Unikatowy identyfikator, pola

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, który program Microsoft Office Project automatycznie nowych zadań, zasobów lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie. Liczba wskazuje kolejność, w której zadania, zasobu lub przydziału został utworzony, niezależnie od ich pozycji w harmonogramie.

Istnieje kilka kategorii pól Unikatowy identyfikator.

Typ danych    Liczba całkowita

Unikatowy identyfikator (pole zadania)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Podczas tworzenia nowych zadań projektu dodaje to unikatowy numer do każdego zadania w projekcie. Liczba ta jest unikatowy, w tym jest nigdy nie przestawiać lub nawet w przypadku zadania zostanie przeniesiony lub usunięty.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Unikatowy identyfikator w arkuszu zadań umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie unikatowych identyfikatorów dla zadań.

Przykład    Należy przejrzeć zadania według kolejności, w której zostały utworzone. W widoku arkusza zadań umożliwia sortowanie zadań według pola Unikatowy identyfikator.

Uwagi    W przypadku przenoszenia, wstawione lub usunięte, identyfikatory zadań, będzie on zmieniają się zgodnie z nową kolejnością zadań. Jednak Unikatowy identyfikator zawsze pozostanie niezmieniona, niezależnie od tego, edycją.

Unikatowy identyfikator (pole zasobu)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Po dodaniu zasobów projektu przypisuje unikatowy numer każdemu zasobowi w projekcie. Liczba ta jest unikatowy, w tym jest nigdy nie przestawiać lub nawet w przypadku zasobu zostanie przeniesiony lub usunięty.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Unikatowy identyfikator w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie unikatowych identyfikatorów dla zasobu.

Przykład    Należy przejrzeć zasoby projektu w kolejności, w jakiej zostały dodane do projektu. W widoku Arkusz zasobów umożliwia sortowanie zasobów według pola Unikatowy identyfikator.

Uwagi    W przypadku przenoszenia, wstawiania lub usuwania, identyfikatory zasobów, będzie on zmieniają się zgodnie z nową kolejnością. Jednak Unikatowy identyfikator zawsze pozostanie niezmieniona, niezależnie od tego, edycją.

Unikatowy identyfikator (pole przydziału)

Typ wpisu    Obliczeniowy

Sposób obliczania    Jak przydzielanie zadań do zasobów, Project dodaje to unikatowy numer do poszczególnych przydziałów w projekcie. Liczba ta jest unikatowy, w tym jest nigdy nie przestawiać lub nawet w przypadku przypisania zostanie przeniesiony lub usunięty.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Unikatowy identyfikator do części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub filtrowanie według unikatowych identyfikatorów dla przydziału.

Przykład    Chcesz wyświetlić przydziały w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone. W widoku Obciążenie zadaniami umożliwia sortowanie przydziałów według pola Unikatowy identyfikator. Project najpierw sortuje na pole Unikatowy identyfikator zadań, a następnie w polu unikatowy identyfikator te przypisania w ramach zadań.

Uwagi    Po przydziału jest wstawione lub usunięte, identyfikatory zmienią się zgodnie z nową kolejnością. Jednak Unikatowy identyfikator zawsze pozostanie niezmieniona, niezależnie od tego, edycją.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×