Uprawnienia dziennika przeszukiwania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Administrator usługi SharePoint Online może udzielać użytkownikom dostępu do odczytu do informacji dziennika przeszukiwania dotyczących dzierżawcy. Dziennik przeszukiwania śledzi informacje związane ze stanem przeszukanej zawartości.

Typowym przypadkiem użycia jest zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych, w którym można udzielić uprawnienia grupy zabezpieczeń do wyświetlania informacji dziennika przeszukiwania dotyczących dzierżawcy. Użytkownicy w grupie zabezpieczeń mogą przeglądać dane dziennika przeszukiwania za pomocą portalu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, który umożliwia sprawdzanie, czy przeszukana zawartość została pomyślnie dodana do indeksu wyszukiwania lub czy indeksowanie nie powiodło się z powodu błędu.

Udzielanie użytkownikom uprawnienia do wyświetlania informacji dziennika przeszukiwania

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

  2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

  4. Wybierz pozycję Wyszukiwanie.

  5. Na stronie Administracja wyszukiwania wybierz pozycję Uprawnienia dziennika przeszukiwania.

  6. W polu Uprawnienia dziennika przeszukiwania wprowadź nazwy lub adresy e-mail. Nazwy prawidłowych użytkowników lub grup użytkowników będą pojawiać się na liście w trakcie wpisywania liter w polu.

  7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×