Uniemożliwianie adresatom wiadomości e-mail dostępu do funkcji Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga zarówno nadawcy i adresata z Microsoft Outlook. Adresaci pobierające wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook Express, Poczta systemu Windows firmy Microsoft, Microsoft Outlook Web Access lub inne aplikacje nadal będą mogli używać Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

W aplikacjach pakietu Microsoft Office 2003 wprowadzono usługę Zarządzanie prawami dostępu do informacji (IRM), za pomocą której można ograniczać adresatom możliwość kopiowania, drukowania lub przesyłania dalej wiadomości e-mail. Więcej informacji o usłudze IRM można znaleźć w Pomocy programu Outlook. Jeśli w organizacji użytkownika nie jest dostępna usługa IRM, można uzyskać podobny efekt za pomocą formularzy niestandardowych programu Outlook.

Ważne : Użycie formularza niestandardowego jest prostym sposobem ograniczenia adresatom wiadomości e-mail dostępu do pewnych funkcji. Formularze niestandardowe nie zapewniają jednak takiego samego poziomu bezpieczeństwa jaki oferuje usługa IRM. Adresat, który otworzy wiadomość w innym programie poczty e-mail lub zaloguje się, używając konta innego typu, może uzyskać pełne uprawnienia do otrzymanej wiadomości i użyć funkcji takich jak Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Tworzenie niestandardowego formularza wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij Projekt formularza.

 2. Na liście Standardowa biblioteka formularzy zaznacz opcję Wiadomość, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 3. Kliknij kartę (Akcje).

  Niestandardowy formularz wiadomości

  1. Na karcie (Akcje) skonfiguruj polecenia Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej dla adresatów.

  2. W obszarze Włączone dla akcji Odpowiedz wszystkim wybierz opcję Nie.

  3. W obszarze Włączone dla akcji Prześlij dalej wybierz opcję Nie.

 4. W obszarze Nazwa akcji kliknij dwukrotnie opcję Prześlij dalej

 5. W oknie dialogowym Właściwości akcji formularza wyczyść pole wyboru Włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W obszarze Nazwa akcji kliknij dwukrotnie opcję Odpowiedz wszystkim

 7. W oknie dialogowym Właściwości akcji formularza wyczyść pole wyboru Włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij kartę (Właściwości).

  Niestandardowy formularz wiadomości

  1. Na karcie (Właściwości) skonfiguruj definicje formularza.

  2. Zaznacz pole wyboru Wyślij definicję formularza z elementem. Akcje dostosowane na karcie Akcje zostaną wysłane razem z wiadomością e-mail, co spowoduje, że adresaci wiadomości nie będą mogli używać poleceń Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej.

 9. Zaznacz pole wyboru Wyślij definicję formularza z elementem.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe z zaleceniem niewysyłania definicji formularza. W przypadku tej procedury można kliknąć przycisk OK i przejść dalej.

 10. Na karcie Deweloper w grupie formularz kliknij pozycję Publikuj, a następnie kliknij Opublikuj formularz jako.

 11. Publikowanie formularza jako okno dialogowe, w polu Szukaj w kliknij pozycję Biblioteka formularzy osobistych.

 12. W polu Nazwa wyświetlana wpisz łatwo rozpoznawalną nazwę, na przykład Bez odpowiadania wszystkim i przesyłania dalej.

 13. W polu Nazwa formularza wpisz unikatową nazwę niezawierającą spacji, na przykład BezOdpowiadaniaWszystkimBezPrzesyłaniaDalej.

 14. Kliknij przycisk Publikuj.

 15. W oknie projektowania formularza, w menu Plik kliknij polecenie Zamknij.

  Po wyświetleniu monitu o zapisanie zmian kliknij przycisk Nie, ponieważ utworzony formularz niestandardowy został już zapisany. Ten monit dotyczy zapisania zmian w domyślnym formularzu wiadomości programu Outlook. Zmiany należy zapisywać tylko w formularzu niestandardowym.

Wysyłanie wiadomości za pomocą niestandardowego formularza wiadomości e-mail

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Formularze, a następnie kliknij polecenie Wybierz formularz.

 2. W polu Szukaj w kliknij pozycję Biblioteka formularzy osobistych.

 3. Zaznacz nazwę utworzonego formularza niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Zostanie wyświetlona nowa wiadomość e-mail.

 4. Utwórz i wyślij wiadomość w zwykły sposób.

Przyciski Odpowiedz wszystkim i Prześlij dalej nie będzie dostępny do adresata w wiadomości e-mail na pasku narzędzi. Podobnie nie będzie działać skróty klawiaturowe, takich jak CTRL + F lub klikając pozycję Odpowiedz na pasku narzędzi Standardowy. Adresaci pobierające wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Outlook Express, Poczta systemu Windows firmy Microsoft, Microsoft Outlook Web Access lub inne aplikacje nadal będą mogli używać Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×