Umowa dotycząca przesyłania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Umowa dotycząca usługi Microsoft dla tej witryny i te dodatkowe warunki dotyczą przesłanych elementów. Przeczytaj je. W przypadku zgody na te warunki nie przesyłać zawartość do firmy Microsoft.

Mając na względzie korzyści odnoszone dzięki tej witrynie, udzielasz firmie Microsoft nieodpłatnie praw wynikających z przepisów o prawach własności intelektualnej i praw własności do używania, udostępniania i komercjalizowania przesłanych materiałów w dowolny sposób i w dowolnym celu. Oznacza to, że udzielasz firmie Microsoft zezwolenia na:

  • Tworzenie, używanie, kopiowanie i modyfikowanie przesłanych materiałów oraz tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych.

  • Wykonywanie i wyświetlanie publiczne, importowanie, emitowanie, transmitowanie, dystrybuowanie, licencjonowanie, wypożyczanie, dzierżawę, wynajmowanie oraz oferowanie w sprzedaży przesłanych materiałów (oraz dzieł pochodnych utworzonych na ich podstawie) z uwzględnieniem na nich Twojego imienia i nazwiska (nazwy) bądź bez nich.

  • Udzielenie tych praw ogółowi społeczeństwa.

Firma Microsoft nie wymagać Podaj wszelkie informacje osobowych z przesłaniem. Jeśli wybierzesz to zrobić, będą regulować naszych Microsoft Online poufności .

Przyjmujesz do wiadomości, że firma Microsoft może skorzystać z przesłanych materiałów lub je opublikować albo nie. Firma Microsoft może również usunąć przesłane materiały z witryny sieci Web w dowolnym momencie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×