi Yammer.

P. Jakie rodzaje grup usługi Yammer mogą być grupami usługi Office 365?

O: zacząć, będą dostępne tylko wewnętrznych prywatne na liście grup i publicznej. Grup spoza listy prywatne i zewnętrzne nie znajdują się w zakresie początkowo, ale będzie dostępna w późniejszym falą.

P: gdzie można utworzyć grupy usługi Office 365 połączony usługi Yammer?

O. Tylko w usłudze Yammer.

P: czy mogę utworzyć usługi Office 365 połączonego grupy usługi Yammer w Centrum administracyjnym usługi Office 365?

O: nie, zostanie ona dodana etapami później. Jednak można zarządzać członków i usuwanie grup w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Aktualizacje metadanych mogą być również stosowane do grup w Centrum administracyjnym.

P. Czy mogę sprawić, aby grupa usługi Yammer połączona z usługą Office 365 była prywatna i nie była widoczna w wykazie grup (tajna)?

O. Nie. To ustawienie nie jest dostępne dla grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365.

P. Czy mogę dodać użytkowników zewnętrznych do  grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365?

O. Nie. Spowoduje to błąd synchronizacji, ponieważ użytkownicy zewnętrzni nie są zarządzani przez usługę Azure AD.

P: nie chcę mojej istniejącej grupy, aby nawiązywaniu połączenia z usługą Office 365. Czy mogę wyłączyć to?

O: nie, ale możesz ograniczyć, kto jest możliwość tworzenia grup usługi Office 365, które zostaną też zastosowane do Przysypanie dla istniejących grup. Tylko grupy własnością użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia grupy zostanie połączony z usługi Office 365. Jeśli zasady zostaną zastosowane nowe tworzenia, nie wstecz zmieni to grupy, które są połączone z usługi Office 365. Wpłynie to tylko nowych grup Przechodzenie do przodu.

P: po Przysypanie się dzieje?

Uruchamianie Przysypanie w maju. Rozpocznie się łączenie istniejących grup w odpowiedniej sieci partiami przez kilka tygodni.

P: czy mogę ubiegać się o połączonych grup po mogą, co się dzieje?

Rozpocznie się łączenie istniejących grup jako uzyskują nowych grup.

P. Ilu członków może mieć moja grupa?

O: większa niż 1000.

P: co się stanie, jeśli usunę usługi Office 365 połączony usługi Yammer grupy?

O: podczas całej zawartości skojarzonych z grupą zostanie usunięty z wszystkich grup usługi Office 365. Ta opcja uwzględnia biblioteki dokumentów, Notes programu OneNote i terminarz planów. Zobacz ten artykuł informacje o usuwaniu grupy , aby uzyskać szczegółowe informacje.

P: grupa może być z dynamicznego członkostwem w usłudze Yammer

O: tak. Wszelkie usługi Office 365 połączonego grupy usługi Yammer można przekonwertować na dynamiczne członkostwa. Zobacz Ten artykułwymagania i ograniczenia.

P: jak ustalić, czy grupy jest podłączony do usługi Office 365?

O: administratorów i użytkowników będzie wiadomo, czy środowisko grupy w usłudze Yammer jest połączony z grupami usługi Office 365, kiedy zobaczy sekcji Office 365 zasoby w prawo nawigacji grupy w usłudze Yammer jako pokaz na poniższym rysunku.

Zrzut ekranu przedstawiający usługi Office 365 zasobów

P. Czy pozycje Pliki usługi Yammer i Biblioteka dokumentów usługi SharePoint Online widoczne w nowej grupie oznaczają ten sam element?

O: nie są różnych lokalizacjach do przechowywania plików, ale członkowie grupy mają dostęp do obu tych lokalizacji. Pliki przekazane do usługi Yammer są przechowywane w Azure już dziś i pozostanie to obecnie, zachowując wszystkie bieżące uprawnienia i możliwości. Przy użyciu usługi Office 365 połączony grup usługi Yammer, użytkownicy będą również mogli przekazywanie i przechowywanie plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint swojej grupy. Zaleca się przechowywanie zawartości, która wymaga struktury i zarządzania możliwości programu SharePoint w bibliotece dokumentów grupy. Łatwe, szybkie udostępniania obrazy i dokumenty lub strumienia wideo w usłudze Yammer, zalecamy kontynuowanie korzystanie z usługi Yammer. Dłuższym okresie nasz plan jest przeprowadzić migrację wszystkich plików przechowywanych w usłudze Yammer w programie SharePoint zapewnienie magazyn plików ujednolicony

P. Czy pozycje Notatki usługi Yammer i OneNote widoczne w nowej grupie oznaczają ten sam element?

O: nie. Gdy zarówno usługi Yammer notatek i OneNote są używane podobnie nie wskazują te same informacje. Istnieje długoterminowe zamiar użyć programu OneNote w usłudze Office 365 połączony grup usługi Yammer. W tej chwili zaleca się, że korzystasz z programu OneNote zamiast usługi Yammer notatek w nowych grup usługi Office 365 połączony usługi Yammer.

P. Jak program Udostępnianie natychmiastowe usługi Office 365 jest dopasowany do integracji usługi Yammer z grupami usługi Office 365?

O. Usługa Yammer używa testowania A/B do informowania o decyzjach dotyczących produktu, przy czym ten proces obejmuje wszystkich użytkowników we wszystkich sieciach. Nie możesz wyrazić zgody ani zrezygnować z testowania A/B usługi Yammer. W innych właściwościach usługi Office 365, takich jak usługi SPO i Planner, jest stosowany program udostępniania natychmiastowego usługi Office 365, który pozwala na zarządzanie dostępem do nowych funkcji i zmian w obrębie danej technologii. Aby uzyskać więcej informacji o programie udostępniania natychmiastowego usługi Office 365, zobacz Jak klienci komercyjni usługi Office 365 mogą uzyskać wczesny dostęp do nowych funkcji pakietu Office 2016.

Tematy pokrewne

Czy moja grupa usługi Yammer jest połączona z usługą Office 365

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×