Usługa Yammer i grupy usługi Office 365

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przypadku odpowiedniej sieci środowiska grupy w usłudze Yammer mogą uzyskać dostęp do usługi Office 365, w tym witryny zespołu usługi SharePoint Online i biblioteki dokumentów, Notes programu OneNote, planu terminarz i obszaru roboczego w PowerBI. Jest to połączonego grupy usługi Office 365.

Możesz określić, czy grupy w usłudze Yammer jest połączony z grupami usługi Office 365 po wyświetleniu sekcji Office 365 zasoby w prawo nawigacji grupy:

Zrzut ekranu przedstawiający usługi Office 365 zasobów

Aby uzyskać informacje o tym, jak tworzyć i zarządzać nimi grupy zobacz Tworzenie grupy usługi Yammer i Zarządzanie grupy usługi Yammer.

Wymagania dotyczące konfiguracji, aby włączyć integrację usługi Yammer z grupami usługi Office 365 w Twojej dzierżawy

Jeśli interesuje Cię o integracji usługi Yammer z grupami usługi Office 365 włączone w dzierżawie usługi Office 365, upewnij się, że spełniasz następujące wymagania:

  1. Integracja usługi Yammer z grupami usługi Office 365 jest na razie dostępny tylko w przypadku konfiguracji sieci 1:1. Oznacza to, że masz jedną siecią usługi Yammer, który jest skojarzony z jednej dzierżawy usługi Office 365.

  2. Należy wymusić tożsamość usługi Office 365 dla użytkowników usługi Yammer.

Tylko grupy własnością użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia grupy są podłączone do usługi Office 365. Innymi słowy osoby, które nie można tworzyć nowe grupy usługi Yammer Office 365-Connected dzisiaj nie będą widoczne, że istniejących grup usługi Yammer, do których są właścicielami nawiązywaniu połączenia z usługą Office 365.

Poczta e-mail i grup usługi Yammer

W grupie połączenia możesz mieć konwersacje grupowe w usłudze Yammer lub w programie Outlook.

Możesz wysłać wiadomość e-mail do grupy w usłudze Yammer i pojawi się w wiadomości grupy. Ponadto usługi Office 365 nazwę połączonego grupy usługi Yammer znajduje się w na globalnej liście adresowej (GAL) firmy. Firma nadal korzystać z grup w usłudze Yammer i grup w programie Outlook według typu grupy lepiej dopasować scenariusz dla zespołu.

Ponadto tak jak dzisiaj, powiadomienia e-mail może być wysyłane do użytkowników w zależności od preferencji, ustawione w ich ustawienia powiadomień usługi Yammer.

Plany dla dodatkowych Integracja z grupami usługi Office 365

Integracja Yammer z grupami usługi Office 365 pracę w 2017.  Kolejnych etapów będzie adres pozostałe typy grup, dzierżaw usługi Office 365 i dostarcz Integracja z kalendarza programu Outlook i ulepszenia programu SharePoint i terminarz. Najlepsze miejsce, aby otrzymywać informacje o zarządzanie zmianami polega na wykonaniu aktualizacji usługi Yammer na Przewodnik po usłudze Office 365.

Często zadawane pytania

P: jestem administratorem, jak sprawdzić, czy sieci Yammer jest poprawnie skonfigurowany, kwalifikuje się do usługi Office 365 połączony grup usługi Yammer?

O: w Centrum administracyjnym usługi Yammer kliknij pozycję Ustawienia zabezpieczeń. W sekcji Połączony usługi Yammer grupami usługi Office 365 zobaczysz stan sieci.

P: czy mogę wyłączyć usługi Yammer połączony grupami usługi Office 365?

O: nie, jednak można ograniczyć, kto jest możliwość tworzenia grup usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje zobacz Zarządzanie, kto może tworzyć grup usługi Office 365. Ograniczenia te nie dotyczą dzierżawa administratorów.

P: czy mogę wyłączyć tworzenie grupy usługi Office 365 dla mojej dzierżawy, grupy, do których można utworzyć w usłudze Yammer będzie połączenie usługi Office 365?

O. Nie. W takim przypadku grupy utworzone w usłudze Yammer nie będą połączone z usługą Office 365.

P. Jeśli mam wiele sieci usługi Yammer, które są mapowane na usługę Office 365, czy grupy usługi Yammer połączone z usługą Office 365 będą działać?

O. Nie. Środowisko grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365 będzie działać tylko dla dzierżawy usługi Office 365 skojarzonej z jedną siecią usługi Yammer. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak skonsolidować sieci usługi Yammer, zobacz Migracja sieci: konsolidowanie wielu sieci usługi Yammer.

P. Jakie rodzaje grup usługi Yammer mogą być grupami usługi Office 365?

O: zacząć, będą dostępne tylko prywatne i publiczne grupy wewnętrzny. Grupy zewnętrznej i grup spoza listy prywatne są uwzględniane w późniejszym falą.

P: czy mogę nawiązać Mój Office 365 połączony usługi Yammer grupy prywatnej, a nie listy w katalogu grupy (tajny)?

O. Nie. To ustawienie nie jest dostępne dla grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365.

P: miejsce, w którym można utworzyć usługi Office 365 połączenie grup usługi Yammer?

O. Tylko w usłudze Yammer.

P: czy mogę utworzyć usługi Office 365 połączonego grupy usługi Yammer w Centrum administracyjnym usługi Office 365?

O: nie, zostanie ona dodana etapami później. Jednak można zarządzać członków i usuwanie grup w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Aktualizacje metadanych mogą być również stosowane do grup w Centrum administracyjnym.

P. Czy mogę dodać użytkowników zewnętrznych do  grup usługi Yammer połączonych z usługą Office 365?

O. Nie. Spowoduje to błąd synchronizacji, ponieważ użytkownicy zewnętrzni nie są zarządzani przez usługę Azure AD.

P: nie chcę mojej istniejącej grupy, aby nawiązywaniu połączenia z usługą Office 365. Czy mogę wyłączyć to?

O: nie, jednak można ograniczyć, kto jest możliwość tworzenia grup usługi Office 365, które zostaną też zastosowane do Przysypanie dla istniejących grup. Aby uzyskać instrukcje zobacz Zarządzanie, kto może tworzyć grupami usługi Office 365. Tylko grupy własnością użytkownicy mający uprawnienia do tworzenia grupy zostanie połączony z usługi Office 365. Jeśli zasady zostaną zastosowane nowe tworzenia, nie wstecz zmieni to grupy, które są połączone z usługi Office 365. Wpłynie to tylko nowych grup Przechodzenie do przodu.

P: czy mogę ubiegać się o połączonych grup, co się dzieje?

Rozpocznie się łączenie istniejących grup jako uzyskują nowych grup.

P. Ilu członków może mieć moja grupa?

O: większa niż 1000.

P: co się stanie, jeśli usunę usługi Office 365 połączenie grupy usługi Yammer?

O: zgodnie z wszystkich grup usługi Office 365, cała zawartość skojarzonych z grupą zostanie usunięty. Ta opcja uwzględnia biblioteki dokumentów, Notes programu OneNote i terminarz planów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Usuwanie grupy .

P: grupa może być z dynamicznego członkostwem w usłudze Yammer

O: tak. Wszelkie usługi Office 365 połączonego grupy usługi Yammer można przekonwertować na dynamiczne członkostwa. Zobacz Tworzenie dynamicznych grupy wymagania i ograniczenia.

P. Czy pozycje Pliki usługi Yammer i Biblioteka dokumentów usługi SharePoint Online widoczne w nowej grupie oznaczają ten sam element?

O: nie są różnych lokalizacjach do przechowywania plików, ale członkowie grupy mają dostęp do obu tych lokalizacji. Pliki przekazane do usługi Yammer są przechowywane w Azure już dziś i pozostanie to obecnie, zachowując wszystkie bieżące uprawnienia i możliwości. Przy użyciu usługi Office 365 połączony grup usługi Yammer, użytkownicy będą również mogli przekazywanie i przechowywanie plików w bibliotece dokumentów programu SharePoint swojej grupy.

Zaleca się przechowywanie zawartości, która wymaga struktury i zarządzania możliwości programu SharePoint w bibliotece dokumentów grupy. Łatwe, szybkie udostępniania obrazy i dokumenty lub strumienia wideo w usłudze Yammer, zalecamy kontynuowanie korzystanie z usługi Yammer. Dłuższym okresie nasz plan jest Migrowanie wszystkich plików przechowywanych w usłudze Yammer w programie SharePoint zapewnienie magazyn plików ujednolicony.

P: czy Moje usługi Office 365 połączony Yammer grupy Obserwuj mojej nazewnictwa zasad grupy usługi Office 365?

O: tak. Wszelkie nową grupę utworzoną w usłudze Yammer doda prefiks i sufiks z nazw zasad grupy, a nie pozwoli zablokowanych wyrazy w polu Nazwa grupy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zasady nazewnictwa grupami usługi Office 365.

P. Jak program Udostępnianie natychmiastowe usługi Office 365 jest dopasowany do integracji usługi Yammer z grupami usługi Office 365?

O. Usługa Yammer używa testowania A/B do informowania o decyzjach dotyczących produktu, przy czym ten proces obejmuje wszystkich użytkowników we wszystkich sieciach. Nie możesz wyrazić zgody ani zrezygnować z testowania A/B usługi Yammer. W innych właściwościach usługi Office 365, takich jak usługi SPO i Planner, jest stosowany program udostępniania natychmiastowego usługi Office 365, który pozwala na zarządzanie dostępem do nowych funkcji i zmian w obrębie danej technologii. Aby uzyskać więcej informacji o programie udostępniania natychmiastowego usługi Office 365, zobacz Jak klienci komercyjni usługi Office 365 mogą uzyskać wczesny dostęp do nowych funkcji pakietu Office 2016.

Zobacz też

Tworzenie grupy w usłudze Yammer

Zarządzanie grupą w usłudze Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×