Uniemożliwianie adresatom wiadomości e-mail dostępu do funkcji Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja wymaga zarówno nadawcy i adresata z Microsoft Outlook. Adresaci pobierające wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook Express, Poczta systemu Windows firmy Microsoft, Microsoft Outlook Web Access lub inne aplikacje nadal będą mogli używać Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Microsoft Office 2003 wprowadzono prawami Zarządzanie informacji (IRM) zawierającego sposobem uniemożliwić adresatom kopiowanie, drukowanie lub przesyłanie dalej wiadomości e-mail. Możesz dowiedzieć się więcej na temat usługi IRM w Pomocy programu Outlook. Jeśli usługa IRM nie jest dostępna w Twojej organizacji, można uzyskać podobną funkcję za pomocą formularzy niestandardowych programu Outlook.

Ważne: Użycie formularza niestandardowego jest prostym sposobem ograniczenia adresatom wiadomości e-mail dostępu do pewnych funkcji. Formularze niestandardowe nie zapewniają jednak takiego samego poziomu bezpieczeństwa jaki oferuje usługa IRM. Adresat, który otworzy wiadomość w innym programie poczty e-mail lub zaloguje się, używając konta innego typu, może uzyskać pełne uprawnienia do otrzymanej wiadomości i użyć funkcji takich jak Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Tworzenie niestandardowego formularza wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij polecenie Projektuj formularz.

 2. Na liście Standardowa biblioteka formularzy zaznacz opcję Wiadomość, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij kartę (Akcje).

  Niestandardowy formularz wiadomości

  1. Na karcie (Akcje) skonfiguruj polecenia Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej dla adresatów.

  2. W obszarze Włączone dla akcji Odpowiedz wszystkim wybierz opcję Nie.

  3. W obszarze Włączone dla akcji Prześlij dalej wybierz opcję Nie.

 4. W obszarze Nazwa akcji kliknij dwukrotnie opcję Prześlij dalej

 5. W oknie dialogowym Właściwości akcji formularza wyczyść pole wyboru Włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W obszarze Nazwa akcji kliknij dwukrotnie opcję Odpowiedz wszystkim

 7. W oknie dialogowym Właściwości akcji formularza wyczyść pole wyboru Włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij kartę (Właściwości).

  Niestandardowy formularz wiadomości

  1. Na karcie (Właściwości) skonfiguruj definicje formularza.

  2. Zaznacz pole wyboru Wyślij definicję formularza z elementem. Akcje dostosowane na karcie Akcje zostaną wysłane razem z wiadomością e-mail, co spowoduje, że adresaci wiadomości nie będą mogli używać poleceń Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej.

 9. Zaznacz pole wyboru Wyślij definicję formularza z elementem.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z zaleceniem niewysyłania definicji formularza. W przypadku tej procedury można kliknąć przycisk OK i przejść dalej.

 10. Na karcie Deweloper w grupie formularz kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij Opublikuj formularz jako.

 11. W oknie dialogowym Publikowanie formularza jako w polu Szukaj w kliknij opcję Biblioteka formularzy osobistych.

 12. W polu Nazwa wyświetlana wpisz łatwo rozpoznawalną nazwę, na przykład Bez odpowiadania wszystkim i przesyłania dalej.

 13. W polu Nazwa formularza wpisz unikatową nazwę niezawierającą spacji, na przykład BezOdpowiadaniaWszystkimBezPrzesyłaniaDalej.

 14. Kliknij przycisk Opublikuj.

 15. W oknie projektowania formularza, w menu Plik kliknij polecenie Zamknij.

  Po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian kliknij przycisk Nie, ponieważ utworzony formularz niestandardowy został już zapisany. Ten monit dotyczy zapisania zmian w domyślnym formularzu wiadomości programu Outlook. Zmiany należy zapisywać tylko w formularzu niestandardowym.

Wysyłanie wiadomości za pomocą niestandardowego formularza wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij polecenie Wybierz formularz.

 2. W polu Szukaj w kliknij opcję Biblioteka formularzy osobistych.

 3. Zaznacz nazwę utworzonego formularza niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlona nowa wiadomość e-mail.

 4. Utwórz i wyślij wiadomość w zwykły sposób.

Przyciski Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej nie będzie dostępny do adresata w wiadomości e-mail na pasku narzędzi. Podobnie nie będzie działać skróty klawiaturowe, takich jak CTRL + F lub klikając pozycję Odpowiedz na pasku narzędzi Standardowy. Adresaci pobierające wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook Express, Poczta systemu Windows firmy Microsoft, Microsoft Outlook Web Access lub inne aplikacje nadal będą mogli używać Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×