Usługa Outlook.com — Zapraszamy!

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga : Zaloguj się do usługi Outlook.com przy użyciu dowolnego konta Microsoft, łącznie z kontami e-mail kończącymi się na @outlook.com, @live.com, @hotmail.com lub @msn.com oraz kontami służbowymi lub kontami uczniów w usłudze Office 365. Potrzebujesz pomocy przy uzyskiwaniu dostępu do konta? Zobacz Mam problemy z logowaniem się do mojego konta w usłudze Outlook.com.

Usługa Outlook.com umożliwia dostęp do poczty e-mail, kontaktów, kalendarzy i zadań z dowolnego miejsca. Potrzebujesz tylko dostępu do sieci Internet.

Elementy widoczne w obszarze Poczta

Outlook

Po zalogowaniu się do usługi Outlook.com trafisz bezpośrednio do folderu Skrzynka odbiorcza.

Główne składniki poczty

Blok

Opis

Akcje

1

Wiadomość

Utwórz nową wiadomość przez wybranie opcji Przycisk Nowy i strzałka w dół .

2

Lista folderów

Lista obejmuje foldery ze skrzynki pocztowej. Może też zawierać inne foldery, na przykład foldery Ulubione oraz Archiwum.

Porady : 

 • Wybierz pozycję Rozwiń Rozwiń , aby wyświetlić listę folderów, lub pozycję Zwiń Zwiń , aby ją ukryć.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący folder, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowy podfolder.

Zobacz Praca z folderami wiadomości w aplikacji Outlook w sieci Web w firmie, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych folderach.

3

Pole Wyszukaj

W polu Wyszukaj w poczcie i kontaktach wpisz, kogo (imię lub nazwisko osoby) lub co (temat) chcesz wyszukać, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj .

4

Lista wiadomości

Wyświetlana jest lista wiadomości w bieżącym folderze. Może zostać wyświetlony alert wizualny wskazujący, że wiadomość jest nieprzeczytana, ma załącznik lub jest oflagowana.

U góry listy wiadomości możesz określić sposób wyświetlania listy. Wybierz strzałkę w dół Wszystko , a następnie wybierz odpowiednią opcję w obszarze Filtruj, Sortuj według lub Wyświetl jako.

Każda wiadomość ma również minipasek narzędzi Otaguj wiadomość jako do usunięcia, oznacz ją jako nieprzeczytaną, oflaguj, przypnij na górze . Dla zaznaczonej wiadomości możesz wybrać pozycję Usuń, Oznacz jako nieprzeczytaną, Oflaguj wiadomość albo przypiąć ją do listy Zachowaj tę wiadomość u góry folderu.

5

Okienko odczytu

Wybrana wiadomość lub konwersacja pojawi się w okienku odczytu. Za pomocą paska poleceń wyświetlanego nad okienkiem odczytu można wykonywać typowe akcje, takie jak usuwanie, archiwizowanie, czyszczenie lub przenoszenie wiadomości e-mail.

Pasek poleceń usługi Outlook.com, który pojawia się po wybraniu wiadomości

Wybierz pozycję Więcej Ikona Więcej , aby uzyskać dostęp do dodatkowych akcji — na przykład do opcji przypisania wiadomości do kategorii lub do opcji Drukuj. Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zobacz Drukowanie wiadomości e-mail i kalendarzy w usłudze Outlook.com.

Elementy widoczne w Kalendarzu

Kalendarz

Z dowolnego miejsca z dostępem do sieci Internet możesz śledzić terminy, spotkania lub dowolne inne zdarzenia. Za pomocą dziennych, tygodniowych lub miesięcznych widoków możesz dodawać, edytować lub usuwać zdarzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z kalendarzami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie spotkaniami i innymi zdarzeniami za pomocą kalendarza.

Blok

Opis

Akcje

1

Wyszukaj w kalendarzu

Zacznij wpisywać nazwisko osoby lub nazwę zdarzenia, aby zlokalizować spotkanie albo termin zawierający określony kontakt lub tytuł zdarzenia, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj .

2

Nowe zdarzenie

Utwórz nowe zdarzenie, wybierając strzałkę w dół Przycisk Nowy i strzałka w dół , a następnie wybierz pozycję Zdarzenie kalendarza. Wypełnij informacje dotyczące zdarzenia w formularzu Szczegóły.

3

Moje kalendarze

W obszarze Mój kalendarz domyślnie wybrana jest pozycja Kalendarz, a kalendarz jest wyświetlany w widoku miesiąca. Możesz przechodzić do przodu Przejdź do przodu (strzałka w prawo) lub do tyłu Przejdź wstecz (strzałka w lewo) przez miesiące kalendarza.

W widoku miesiąca bieżąca data jest zawsze wyróżniona — cieniowana na ciemno. Jeśli w tym widoku wybierzesz inną datę, ona także zostanie wyróżniona i lekko zacieniowana.

W obszarze Mój kalendarz możesz też dodać kalendarz. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Mój kalendarz > Nowy kalendarz i utwórz nowy kalendarz, aby używać go na przykład w konkretnym projekcie lub do śledzenia terminów prywatnych. Jeśli nie potrzebujesz utworzonego przez siebie kalendarza, wybierz kalendarz, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Usuń > Tak.

Ewentualnie na pasku poleceń wybierz strzałkę w dół Dodaj kalendarz, a następnie wybierz pozycję Kalendarz z urodzinami, Kalendarz świąt lub inną opcję kalendarza. Przykładowo po dodaniu kalendarza z urodzinami jego wyświetlanie można włączać i wyłączać. Wystarczy wybrać pozycję Moje kalendarze, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednią opcję.

4

Inne kalendarze

Możesz wyświetlać więcej niż jeden kalendarz jednocześnie. Dodaj kalendarze innych osób oraz określ, które mają być wyświetlane. Możesz również utworzyć nowe kalendarze lub nowe grupy kalendarzy.

5

Opcje widoku

Wybierz swój widok kalendarza: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc lub Dzisiaj.

6

Okienko kalendarza

Wybierz konkretny dzień w kalendarzu, a w tym obszarze zostaną wyświetlone wszystkie terminy i zdarzenia zaplanowane na ten dzień. Możesz też kliknąć dwukrotnie dzień lub przedział czasu i utworzyć nowy termin lub nowe zdarzenie.

Udostępnianie lub drukowanie kalendarza

W usłudze Outlook.com możesz udostępnić kalendarz lub wydrukować go. Zacznij od wybrania na pasku poleceń akcji, którą chcesz wykonać.

Pasek poleceń kalendarza dla usługi Outlook.com

Aby udostępnić kalendarz

 1. Wybierz pozycję Udostępnij, wpisz imię lub nazwisko osoby, której chcesz udostępnić kalendarz, w polu Udostępnij dla, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli osoba zostanie automatycznie dopasowana z Twojej listy kontaktów, zostanie wyświetlony jej adres e-mail i możesz go wybrać.

  • Jeśli osoby, której imię lub nazwisko wpisano, nie ma na Twojej liście kontaktów, wpisz jej adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

 3. Po zakończeniu identyfikacji wszystkich osób, dla których chcesz udostępnić kalendarz, wybierz pozycję Gotowe.

Każda osoba, której chcesz udostępnić kalendarz, otrzyma Twoje zaproszenie pocztą e-mail. Adresat może wybrać link Dodaj ten kalendarz do uprawnienia wyświetlanie tematu, lokalizacji, dostępności i notatek, aby uzyskać dostęp do kalendarza, który chcesz udostępnić.

Aby wydrukować kalendarz

 1. Wybierz pozycję Drukuj.

  Uwaga : Zostanie wyświetlony podgląd Twojego widoku kalendarza.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest wyświetlany podgląd kalendarza, który chcesz wydrukować, wybierz pozycję Drukuj.

  • Jeśli chcesz wydrukować inny kalendarz, wybierz nowy widok kalendarza w polu rozwijanym Widok, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Opcje — takie jak format — dostępne w oknie dialogowym Drukuj mogą się różnić w zależności od wybranego widoku kalendarza.

Elementy widoczne w obszarze Kontakty

Kontakty

Przechowuj wszystkie swoje kontakty i zarządzaj nimi w jednym miejscu. Twórz nowe kontakty lub wyszukuj i edytuj istniejące. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania kontaktami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z kontaktów w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie kontaktami za pomocą aplikacji Kontakty

Blok

Opis

Akcje

1

Wyszukaj w kontaktach

Zacznij wpisywać nazwisko osoby, której szukasz, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj . Jeśli osoba, której nazwisko wpisano, zostanie automatycznie dopasowana z Twojej listy kontaktów, zostanie wyświetlony jej adres e-mail i możesz go wybrać.

2

Tworzenie, edytowanie lub usuwanie kontaktów

Użyj paska poleceń, aby uzyskać dostęp do konkretnych akcji i wykonać je.

Pasek poleceń dla kontaktów

 • Aby utworzyć nowy kontakt, na pasku poleceń wybierz pozycję Nowy > Kontakt. W formularzu Dodaj kontakt podaj szczegółowe informacje dotyczące nowego kontaktu.

  Nowy kontakt

 • Strzałka w dół Zarządzaj umożliwia przywracanie usuniętych kontaktów, czyszczenie kontaktów zduplikowanych, komunikowanie się z kontaktami z sieci społecznościowych, importowanie kontaktów z innych usług poczty e-mail oraz eksportowanie kontaktów.

  Na pasku poleceń usługi Outlook.com edytuj i usuwaj kontakty oraz zarządzaj nimi

 • Aby edytować lub usunąć kontakt, zaznacz go na liście, a następnie wybierz pozycję Edytuj lub Usuń.

3

Moje kontakty

Wyświetla foldery, których można użyć do zarządzania kontaktami. Możesz tworzyć nowe foldery kontaktów, przenosić istniejące foldery i zmieniać ich nazwy.

 • Aby dodać folder, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje kontakty > Nowy folder.

 • Aby przenieść lub usunąć folder albo zmienić jego nazwę, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Zmień nazwę, Usuń lub Przenieś do.

4

Lista kontaktów

Wyświetla kontakty umieszczone w wybranym folderze w obszarze Moje kontakty. Sposób wyświetlania kontaktów zależy od dokonanych wyborów. Domyślnie dla opcji Wyświetl jest ustawiona wartość Wszystko, dla opcji Kolejność wyświetlania wartość Imię Nazwisko, a dla opcji Kolejność sortowania wartość Imię. Wybierz strzałkę w dół obok bieżącego zaznaczenia, aby zmienić opcje. Dostępnych jest również Więcej opcji.

Wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje w okienku szczegółów kontaktu.

5

Wizytówka

Wyświetla informacje o kontakcie wybranym na liście kontaktów. Szczegóły zawierają wszelkie informacje o kontakcie, które mogły zostać dodane, łącznie z numerami telefonów, adresami i skojarzeniami z firmą.

Za pomocą usługi Outlook.com możesz połączyć się z siecią społecznościową. Jeśli nawiążesz połączenie, możesz połączyć się z listami kontaktów z sieci społecznościowej.

Elementy widoczne w obszarze Zadania

Zadania

Śledź zadania do wykonania lub wyświetlaj i śledź oflagowane wiadomości e-mail skojarzone z czynnością do wykonania. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania zadaniami w usłudze Outlook.com, zobacz Korzystanie z zadań w aplikacji Outlook w sieci Web.

Zarządzanie zadaniami.

Blok

Opis

Akcje

1

Zarządzaj zadaniami

Pasek poleceń Zadania dla usługi Outlook.com

Przyciski poleceń ułatwiają wykonywanie akcji związanych z zarządzaniem zadaniami. Możesz utworzyć nowe zadanie lub usunąć istniejące, przypisać zadanie do kategorii, dołączyć do zadania znaczek (ikonę) lub oznaczyć zadanie jako ukończone.

Wybierz pozycję Utworzenie nowego zadania , aby utworzyć nowe zadanie, a następnie w formularzu zadania wypełnij potrzebne szczegóły.

Formularz szczegółów zadania dla usługi Outlook.com

2

Moje zadania

Gdy po raz pierwszy rozwiniesz domyślnie ustawiony folder Moje zadania, znajdziesz tam dwa foldery wbudowane:

 • Oflagowane elementy i zadania
  Zawiera listę zadań, które zostały utworzone i oflagowane. Wymienione są tu również wszystkie wiadomości e-mail oflagowane przez Ciebie w Twojej Skrzynce odbiorczej.

  Uwagi : 

  • W przypadku oflagowanych wiadomości e-mail na liście Oflagowane elementy i zadania możesz między innymi wybrać akcję Odpowiedz. Wybierz wiadomość e-mail, a następnie wybierz akcję na pasku poleceń lub wybierz strzałkę w dół obok przycisku Odpowiedz wszystkim i wybierz opcję z listy.

  • Pasek poleceń usługi Outlook.com dla otagowanych wiadomości e-mail na liście Oflagowane elementy i zadania

 • Zadania
  Zawiera listę zadań utworzonych przez Ciebie.

Możesz tworzyć nowe foldery. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Moje zadania > Utwórz nowy folder, a następnie podaj nazwę nowego folderu. Nowy folder zostanie wyświetlony poniżej folderu Zadania.

Możesz usunąć każdy utworzony folder lub zmienić jego nazwę. Aby to zrobić, kliknij folder prawym przyciskiem myszy.

3

Lista zadań

Znajdują się tu utworzone przez Ciebie zadania.

Aby zdecydować, w jaki sposób zadania mają być wyświetlane na liście zadań, możesz użyć odpowiedniego filtru — Wszystkie, Aktywne, Zaległe lub Ukończone. Wybierz strzałkę w dół obok bieżącego wyboru dla pozycji FiltrWszystkie, Aktywne, Zaległe lub Ukończone. W razie potrzeby wybierz inne ustawienie pozycji Filtr, a następnie wybierz odpowiednie opcje Sortuj według i Kolejność.

Wybierz sposób filtrowania, sortowania i określania kolejności zadań na liście Zadania w usłudze Outlook.com

Jeśli zbliża się ustawiona data ukończenia zadania, obok zadania zostanie wyświetlony mały symbol zegara. Jeśli nie wykonasz zadania do ustawionej daty, zadanie zostanie oznaczone etykietą Zaległe.

4

Szczegóły zadania

W widoku Zadania wybierz utworzone zadanie i wyświetl dotyczące go szczegóły. W okienku szczegółów wybierz pozycję Edytuj i zmień wszystkie żądane szczegóły zadania. Upewnij się, że po zakończeniu wprowadzania zmian kliknięto pozycję Zapisz.

Po wybraniu strzałki w dół obok przycisku Edytuj możesz wykonać następujące akcje dla zadania: Usuń, Kategoryzuj, dodaj Znaczek albo po prostu Otwórz w osobnym oknie.

Więcej informacji

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×