Umowa serwisowa firmy Microsoft

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2007

To jest Umowa między użytkownikiem a firmy Microsoft wymienionych w sekcji 22 niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa odwołuje się do firmy Microsoft jako "My," "My" lub "nasz". Niniejsza Umowa obowiązuje do witryny Office.com firmy Microsoft i Microsoft Office Live w sieci Web (oraz ich witryn następnik) usług (w tym usług wersji wstępnej) i oprogramowania, w tym wszystkie aktualizacje, pomocy technicznej i zawartości. Niniejsza Umowa odwołuje się do wszystkich tych jako "Usługa". Niniejsza Umowa obejmuje także korzystanie z wszelkie dodatkowe usługi firmy Microsoft, dla której tworzenia konta w usłudze podczas Niniejsza Umowa obowiązuje, chyba że towarzyszących innych terminów związanych z tych usług. Jeśli tak, stosowanie tych terminów. Możesz przedstawiają które są co najmniej 18 lat. lub osiągnęły wiek większość miejsce, w którym możesz live, a wszystkie informacje, które znasz to PRAWDA i prawidłowe. Inne uwagi opublikowanej lub postępowania, może być każdej z tych usług. Wszystkie takie informacje i postępowania są włączone w odniesieniu do niniejszej Umowy.

Tylko może korzystać z usługi, jeśli użytkownik zgadza się tych terminów. Jeśli nie akceptujesz, nie należy używać usługi. Niniejsza Umowa ogranicza odpowiedzialność firmy i wyłącza gwarancji przez usługę w maksymalnym zakresie niedozwolonych przepisów. Uważnie przeczytaj sekcjami umowy.

Na tej stronie

Gdy użytkownik może korzystać z usługi

Jak użytkownik może korzystać z usługi

Jak nie mogą korzystać z usługi

Konta usługi

Skojarzonego konta użytkowników

Jak możemy zmienić niniejszej Umowy

Opłaty i rozliczeń

Zmiany w usłudze; Anulowanie lub zakończenie

Ograniczenia dotyczące usług

Usługa może być wersji wstępnej

Czy Microsoft nie ma redakcyjny sterowania

Prywatność

Oprogramowanie

Czy firma Microsoft udziela licencji użytkownikowi materiałów

Usługi Windows Live™ ID

Kontakt z innymi osobami

Opinie

Nasze powiadomienia o Zawiadomienia

Nie gwarancji

Ograniczenie odpowiedzialności

Roszczeń muszą być zgłaszane w ciągu roku

Firma Microsoft, prawem i miejsce rozwiązywania spory

Interpretacji umowy

Przydział

Siły wyższej

Uwagi

Usługi nazw domen

Początek strony

1. Jeśli może korzystać z usługi
po utworzeniu konta do korzystania z usługi można rozpocząć przy użyciu usługi zaraz po ukończeniu procesu logowania — Strzałka w górę. Wskazywane podczas procesu konfigurowania niektórych części usługi mogą być niedostępne od razu, gdy mamy Konfigurowanie przeznaczony do użytku. Jeśli nie utworzysz konto do korzystania z usługi, można użyć usług dostępnych od razu.

Początek strony

2. jak może korzystać z usługi
korzystając z usługi, konieczne będzie

 • przestrzegać wszystkich przepisów prawa,

 • przestrzegać zasad wymienionych w dostarczonym kodeksie postępowania oraz zasad przekazanych w innych powiadomieniach,

 • zgodne z Firmy Microsoft dotyczącą niezamówionych

 • utrzymywać hasło w tajemnicy oraz

 • niezwłocznie powiadamiać firmę Microsoft w przypadku uzyskania informacji o naruszeniu zabezpieczeń związanych z usługą.

Początek strony

3. w jaki sposób nie może być używana usługa
w przy użyciu usługi, nie można

 • działać na szkodę firmy Microsoft ani jej podmiotów stowarzyszonych, sprzedawców, dystrybutorów i/lub dostawców (określanych zbiorczo jako „strony firmy Microsoft”) ani klientów stron firmy Microsoft;

 • angażować się w działania nielegalne, ułatwiać ani promować takich działań;

 • uszkadzać, wyłączać, przeciążać lub osłabiać usługi (lub sieci połączonych z usługą) ani przeszkadzać komukolwiek w korzystaniu z usługi;

 • odsprzedawać ani rozpowszechniać usługi (ani żadnej jej części) bez umowy z firmą Microsoft, na mocy której takie działania są dozwolone;

 • używać żadnej części usługi jako miejsca docelowego łącza prowadzącego z jakichkolwiek niechcianych wiadomości zbiorczych lub niechcianych wiadomości komercyjnych („spamu”);

 • używać żadnego nieautoryzowanego oprogramowania ani żadnej nieautoryzowanej usługi innych firm w celu uzyskiwania dostępu do sieci obsługi wiadomości błyskawicznych firmy Microsoft (obecnie znanej jako usługa .NET Messenger);

 • używać żadnych zautomatyzowanych procesów ani usług w celu uzyskiwania dostępu do usługi i (lub) korzystania z niej (takich jak roboty, przeszukiwarki, okresowe buforowanie informacji przechowywanych przez firmę Microsoft lub „metawyszukiwanie”);

 • używać żadnych nieautoryzowanych środków umożliwiających modyfikowanie lub przekierowywanie usługi bądź podejmowanie prób takich działań.

Początek strony

4. konta usługi
może utworzyć konto usługi i hasło dla usługi. Usługa może ułatwić mają innym osobom na utworzenie konta członka i hasła skojarzonego z kontem. Nazywamy tych "konta powiązane". Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane w obszarze konta, skojarzonych kont i hasła.

Początek strony

5. Użytkownicy kont powiązanych
Jeśli jesteś użytkownikiem skojarzonego konta, a następnie pojemnika konta usługi miał pełną kontrolę nad konta powiązanego. Kontrola ta obejmuje prawo zakończenia usługi, zamknięcia lub zmiany konta powiązanego w dowolnym momencie, a w niektórych przypadkach żądania i otrzymywania komputera i usług Użyj informacji związanych z Twoim kontem skojarzone. Dane związane z konta powiązanego są zbierane i dostarczane do właściciela konta i Microsoft.

Początek strony

6. jak możemy zmienić niniejszej Umowy
Microsoft niniejszej Umowy może się zmienić w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jeśli firma Microsoft istotnej zmiany do tej Umowy, otrzymasz powiadomienie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Jeśli nie akceptuje do zmiany, możesz Anuluj i zaprzestać korzystania z usługi przed wprowadzeniem zmiany. Zatrzymanie nie przy użyciu usługi, dalszego używania usługi będą zmienione zamówienia.

Początek strony

7. opłaty i rozliczenia
w tej sekcji dotyczy we wszystkich sytuacjach, w których płacisz bezpośrednio do usługi firmy Microsoft. Jeśli płacisz firmy inne niż Microsoft usługi, następnie opłaty i warunki rozliczeniowe są określone przez tej firmy. Nawet jeśli nie należy opłacać usługi, może być nadal ponoszenia innych opłat związanych z korzystaniem z usługi; na przykład opłaty za telefon lub Internet access, usługi SMS, bezprzewodowych tekstowych na telefon komórkowy i innych transmisji danych.

 • Płatności. Podczas tworzenia konta w usłudze, podasz metodę płatności. Upewnij się, mogą korzystać z metody płatności. Możesz zezwolić nam do obciążania usługi przy użyciu metody płatności oraz za wszelkie płatne funkcje usługi, dla której można utworzyć konto podczas Niniejsza Umowa obowiązuje. Jeśli kwota pobieranych do wybranej metody płatności jest większa niż wartość wstępnie autoryzowane, firma Microsoft informuje o wartość co najmniej 10 dni przed możemy pobierane opłaty.

 • Opłaty. Opłaty za usługę będą płacić z wyprzedzeniem. Firma Microsoft może pobierać możesz w tym samym czasie więcej niż jednego z poprzednich okresów rozliczeniowych. Jeśli firma Microsoft informacja, że usługa zostaną udostępnione czas nieokreślony lub automatycznie odnowiona, może automatycznie odnawiać usługi i pobierać opłaty za każdy taki okres przedłużenia.

 • Aktualizacji do swojego konta rozliczeń. Należy pozostawić wszystkie informacje na koncie rozliczeniowym dokładne i aktualne, włącznie z adresu rozliczeniowego i dowolne daty wygaśnięcia dla metody płatności. Można uzyskać dostęp do i wprowadzić zmiany do swojego konta rozliczeniowego pod adresem https://billing.microsoft.com. W dowolnym momencie możesz zmienić metodę płatności. Jeśli Przekaż nam przestanie przy użyciu metody płatności i nie zawierają alternatywną formę płatności, możemy anuluje tej usługi. Powiadomienie nas nie ma wpływu na opłaty możemy przesłać do konta rozliczeniowego przed firma Microsoft rozsądnie może dotyczyć żądania.

 • Oferty na okres próbny. Może zostać wyświetlony przez ograniczony czas bezpłatnej usługi lub niektóre inne okresu próbnego. Jeśli możesz Jeśli bierzesz udział w dowolnym okresu próbnego oferują musi anulować usługę przed upływem okresu próbnego w celu uniknięcia naliczania opłat lub masz usługi obniżona do usługi, w których nie jest Brak opłat za subskrypcję. Jeśli nie anulowanie usługi i firma Microsoft jest informacja, możesz że usługa automatycznie zostaną przekonwertowane na płatnej subskrypcji przed upływem okresu próbnego, następnie możesz zezwolić firmy Microsoft do obciążania metody płatności dla usługi. Jeśli firma Microsoft starszą wersję usługi jedną dla którego jest Brak opłat za subskrypcję, niektóre danych mogą być dostępne dla Ciebie i Microsoft usunąć danetrwale z naszych serwerów. Odpowiadasz za podejmowaniem kroków niezbędnych do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewnienia obsługi usługi podstawowego średnich firm.

 • Ceny i zwiększenie ceny.

  • Cena usługi nie obejmuje podatków, opłat telefonicznych ani opłat za dostęp do Internetu, obsługę wiadomości SMS na urządzeniach przenośnych, usługę bezprzewodową i inne transmisje danych, o ile nie podano inaczej. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i opłaty ponosi użytkownik. Podstawą rozliczeń walutowych jest umowa z dostawcą usług związanych z wybraną formą płatności.

  • Jeśli oferta usługowa ma ustalony termin ważności i określoną cenę, cena ta obowiązuje w czasie ważności oferty. Po zakończeniu okresu objętego ofertą firma Microsoft naliczy nową cenę za tę usługę.

  • Cena usługi może ulegać zmianie, ale użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie w tej sprawie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem nowej ceny. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nową cenę, musi anulować usługę i zaprzestać korzystania z niej, zanim zacznie obowiązywać nowa cena. Jeśli usługa jest rozliczana okresowo (na przykład miesięcznie lub rocznie), nowa cena zacznie obowiązywać w dniu wskazanym przez firmę Microsoft.

 • Usługi konwersji. Można przełączyć się z usługą do innej usługi. Jeśli jednak Autoryzuj firmy Microsoft do obciążania formy płatności dla wszystkich nowych opłat usługi. Po przełączeniu się do usługi, dla której firma Microsoft nie jest naliczany opłata za subskrypcję lub które możemy opłatę dolnym, firma Microsoft może, ale nie są wymagane do zwrotu nieużywane części opłaty dla usługi opłaty subskrypcji poprzednio używanego lub różnica między wielkością opłaty za usługi. Wszelkie zwrotu może nie kredytu z innymi usługami.

 • Zwrotów. Wszystkie opłaty są bezzwrotną chyba że wyraźnie inaczej lub inaczej przepisów. Koszty wszelkich ewentualnych zwrotów będzie w z wydatków, chyba że inaczej prawa.

 • Płatności dla Ciebie. Aby otrzymywać płatności, musi niezwłocznie przekazać nam z wszystkie informacje, które trzeba zapłacić (na przykład konta bankowego informacje do otrzymywania płatności). Należy podać nam informacje, które prosimy, przed prawo do płatność przypada. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność informacje podane i wszelkie podatki, które mogą ponoszenia tytułu otrzymania płatności. Jeśli płatność, które nie były ze względu na możesz, możemy ją cofnąć lub zażądać zwrotu płatności i zgadza się współdziałanie z nami.

 • Zestawienie online ; Błędy. Będzie tylko otrzymasz zestawienie online. Przejdź do https://billing.microsoft.com do wyświetlania, drukowania lub zażądać papierowa kopia instrukcji. Od abyśmy poczty kopię do Ciebie, firma Microsoft może opłatę możesz pobierania. Firma Microsoft udostępnia wyłącznie papierowa kopia zajmującego 120 dni przed wysłaniem żądania. Jeśli firma Microsoft komunikat o błędzie na rachunku, skoryguje go natychmiast po Przekaż nam i sprawdzeniu reklamacji. Musi powiadomić firmę Microsoft w ciągu 120 dni po pierwszym na rachunku pojawi się komunikat o błędzie. Jeśli w tej chwili nie Powiedz nam, firma Microsoft nie będą musieli Popraw błąd. Zwolnij nam ze wszystkich odpowiedzialności oraz oświadczeniach strat wynikających z dowolnym błąd, który nie jest zgłaszane z nami w ciągu 120 dni od pierwszego wystąpienia błędu w zestawieniu online. Jeśli w tej chwili nie Powiedz nam, firma Microsoft nie będą musieli Popraw błąd.

 • Płatności opóźnione. Z wyjątkiem w zakresie zabronione przez prawo, firma Microsoft może ocenić opłatę opóźnione Jeśli nie należy opłacać na czas bez względu na wszelkie spory, które mogą mieć podniesiona o rachunku. Trzeba zapłacić za opóźnienie, po obciążony można dla nich. Opłata za opóźnienie będzie mniejsze 1% niezapłacone kwoty miesięcznie lub maksymalna szybkość, które są dozwolone przepisów. Możemy używać innej firmy do zbierania zaległe kwoty. Musisz zapłacić za wszystkie niezbędne koszty poniesione przez firmę Microsoft do zaległych kwoty. Te koszty mogą obejmować usługi rozsądne prawne opłaty i inne opłaty i koszty. Firma Microsoft może zawiesić lub anulowanie usługi, jeśli nie należy opłacać w całości i na czas.

Początek strony

8. zmiany w usłudze; Anulowanie lub zakończenie

 • Przez firmę Microsoft. Firma Microsoft może zmieniać usługę, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu bez wcześniejszego zawiadomienia. Możemy anulować lub zawiesić tej usługi lub część tej usługi w dowolnej chwili i z dowolnego powodu bez powiadomienia, w tym jeśli naruszają warunki niniejszej Umowy. Jeśli czynności, prawo do korzystania z usługi przestanie od razu. Anulowanie usługi nie ulegnie zmianie obowiązek zapłacić opłat na swoim koncie rozliczeniowym. Jeśli firma Microsoft anulować usługę bez Przyczyna, otrzymasz zwrot nieużywane części usługi opłaty dla tego okresu na proporcjonalnie.

 • Przez Ciebie. Użytkownik może anulować usługi w dowolnej chwili dowolnego powodu. Przejdź do https://billing.microsoft.com , aby uzyskać informacje o anulowaniu tej usługi. Niektóre ofert usług może wymagać opłat i będą płacić wszystkich opłat zgodnie z opisem ofertę materiały. Anulowanie usługi przez użytkownika nie zmieni obowiązek zapłacić wszystkich obciążeń znajdujących się na swoim koncie rozliczeniowym.

 • Dane. Zakończenie lub anulowanie usługi przez użytkownika lub nam dowolnego powodu Microsoft może trwale usunąć dane z naszych serwerów. Odpowiadają podejmowaniem kroków niezbędnych do tworzenia kopii zapasowych danych i zapewnienia obsługi usługi podstawowego średnich firm.

 • Zrzeczenie się prawa i obowiązki. W zakresie, należy wykonać rozwiązanie tej Umowy każda Strona zrzeka prawej stronie, a obowiązek wynikające z obowiązującym prawem lub rozporządzenie na żądanie lub uzyskanie udziału sąd zakończyć niniejszej Umowy.

Początek strony

9. limity usługa
Microsoft może utworzyć limitów w usłudze. Na przykład możemy ograniczyć

 • liczbę dni, przez które w usłudze będą przechowywane wiadomości e-mail, ogłoszenia na tablicy informacyjnej i inna zawartość, która może być ogłaszana lub dostarczana przez użytkownika bądź firmę Microsoft;

 • liczbę i rozmiar wiadomości e-mail, które użytkownik może wysyłać lub odbierać za pośrednictwem usługi;

 • maksymalną ilość miejsca udostępnianego użytkownikowi na serwerach firmy Microsoft;

 • przepustowość udostępnianą dla ruchu do witryny sieci Web obsługiwanej przez firmę Microsoft na potrzeby użytkownika;

 • liczbę osób korzystających z konta użytkownika lub kont skojarzonych;

 • liczbę kont usługi, które użytkownik może subskrybować przy użyciu jednej karty kredytowej;

 • okres przechowywania nieaktywnego konta usługi, zdefiniowanego jako konto, za pomocą którego użytkownik nie logował się do usługi przez dłuższy czas;

 • liczbę transakcji, które użytkownik może prowadzić za pośrednictwem usługi.

W przypadku przekroczenia opublikowanych ograniczeń dotyczących usługi firma Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania usługi.

Początek strony

10. usługa może być wersję wstępną
określonej usługi może być wersję wstępną. Sposób będą w ostatecznej wersji funkcja lub usługa może nie działać. Firma Microsoft może zmieniać jego wersję ostateczną, komercyjnego. Firma Microsoft może nie wersja komercyjnego. Również firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany wersji wstępnej usługi w dowolnym momencie bez wcześniejszego zawiadomienia do Ciebie.

Początek strony

11. Czy firma Microsoft nie ma redakcyjny sterowania

 • Zawartości. Microsoft, możesz, skojarzonego konta użytkowników i inne firmy mogą mieć możliwość opublikować lub przechowywanie materiałów, w tym dane, dokumenty, informacje, reklam, komunikacji, wiadomości i łącza do innych firm witryn sieci Web ("zawartość") w usłudze. Usługa obejmuje obszarów publicznie, takich jak publicznej witryny sieci Web Microsoft hosts dla Ciebie społeczności usługi biuletynu, kalendarz udostępniony lub innych publicznych obszaru, który umożliwia komunikowanie się z innymi osobami ("publicznej obszarów usługi"). Zawiera również obszarów usługi, do którego możesz sterować dostępem przez inne osoby, takie jak pracy udostępnionych witryn na serwerach firmy Microsoft ("prywatne obszarów usługi").

 • Praw własności intelektualnej. Firma Microsoft nie sankcji lub zatwierdzanie nieupoważnionych zawartości chronionej prawem autorskim i innych praw własności intelektualnej. Wiesz, że udostępniania zawartości, która narusza prawa autorskie i prawa własności intelektualnej innych osób narusza niniejszej Umowy. Reprezentują i gwarantuje, że używanie i publikowanie zawartości za Ty i inni użytkownicy nie narusza prawa własności intelektualnej stronom trzecim. Wiesz, że Microsoft może usuwanie zawartości w dowolnym momencie bez powiadomienia, gdy zawartość narusza niniejszej Umowy lub dotyczy kodu postępowania, lub gdy mamy powodu dobrej wierze podejrzenie, że jest to konieczne to zrobić.

 • Wysyłanie treści. Opis jest Microsoft nie sterowania lub zatwierdza zawartości, która Ty i inni użytkownicy lub udostępniane przez użytkownika w usłudze. Microsoft nie rościć sobie praw własności zawartości, która Ty i inni użytkownicy lub udostępniane przez użytkownika. Publikowanie lub udostępniając zawartość udzielanie do firmy Microsoft i danych publicznych (w przypadku zawartość przesłaną na publicznych obszarów usługi) lub tych członków publicznej, do którego masz udzielone dostępu do (w przypadku zawartości opublikowanej na prywatne obszarów usługi), bezpłatne, nieograniczoną na całym świecie i bezterminowo następujące uprawnienia do

  • używania, modyfikowania, kopiowania, rozpowszechniania i wyświetlania zawartości w związku z korzystaniem z usługi;

  • publikowania imienia i nazwiska użytkownika wraz z zawartością.

   Użytkownik nadaje również ogółowi użytkowników lub tym osobom, którym zostały udzielone prawa dostępu, uprawnienie do udzielania tych praw innym. Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami niezbędnymi do udzielania praw opisanych w niniejszej sekcji, a używanie i publikowanie tej zawartości nie narusza żadnych przepisów prawa. Firma Microsoft nie zapłaci użytkownikowi za zawartość ogłaszaną w publicznych obszarach usługi. Ta sekcja dotyczy tylko zawartości prawnie dozwolonej i tylko w takim zakresie, w jakim używanie i publikowanie zawartości prawnie dozwolonej nie powoduje naruszenia prawa.

 • Prywatne obszarów usługi. Dowiedzieć się, że niektóre technicznego przetwarzania zawartości wysłana prywatne obszarów usługi może być wymagane

  • przechowywania i pobierania zawartości;

  • spełnienia wymagań technicznych stawianych przez sieci, z którymi łączą się systemy usługi;

  • przestrzegania różnych ograniczeń dotyczących usługi.

 • Łącza do witryn sieci Web innej firmy. Usługa mogą zawierać łącza do witryn sieci Web innych firm. Te witryny sieci Web innej firmy nie podlegają kontroli firmy Microsoft. Jeśli firma Microsoft włączyła te łącza w usłudze, firma Microsoft udostępnia je do Ciebie tylko dla wygody. Włączenie te łącza nie jest potwierdzenia przez firmę Microsoft o witryny sieci Web innej firmy, usług lub produktów. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo, aby wyłączyć łącza do dowolnej witryny sieci Web innej firmy, którą możesz lub innych klientów publikowanie w usłudze.

Początek strony

12. prywatność

 • Program access i ujawnienie. I świadczenia usługi, zebrane określone informacje o użytkowniku. Firma Microsoft za pomocą i chronić te informacje, zgodnie z opisem w Poufności informacji Online firmy Microsoft . W szczególności, firma Microsoft może uzyskać dostęp do lub ujawnić informacje o użytkowniku, łącznie z treścią przekazywanych, w celu

  • zastosowania się do przepisów prawnych, uzasadnionych prawnie żądań lub wymogów procesu sądowego;

  • zapewnienia ochrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej klientów, w tym egzekwowania postanowień jej umów lub zasad, którym podlega korzystanie z usługi;

  • działania w dobrej wierze w sytuacjach, gdy w mniemaniu firmy Microsoft takie uzyskanie dostępu lub ujawnienie jest niezbędne do zapewnienia ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników lub klientów firmy Microsoft bądź ogółu społeczeństwa.

   Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie dostępu do informacji oraz ich ujawnianie opisane w tej sekcji.

 • Przesyłanie danych osobowych. Informacje osobiste zebrane za pośrednictwem usługi może być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych kraju lub regionu, w którym Microsoft lub jego podmioty stowarzyszone, przedstawicielstwa lub działanie agentów Obsługa urządzeń. Za pomocą usługi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie informacji poza swój kraj lub region. Firma Microsoft przestrzega programu określonych do przodu przez dział handlu Stanów Zjednoczonych dotyczących zbierania, używania i przechowywania danych pochodzących z Unii Europejskiej. Może być więcej informacji o przekazywanie tych danych w Zasady zachowania poufności informacji.

 • Dane dotyczące wydajności i użycia. W celu włączenia usługi, firma Microsoft może zbierać pewne informacje o wydajności usługi, na komputerze i sposobie używania usługi. Możemy automatycznie przesyłać te informacje z komputera. Te dane zostaną nie identyfikacji użytkownika.

 • Filtrowania technologii. Możemy używać technologii lub innych środków do ochrony usługi, Ochrona klientów lub uniemożliwić naruszenie niniejszej Umowy. Jako przykład można wymienić filtrowanie, aby zatrzymać spamem i wirusami lub zwiększyć bezpieczeństwo. Te środki mogą ograniczyć do korzystania z usługi.

 • Do zasad zachowania poufności. Korzystając z usługi, można zbierać informacje osobiste trzecich za pośrednictwem kontakt z tym stronom trzecim. Jeśli jednak zgadza się () wpisu zasady ochrony prywatności w witrynie sieci Web, który co najmniej ujawnia wszystkich wystąpień danego informacji osobistych, które zbieranie innych firm, (b) podane hiperłącze do zasad zachowania poufności na stronie głównej witryny sieci Web i na wszystkich stronach miejsce, w którym zbieranie informacji osobistych innych firm , łącznie z wyewidencjonowywania stron i (c) za pomocą informacji osobistych tylko wyraźnie dozwolone zgodnie z zasadami zachowania poufności.

Początek strony

13. oprogramowanie

 • Użyj. Jeśli zostanie wyświetlony oprogramowanie od firmy Microsoft w ramach usługi, korzystanie z tego oprogramowania podlega warunkom licencji, które są prezentowane użytkownikowi akceptacji dla tego oprogramowania. Jeśli braku licencji odpowiedzi na pytanie, następnie możemy (lub według zamieszkania, jeden z naszych oddziałów) Ci udzielić w prawo, aby używać oprogramowania tylko w przypadku korzystania z usługi autoryzowanych w obszarze niniejszej Umowy i tylko na tej liczbie komputerów określone w tej oferty usługi. Firma Microsoft (lub według zamieszkania, jeden z naszych oddziałów) zarezerwować wszystkie inne prawa do oprogramowania. O ile nas odmiennego powiadomienia, do prawej, aby używać oprogramowania kończy się, gdy prawo do korzystania z usługi kończy lub wygaśnie, a niezwłocznie odinstaluj oprogramowanie. Firma Microsoft może wyłączyć oprogramowanie po dacie zakończenia usługi.

 • Aktualizacji. Firma Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania. Firma Microsoft może automatycznie pobierać uaktualnienia oprogramowania komputer w celu zaktualizowania, ulepszenia lub dalszego rozwoju usługi.

 • Zakres licencji. Praw autorskich i innych własności intelektualnej i umowami chronić oprogramowania. Oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane. Niniejsza Umowa zwraca tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie pozostałe prawa. Nie będzie dezasemblować, dekompilować lub odtworzyć oprogramowania zawarte w tej usłudze, poza sytuacjami tylko w prawo wyraźnie dozwolonymi przez to działanie.

 • Eksportowanie ustawowe. Oprogramowanie podlega Stanów Zjednoczonych eksportu prawem i przepisami. Musi spełniać wszystkie połączenia krajowe i międzynarodowe eksportu ustawy i przepisy, które dotyczą oprogramowania. Obejmują one ograniczenia dotyczące miejsc docelowych, użytkowników i przeznaczenie. Aby uzyskać dodatkowe informacje zobacz www.microsoft.com/exporting.

Początek strony

14. materiały licencje tego Microsoft

 • Elementów multimedialnych i Szablonów. Mogą mieć dostęp do multimediów obrazów, obiektów clipart, animacje, dźwięków, muzyki, kształtów, klipy wideo, szablony i inne formy zawartości do pobrania ("elementów multimedialnych") skojarzone z usługą. Jeśli tak, możesz skopiować i używać elementów multimedialnych i licencji, wyświetlanie i rozpowszechnianie, wraz z modyfikacje jako część do oprogramowania, łącznie z witryn sieci web, ale nie mogą (i) sprzedaż, licencji lub rozpowszechnianie kopii elementów multimedialnych samodzielnie lub w ramach zbioru lub produktu, jeśli wartość podstawowego produktu znajduje się w elementów multimedialnych; (ii) prawa klientów produktu dowolnej licencji lub rozpowszechniania elementów multimedialnych; (iii) licencji lub rozpowszechniać żadnego elementów multimedialnych, obejmujące reprezentacji identyfikację osób, instytucje państwowe, logo, inicjałów, emblematów, znaki towarowe lub podmioty w celach komercyjnych lub w celu wyrażenia lub potwierdzenia lub związku z dowolnego produktu, jednostki lub działalności; lub (iv) tworzenie działa wyrazy wulgarne lub skandalizujących, zgodnie z definicją przepisów w momencie tworzenia pracy, używając elementów multimedialnych.

  Po uzyskaniu elementów multimedialnych i szablony z witryny Microsoft Office.com Web (lub witryny następnik) mogą używać ich tylko wtedy, gdy użytkownik ma prawidłową licencję do pakietu Microsoft Office lub jeden z jego programów lub oprogramowania firmy Microsoft zawierającej Microsoft Clip Gallery lub Microsoft Clip Organizer (lub zastąpienie Microsoft program Microsoft Clip Organizer).

 • Dokumenty. Mogą mieć dostęp do informacji na temat usługi, takie jak oficjalnych, artykuły z bazy wiedzy, arkuszy danych i często zadawane pytania ("dokumenty"). Dokumenty można użyć tylko w celach informacyjnych. Może nie kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikować lub wprowadzić dzieł pochodnych dokumenty. Instytucji edukacyjnych, które, które urzędowo uzyskuje prawa lokalnym może pobrać i kopiowanie dokumentów do dystrybucji tylko w klasie.

 • Ograniczenia. Udzielanie licencji używać elementów multimedialnych, szablony i dokumenty usługi nie ma licencji do projektu lub układu usługi lub firmę Microsoft własnością, obsługiwany, licencjonowany lub kontrolowane witryny sieci Web. Nie należy skopiować lub przesłania logo, grafika, dźwięk lub obraz z usługi, chyba że firma Microsoft wyraziła wyraźnie go. Microsoft i jej dostawców gwarantuje lub nie gwarantuje, że elementy multimedialne, szablony i dokumenty są dokładne i nadaje się do własnych potrzeb. Włączenie ich z usługą nie jest potwierdzenia ich przez firmę Microsoft. Nic, które są dostępne z usługi ma być profesjonalną poradę, w tym między innymi inwestycji, podatek lub porady prawnej.

Początek strony

15 Windows Live™ ID
firma Microsoft może udostępnić Ci poświadczenia usługi Windows Live ID, aby używać z usługą. Identyfikator Windows Live ID jest uwierzytelniania uniwersalny usługi sieci Web, która ułatwia Zaloguj się do witryny sieci Web. Nie można używać dowolnego oprogramowania lub sprzętu, który powoduje zmniejszenie liczby użytkowników bezpośredni dostęp lub za pomocą identyfikatora Windows Live ID (nazywane "Multipleksowanie" lub "łączenie" oprogramowania lub sprzętu). Masz pełną odpowiedzialność za wszelkie relacje firmom (w tym reklamodawcami), które obsługują identyfikator Windows Live ID, łącznie z dostarczaniem i płatności za towary i usługi. Niniejsza Umowa obowiązuje do Ciebie, gdy dostępu lub korzystania z usługi Windows Live ID poświadczeń. Podczas uzyskiwania dostępu do dowolnej witryny lub usługi za pomocą identyfikatora Windows Live ID, warunki i postanowienia tej witryny lub usługi może również obowiązywać. Zapoznaj się z warunkami użytkowania dla każdej witryny lub usługa, która odwiedzania.

Początek strony

16. kontakt z innymi
po uzyskaniu nic z innego źródła (łącznie z oferowanych usług innych firm) za pośrednictwem usługi, wiesz, że kontaktami w odniesieniu do tych czynności jest z innych firm bezpośrednio, a nie z firmą Microsoft. W przypadku potwierdzenia roszczenia, które dotyczą lub dotyczy również kontaktami z innej firmy, są tylko potwierdzenia wniosek wobec osoby trzeciej, a nie będzie potwierdzenia wszelkich takich roszczeń wobec firmy Microsoft, nawet jeśli Microsoft pomocy w rozliczeniami dla trzeciej oferowanie. Wyłącznie za kontakt z stronom trzecim, w tym

 • dostarczanie towarów i usług oraz związane z nimi płatności;

 • przetwarzanie i weryfikowanie zamówień, płatności oraz innych transakcji;

 • obsługę klienta związaną z realizacją zamówień lub transakcjami (np. zgubione zamówienia, spory dotyczące fakturowania, kwestie płatności itp.);

 • ustalanie wszystkich ewentualnych zobowiązań podatkowych wynikających z realizacji takich zamówień bądź transakcji albo z nimi związanych, a także pobieranie podatków i przelewanie ich na konta odpowiednich organów;

 • zakup oraz używanie produktów i usług osób trzecich przez użytkownika i osoby korzystające z kont skojarzonych.

Użytkownik potwierdza i zaświadcza, że:

 • reklamowane, sprzedawane i rozpowszechniane produkty i usługi są legalnie dopuszczone do sprzedaży i rozpowszechniania oraz że te usługi nie naruszają warunków niniejszej umowy;

 • dysponuje wszystkimi licencjami wymaganymi do sprzedawania, rozpowszechniania i reklamowania oferowanych towarów i usług;

 • całość sprzedaży i reklam będzie zgodna z obowiązującym prawem;

 • jego postępowanie będzie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami (w tym dotyczącymi m.in. zachowania poufności w związku ze zbieraniem informacji od osób trzecich).

Początek strony

17. opinii
Jeśli możesz przekazać opinię o usłudze do firmy Microsoft, możesz zmienić do firmy Microsoft, bez opłaty, w prawo, aby używać, udostępniania i komercyjnego wykorzystywania swoją opinię w żaden sposób i do dowolnego celu. Możesz również zmienić stronom trzecim, bez opłaty, praw patentowych potrzebną do ich produktów, technologii i usług za pomocą lub współpracować z wybranym określonego oprogramowania firmy Microsoft lub usługa, która zawiera opinii. Nie udziela opinii podlega licencji, która wymaga programu Microsoft licencji jego oprogramowania lub dokumentacji stronom trzecim, ponieważ możemy zawiera swoją opinię w nich. Te uprawnienia po tej Umowy.

Początek strony

18 naszych powiadomienia o Zawiadomienia
niniejszej Umowy jest w formie elektronicznej. Obiecaliśmy wysyłania określonych informacji w związku z usługą i mamy w prawo, aby wysłać te informacje w formie elektronicznej. Czasami może występować inne informacje o usłudze zgodnie z prawem jesteśmy wysyłania do Ciebie. Firma Microsoft może wysyłać te informacje do możesz w formie elektronicznej.

Firma Microsoft może dostarczyć wymagane informacje dla użytkownika

 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail określony podczas tworzenia konta w usłudze lub

 • on Strona główna po raz pierwszy wysyłane powiadomienie pocztą e-mail alerty o powiadomienie na stronie głównej.

Uwagi będą uznawane za wysłane i dostarczone w dniu przesyłania wiadomości e-mail. Ile można uzyskać dostęp do i korzystania z usług, masz oprogramowanie i sprzęt niezbędne do odbierania takich powiadomień. Jeśli użytkownik nie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną, możesz anulować usługę.

Uwagi firmy Microsoft mogą powodować określone na stronie głównej lub https://billing.microsoft.com.

Początek strony

19. żadnych gwarancji
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji o niezawodności, dokładność, lub aktualności usługi lub wyniki uzyskane przez usługę. Wiesz, że mechanizmy zabezpieczeń w usłudze mają ograniczenia związane z którymi się odpowiedzialny za określanie, czy usługa spełnia Twoich wymagań.

Firma Microsoft udostępnia usługę "jako-," "ze wszystkimi wadami" i ""niedostępne. Na własne ryzyko korzystania z niego. W maksymalnym zakresie niedozwolonych przepisów firmy Microsoft nadać nie rękojmi, gwarancji lub warunków. Może być dodatkowe prawa wynikające z lokalnego prawa, których nie można zmienić niniejszej Umowy. Niedozwolonych w zakresie przepisów możemy wykluczenie ani gwarancji łącznie z tymi przydatności, przydatności do określonego celu, łatwości obsługi, bez naruszenia i zadowalającej jakości.

Początek strony

20. ograniczenie odpowiedzialności
z firmy Microsoft można odzyskać tylko bezpośrednie szkód do wysokości do opłaty dla miesiąca lub odpowiednik z 5 USD (w zależności od tego jest większy). Niedozwolonych w zakresie przepisów, nie można odzyskać inne szkody stron firmy Microsoft, łącznie z wynikowych utraty korzyści, specjalnych, pośrednie i przypadkowe.

To ograniczenie dotyczy wszelkich aspektów dotyczących:

 • usługi;

 • zawartości (w tym kodu) w witrynach internetowych osób trzecich, programów lub sposobów postępowania osób trzecich;

 • wirusów lub innych szkodliwych funkcji mających wpływ na dostęp użytkownika do usługi i korzystanie z niej;

 • niezgodności między usługą i innymi usługami, oprogramowaniem i sprzętem;

 • opóźnień lub awarii podczas inicjowania, przeprowadzania lub kończenia transmisji albo transakcji w ramach usługi w sposób właściwy lub terminowy;

 • roszczeń dotyczących niedotrzymania warunków umowy, niedotrzymania gwarancji, rękojmi lub warunku, odpowiedzialności obiektywnej, zaniedbań lub innych czynów niedozwolonych.

Obowiązuje również, jeśli:

 • zadośćuczynienie nie stanowi pełnej rekompensaty za doznane straty lub niewypełnienie podstawowych zadań;

 • firma Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania tych szkód.

Niektóre statusy nie jest możliwe wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć użytkownika. Są również może nie dotyczyć użytkownika wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych, wynikowych lub innych nie dopuszcza prowincja lub kraj lub region.

Początek strony

21. roszczenia muszą być zgłaszane w ciągu roku
niedozwolonych w zakresie przepisów, wszelkich roszczeń związanych z tej umowy lub usługi muszą być dostosowane w ciągu roku. Okres jednego roku rozpoczyna się od daty, kiedy roszczenia najpierw można było zgłosić. Niego, o ile nie zostanie złożone, a następnie Opinia ta jest na stałe wykluczone. W tej sekcji dotyczą razem z następniki. Zastosowanie do firmy Microsoft i jej następniki i przypisuje.

Początek strony

22. Firma Microsoft, obowiązującym prawem i miejsce rozwiązywania spory

Niniejsza umowa jest zawierana między użytkownikiem a firmą Microsoft działającą w danym kraju lub regionie. W poniższej tabeli należy wybrać kraj lub region zamieszkania (w przypadku logowania się do usługi jako osoba indywidualna) lub siedzibę firmy (w przypadku logowania się do usługi w imieniu firmy). Obok można znaleźć dane firmy Microsoft, z którą jest zawierana umowa, a także dostępne możliwości wyboru prawa właściwego i miejsca rozstrzygania sporów z firmą Microsoft.

Początek strony

23. interpretacji umowy
wszystkie części niniejszej umowy obowiązują w zakresie maksymalna dozwolona prawem. Sąd mogą zajmować się, że nie możemy Wymuszaj część niniejszej umowy podczas zapisywania. W takim przypadku tej części powoduje zastąpienie przy warunkach, najlepiej pasujące pozostała część, której nie można wykonać. Pozostała część Umowy nie ulegnie zmianie. Niniejsza Umowa wraz z kody postępowania i innych powiadomień, które udostępniamy, jest całość umowy między firmy Microsoft i dotyczące usługi. Zastępuje dowolny umowie lub instrukcje związane z usługą. Jeśli masz zobowiązanie do zachowania poufności związane z usługą, te pozostają w życie (na przykład możesz mogły zostać tester dla wersji wstępnej usługi). Tytuły sekcji w umowie nie ogranicza warunki niniejszej Umowy.

Początek strony

24. przydział
firmy Microsoft mogą przypisywać tej Umowy, w całości lub części, w dowolnym momencie bez powiadomienia. Nie może być przydziela niniejszej Umowy lub dowolnej części, drugą stronę. Każda próba jest nieważne. Zamiast tego może anulować usługę. Druga strona może następnie utworzyć konto usługi i wprowadź w umowę z firmą Microsoft.

Początek strony

25 siły wyższej
firma Microsoft nie będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody lub traktowane w naruszenia niniejszej Umowy z powodu dowolne zdarzenie lub okoliczności niezależnych rozsądne, w tym, też, naruszenia, braku elektrycznych, atakach terrorystycznych, trzęsienia ziemi lub działania siły wyższej.

Początek strony

26. powiadomienia
Giełdowych
giełdowych znajdujących się w usłudze są dostarczane przez firmę S & P ComStock, Inc., chyba że inaczej, notowania giełdowe są opóźnione co najmniej 20 minut (giełdowe NASDAQ są opóźnione co najmniej 15 minut). Notowania giełdowe określone jako "notowania w czasie rzeczywistym" są udostępniane bez opóźnienia po ich otrzymaniu przez firmę S & P ComStock, Inc. Rzeczywisty przyjęcie ofert w czasie rzeczywistym może dotyczyć opóźnień transmisji w Internecie i innych przyczyn. Wszystkie kursy giełdowe są etykietą "time ostatniego obrotu" oznaczającą aktualności danych.

Wszelkie informacje objęte usługą i dostarczane przez firmę S&P ComStock, Inc. („ComStock”) i podmioty z nią stowarzyszone („Informacje ComStock”) stanowią własność firmy ComStock i podmiotów stowarzyszonych lub też firma ComStock i podmioty stowarzyszone mają licencje na te informacje, a każdy użytkownik ma prawo przechowywać, opracowywać, analizować, drukować i wyświetlać Informacje ComStock oraz zmieniać ich format wyłącznie do swojego osobistego użytku. W żadnym wypadku użytkownik nie będzie publikować, retransmitować, redystrybuować ani w inny sposób odtwarzać Informacji ComStock w jakimkolwiek formacie na rzecz jakiejkolwiek osoby i żaden użytkownik nie będzie używać Informacji ComStock w działalności gospodarczej czy podczas prowadzenia przedsiębiorstwa lub w związku z nimi, co obejmuje między innymi wszelką działalność dotyczącą papierów wartościowych, inwestycyjną, rachunkową, bankową, prawniczą lub obejmującą środki masowego przekazu oraz przedsiębiorstwa z tych sektorów. Przed dokonaniem transakcji dotyczącej papierów wartościowych na podstawie Informacji ComStock zaleca skonsultowanie się ze swoim maklerem lub innym przedstawicielem finansowym w celu sprawdzenia informacji cenowych. Ani firma ComStock, ani podmioty stowarzyszone z nią nie składają żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji (w tym między innymi gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego celu lub użytku) w odniesieniu do Informacji ComStock. Informacje ComStock są przekazywane użytkownikom „w stanie takim, w jakim są”. Ani firma ComStock, ani podmioty stowarzyszone nie będą ponosić odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika lub innej osoby za jakiekolwiek przerwy, niedokładności, błędy lub pominięcia dotyczące Informacji ComStock, bez względu na ich przyczynę, ani też za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, karne czy przykładowe) z nich wynikające.

Informacje o prawach autorskich
całą zawartość usługi są Copyright © 2007 Microsoft Corporation lub jej dostawców jeden Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 USA Nazwa firmy.

Przestrzeganie praw autorskich
prosimy o przestrzeganie praw artystów i twórcami. Zawartości, takiej jak muzyka, zdjęcia i wideo mogą być chronione prawem autorskim. Osoby występujące w zawartości mogą mieć prawo do kontroli wykorzystania ich wizerunku. Nie mogą udostępniać zawartość innych osób, chyba że jest się właścicielem praw, masz uprawnienie właściciela lub podział taki jest inny sposób.

Znak towarowy powiadomienie o
Microsoft jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Znaku towarowego informacje są dostępne w http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Prawa przyznane nie są zarezerwowane.

Uwagi i procedury dotyczące tworzenia roszczeń związanych z naruszenia praw autorskich
tytułem 17, kod Stanów Zjednoczonych, Section 512 (c) (2), powiadomienia o naruszenia praw autorskich powinny trafiać do naszych wyznaczonego agenta. Wszystkie zapytania nie dotyczą Poniższa procedura nie otrzymasz odpowiedź. Zobacz Uwagi i procedury dotyczące wysuwania roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich.

Początek strony

27. usługi nazw domen

 • Usługa. Jeśli rejestrowanie, odnawiania lub przenieść nazwy domeny przez usługę Microsoft łączy zatwierdzone rejestratora o nazwie Melbourne IT ograniczona. Melbourne IT lub innego rejestratora zatwierdzone zostaną zarejestrować, odnawiania lub przenieść nazwę domeny. Domeny zamówień ccTLDs i gTLDs ("domeny umowy") są umowami między Melbourne IT lub innego rejestratora zatwierdzone i, a nie między firmy Microsoft i. Stosowanie zamówień domeny do rejestracji, odnowienia i przesyłanie nazwy domeny. Korzystanie z nazwą domeny jest również od polityki Internet Corporation for przypisane nazwy i numery ("ICANN"). Te zasady obejmują ICANN jednolitego nazwę sporze rozdzielczość zasad domeny znajdujący się w http://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft nie obejmuje kontroli dostępność dowolną nazwę domeny, które szukanie zarejestrować lub odnowić. Reprezentują i gwarantuje, że dowolną nazwę domeny, rejestrowanie, odnawiania lub przenieść za pośrednictwem usługi i Melbourne IT nie będą naruszać prawa osób trzecich.

 • Rejestr publiczny. Rozumiesz swoje informacje kontaktowe, takie jak nazwa, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail, zbierane przez Melbourne IT i umieszczone w rejestrze publicznej.

 • Opłaty za usługi. Z wyjątkiem pierwszych 5 dni po subskrybujesz usługę, jeśli użytkownik lub możemy anulowanie usługi, nazwą domeny jest przechowywany zarejestrowanych jego bieżący okres rocznej. Należy jednak przestanie działać z usługą. Nie działa z usługi poczty e-mail ani nie wskaż witryny sieci Web. Obowiązek w celu odnowienia i opłaty opłaty za odnowienie właściwe dla nazwy domeny, po możesz lub możemy anulowanie usługi. Anulowanie usługi może ponoszenia opłat i będą płacić wszystkich opłat zgodnie z opisem oferty materiały. Anulowanie usługi przez użytkownika nie zmieni obowiązek zapłacić wszystkie opłaty i anulowanie obciążeń znajdujących się na swoim koncie rozliczeniowym.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×