Usługa Planner — Szybki start

Współpracuj efektywnie nad projektami, używając usługi Microsoft Planner, która oferuje prosty i wizualny sposób na organizowanie pracy zespołu.

Z usługą Planner na komputerze PC, Mac lub na urządzeniu przenośnym Ty i Twój zespół możecie wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie nowych planów.

 • Organizowanie i przypisywanie zadań.

 • Udostępnianie plików.

 • Rozmawianie na temat tego, nad czym obecnie pracujecie.

 • Śledź postęp prac zespołu i zarządzaj planem — w każdym miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia.

Przy użyciu usługi Planner można zarządzać wydarzeniem marketingowym, prowadzić burzę mózgów dotycząca pomysłów na nowy produkt, śledzić projekt szkolny, przygotować się na wizytę klienta lub po prostu efektywniej organizować zespół.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby używać usługi Planner, nie musisz instalować żadnego oprogramowania na komputerze czy urządzeniu — łączysz się z nią za pomocą przeglądarki internetowej.

Logowanie

Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się w usłudze Planner lub w usłudze Office 365 za pomocą konta służbowego.

Zalogowanie się umożliwia następujące czynności:

 • Uzyskiwanie dostępu do witryny usługi Planner organizacji.

 • Wyświetlanie, edytowanie i tworzenie planów i zadań.

 • Komunikowanie się z innymi członkami planu.

 • Śledzenie postępu planu.

Aby zalogować się do usługi Office 365, potrzebujesz:

 • poświadczeń konta służbowego.

Zaloguj się do usługi Office 365
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Wpisz ciąg http://office.com/signin lub https://portal.office.com w pasku adresu.

 3. Naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeśli zostanie wyświetlonych wiele kafelków kont, wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

 5. Wprowadź adres e-mail i hasło skojarzone z Twoim kontem.

 6. Wybierz pozycję Zaloguj się.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Gdzie można zalogować się do usługi Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko logowania usługi Office 365

Nawiązywanie połączenia

Jeśli pracujesz już w trybie online w środowisku usługi Office 365 Twojej organizacji, możesz połączyć się z usługą Planner za pomocą ikony Uruchamianie aplikacji.

Łączenie się z usługą Planner z usługi Office 365
 1. Wyświetl stronę główną usługi Office 365 lub wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona Uruchamianie aplikacji w górnej części okna przeglądarki.

 2. Wybierz kafelek usługi Planner na stronie głównej lub w okienku aplikacji.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko aplikacji usługi Office 365 z aktywnym kafelkiem usługi Planner.

Otwieranie istniejącego planu

 • Wybierz istniejący plan w sekcji Ulubione plany lub Wszystkie plany w okienku po lewej stronie.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcje Ulubione plany i Wszystkie plany pulpitu nawigacyjnego usługi Planner.
Tworzenie nowego planu
 1. Wybierz pozycję Nowy plan w okienku po lewej stronie.

 2. W oknie Nowy plan wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz nazwę planu.

   Usługa Planner automatycznie utworzy adres e-mail dla Twojego planu. Możesz go używać na potrzeby dyskusji ze wszystkimi członkami planu.

  • Podaj adres e-mail, jeśli chcesz.

  • Oznacz plan jako prywatny, jeśli chcesz, aby widzieli go tylko członkowie planu, lub oznacz go jako publiczny, jeśli chcesz, aby był widoczny w całej organizacji i w wynikach wyszukiwania.

  • Wprowadź unikatowy opis planu, aby odróżnić go od innych planów.

 3. Wybierz pozycję Utwórz plan.

Utworzenie planu powoduje utworzenie nowej grupy usługi Office 365, co ułatwia członkom zespołu współpracę nie tylko w usłudze Planner, ale również w programach OneNote, Outlook, SharePoint i w innych aplikacjach. Adres e-mail planu utworzony przez usługę Planner jest umieszczany w konwersacjach grupowych programu Outlook.

Uwaga : Oznaczenie planu jako publicznego lub prywatnego powoduje, że również grupa usługi Office 365 będzie publiczna lub prywatna. Dowiedz się więcej.

Zrzut ekranu przedstawiający okno Nowy plan.
Dodawanie osób do planu
 1. Wybierz pozycję Członkowie (lub pozycję Dodaj członków w nowym planie) w prawym górnym rogu okna usługi Planner.

 2. Zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail osoby w Twojej organizacji, którą chcesz dodać do planu.

 3. Wybierz wizytówkę tej osoby, gdy zostanie wyświetlona.

Uwaga : Chcesz dodać osoby spoza organizacji do planu? Prace nad tą funkcją trwają i nie jest ona jeszcze dostępna w usłudze Planner. Aby uzyskać więcej informacji o obecnie opracowywanych funkcjach, zobacz Przewodnik po usłudze Office 365.

Po dodaniu osób i zadań do planu możesz przypisać osoby do zadań.

Zrzut ekranu przedstawiający listę członków podczas wprowadzania nazwy nowego członka planu.
Dodawanie zadań do planu
 1. Wybierz pozycję + poniżej nagłówka zasobnika, do którego chcesz dodać zadanie.

  Nowy plan zaczyna się nagłówkiem Do wykonania, ale ustanowione plany mogą mieć zamiast tego inaczej nazwane zasobniki.

 2. Wybierz pozycję Wpisz nazwę zadania.

 3. Wpisz nazwę swojego zadania.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć zadania bez terminu wykonania.

  • Wybierz pozycję Ustaw termin wykonania i wybierz datę. Następnie wybierz pozycję Dodaj zadanie, aby utworzyć zadanie z terminem wykonania.

Szybkie tworzenie wielu zadań

 1. Wybierz pozycję + poniżej nagłówka zasobnika, do którego chcesz dodać zadanie.

 2. Wybierz pozycję Wpisz nazwę zadania.

 3. Wpisz nazwę każdego zadania, naciskając klawisz Enter po każdej nazwie, aby utworzyć zadanie.

Po dodaniu osób i zadań do planu możesz przypisać osoby do zadań.

Dodawanie zadań
Dodawanie dat rozpoczęcia i ukończenia zadania
 1. Wybierz zadanie, aby otworzyć okno zadania.

 2. Wybierz pozycję Rozpoczęcie w dowolnym momencie poniżej pozycji Data rozpoczęcia, a następnie wybierz żądaną datę rozpoczęcia.

 3. Wybierz pozycję Ukończenie w dowolnym momencie poniżej pozycji Termin wykonania, a następnie wybierz żądaną datę wykonania.

 4. Wybierz pozycję Odrzuć Przycisk Odrzuć w prawym górnym rogu okna zadania, aby zapisać i zamknąć zadanie.

Zrzut ekranu przedstawiający rozwinięte menu Data rozpoczęcia dla zadania usługi Planner.

Konfigurowanie zasobników dla zadań

Utwórz zasobniki, aby zorganizować zadania w strumienie pracy, fazy projektu lub tematy.

 1. Wyświetl tablicę planu.

 2. Wybierz pozycję Dodaj nowy zasobnik po prawej stronie dowolnego istniejącego zasobnika.

 3. Wpisz nazwę zasobnika, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Nie widzisz pozycji Dodaj nowy zasobnik? Być może informacje na tablicy zostały pogrupowane w inny sposób.

Zmienianie sposobu grupowania zadań
 1. Wybierz pozycję Grupuj według w pobliżu prawego górnego rogu tablicy planu.

 2. Wybierz pozycję Zasobniki.

Chcesz zmienić nazwę zasobnika? Wybierz ją i wprowadź odpowiednie zmiany. Możesz nawet zmienić nazwę zasobnika Do wykonania na bardziej użyteczną.

Pozycja Dodaj nowy zasobnik

Grupowanie według zasobników

Tworzenie komentarzy do zadania
 1. Wybierz zadanie, aby otworzyć okno zadania.

 2. Wybierz pozycję Tutaj wpisz wiadomość w obszarze Komentarze okna zadania.

 3. Wpisz komentarz, który chcesz dołączyć do zadania.

 4. Wybierz przycisk Opublikuj.

Komentarze dotyczące zadania
Dodawanie załącznika do zadania
 1. Wybierz zadanie, aby otworzyć okno zadania.

 2. Wybierz pozycję Dołącz w obszarze Załączniki okna zadania.

 3. Wybierz pozycję Przeglądaj program SharePoint, jeśli chcesz dołączyć plik z witryny programu SharePoint, lub wybierz pozycję Przekaż plik, jeśli chcesz dołączyć plik przechowywany lokalnie.

 4. Przejdź do pliku, który chcesz dołączyć, i wybierz go.

Podczas dołączania pliku możesz przekazać go do usługi OneDrive i dodać do planu. Jeśli plik został już przekazany, możesz wskazać jego lokalizację. Jeśli pliku dla planu nie ma w usłudze OneDrive, możesz dodać link do niego.

Gdy po raz pierwszy dołączasz do zadania plik, zdjęcie lub link, załącznik staje się obrazem podglądu. Jest on wyświetlany na tablicy i umożliwia szybkie określenie zadania oraz rozpoczęcie pracy. Chcesz zmienić obraz podglądu zadania?

Zrzut ekranu przedstawiający obszar Załączniki okna zadania z otwartą listą Dołącz.
Otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących planu
 1. Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej na prawym końcu linków pod nazwą planu.

 2. Wybierz pozycję Subskrybuj aktualizacje poczty e-mail.

Będziesz otrzymywać wiadomości e-mail w następujących sytuacjach:

 • Członek planu dodał komentarz do zadania.

 • Dowolnemu członkowi planu zostało przypisane lub ponownie przypisane zadanie.

Uwaga : Usługa Planner wysyła powiadomienia o przydziałach zadań tylko wtedy, gdy właściciel planu je włączył.

Zrzut ekranu przedstawiający listę Więcej z aktywną pozycją Subskrybuj aktualizacje poczty e-mail.

Wyświetlanie postępu realizacji planu

W usłudze Planner każdy plan zawiera tablicę i wykresy.

 • Tablica oferuje elastyczny sposób organizowania pracy zespołu i pozwala łatwo zobaczyć, co kto robi, oraz wyświetlić szczegóły na temat każdego zadania.

 • Wykresy ilustrują postęp planu i zawierają szczegóły dotyczące tego, co jest zrobione, co jest w toku, czego nie rozpoczęto i co się opóźnia.

Wybierz pozycję Tablica lub Wykresy w górnej części okna usługi Planner, aby przełączać się między tymi widokami.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę Wykresy planu.
Uzyskiwanie pomocy dotyczącej usługi Planner
 1. Wybierz ikonę ? w prawym górnym rogu okna usługi Planner.

 2. Wybierz pozycję Powiedz mi, co chcesz zrobić u góry ekranu Pomocy.

 3. Wpisz zadanie lub funkcję, na temat których chcesz uzyskać pomoc, aby wyświetlić powiązane akcje i tematy Pomocy.

 4. Wybierz odpowiednie zadanie lub temat Pomocy w wynikach wyszukiwania.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Pomoc usługi Planner z tekstem Przydzielanie zadania w polu Powiedz mi, co chcesz zrobić.

Pomoc i materiały szkoleniowe dotyczące usługi Planner

Szkolenia dotyczące usługi Planner

Co wkrótce pojawi się w usłudze Planner

Zdjęcie mężczyzny pracującego na komputerze
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×