Uniemożliwianie zmian w pliku programu Visio

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby uniemożliwić wprowadzanie zmian w pliku programu Visio, należy zastosować ustawienia ochrony dokumentu lub zapisać diagram w formacie PDF lub XPS.

Używanie ustawień ochrony dokumentów

Do ochrony kształtów niezbędna jest widoczna karta Deweloper. Domyślnie karta Deweloper jest ukryta, dlatego najpierw należy ją wyświetlić, jeśli nie jest jeszcze widoczna.

Wyświetlanie karty Deweloper

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Na pasku bocznym kliknij pozycję Opcje.

 3. Na pasku bocznym kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. Z listy po prawej stronie, w obszarze Dostosuj Wstążkę zaznacz pole wyboru obok pozycji Deweloper, a następnie kliknij przycisk OK.

Włączanie ochrony dokumentu

 1. Na karcie Deweloper w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Eksplorator rysunku.

 2. W oknie Eksplorator rysunku kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę rysunku, który chcesz zabezpieczyć przed zmianami, a następnie kliknij polecenie Chroń dokument.

 3. Zaznacz pola wyboru elementów, których nie będzie można zmieniać, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Zaznacz kształty na stronie rysunku.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Projekt kształtu kliknij pozycję Ochrona.

 6. Zaznacz pole obok pozycji Przed zaznaczaniem oraz inne wybrane opcje.

Aby usunąć ochronę dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku w oknie Eksplorator rysunku, a następnie kliknąć polecenie Chroń dokument. Należy wyczyścić pola wyboru dotyczące elementów, dla których ma zostać usunięta ochrona, a następnie kliknąć przycisk OK.

Zapisywanie diagramu w formacie PDF lub XPS

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. Wybierz lokalizację (usługa OneDrive lub komputer), a następnie wybierz folder.

 4. Z listy Zapisz jako typ wybierz pozycję Plik PDF (*.pdf) lub Dokument XPS (*.xps).

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×