Umożliwianie użytkownikom tworzenia własnych witryn zespołów

Umożliwianie użytkownikom tworzenia własnych witryn zespołów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jako administrator możesz umożliwić użytkownikom w swojej firmie tworzenie własnych witryn zespołów w celu zarządzania projektami i powiązanymi dokumentami. Opcja tworzenia witryny jest domyślnie włączona, więc jeśli użytkownik posiada uprawnienia Tworzenie podwitryn w docelowej witrynie nadrzędnej, skonfigurowanie nowej witryny zespołu dla użytkowników jest proste — wystarczy kliknąć łącze na stronie Witryny i wpisać nazwę witryny. Nowe witryny zespołów są domyślnie tworzone w witrynie głównej programu SharePoint, na przykład https://contoso.sharepoint.com. Możesz również określić ścieżkę, gdzie nowe witryny zespołów będą tworzone, na przykład https://contoso.sharepoint.com/witrynyzespolow/projektyUzytkownikow. W celu kontrolowania zachowania nowych witryn zespołów możesz również określić szablon niestandardowy.

Aby kontrolować, czy użytkownicy mogą tworzyć własne witryny zespołu:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia, a następnie w obszarze Rozpoczynanie witryny, wybierz jedną z następujących czynności:

  • Ukryj łącze, aby wyłączyć domyślne uprawnienia umożliwiające użytkownikom w firmie tworzenie witryn i ukryć łącze Nowe witryny na stronie Witryny.

  • Pokaż łącze, aby włączyć domyślne uprawnienia umożliwiające użytkownikom w firmie tworzenie witryn i wyświetlić łącze Nowe witryny na stronie Witryny. To ustawienie jest domyślne.

   Uwaga : Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy główny zbiór witryn korzysta z szablonu Witryna zespołu.

   Uwaga : Jeśli wybierzesz pozycję Ukryj łącze, administratorzy będą nadal mieć możliwość tworzenia witryn przy użyciu strony Więcej zawartości w programie SharePoint, podobnie jak inni użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia.

 4. Jeśli wybrano pozycję Pokaż łącze, w polu Utwórz witryny pod podaj ścieżkę do witryny nadrzędnej, w ramach której będą tworzone nowe witryny zespołów, lub pozostaw to pole puste, aby tworzyć nowe witryny zespołów bezpośrednio w ramach witryny głównej.

 5. Jeśli wybrano pozycję Pokaż łącze, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Ukryte przed użytkownikami — powoduje ukrycie przed użytkownikami opcji zasady przechowywania na szablonie wyświetlanym podczas tworzenia nowej witryny zespołu. To ustawienie jest domyślne.

  • Opcjonalny wybór — stosowanie zasady przechowywania będzie opcjonalne dla nowych witryn zespołu.

  • Wymagany wybór — stosowanie zasady przechowywania będzie wymagane dla nowych witryn zespołu.

 6. Jeśli wybrano opcję Pokaż łącze, określ, czy użytkownicy muszą podawać nazwę kontaktu pomocniczego dla swojej witryny zespołu. Domyślne ustawienie to Niewymagane.

 7. Jeśli wybrano opcję Pokaż łącze, zaznacz pole wyboru Użyj formularza pod tym adresem URL, aby użyć niestandardowego szablonu dla nowych witryn zespołów, i wprowadź adres URL szablonu. Może to być bezwzględny adres URL (http://contoso.sharepoint.com/szablony/MojSzablonNiestandardowy) lub względny adres URL (/szablony/MojSzablonNiestandardowy). Po zaznaczeniu tej opcji możesz kontrolować zachowanie nowych witryn zespołów, określając szablon, który ma być używany we wszystkich nowych witrynach zespołów.

Uprawnienia witryny

Gdy użytkownicy tworzą własne strony zespołu przy użyciu łącza Nowa witryna na stronie Witryny, tworzone są unikatowe grupy użytkowników Goście, Członkowie i Właściciele z zastosowaniem ustawień domyślnych usługi SharePoint Online. Nowa witryna nie dziedziczy uprawnień ze strony nadrzędnej. Tym grupom są automatycznie nadawane nazwy przez dodanie nazwy witryny do nazwy grupy, na przykład „ProjektX Członkowie”, i służą do kontrolowania w witrynie informacji widocznych dla określonych użytkowników.

Gdy użytkownicy tworzą pierwsze witryny, są oni jedynymi użytkownikami, którzy mają do nich dostęp. Właściciele witryny mogą następnie udostępniać witrynę i przydzielać uprawnienia w zwykły sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z domyślnych ustawień uprawnień w usłudze SharePoint Online, zobacz Domyślne poziomy uprawnień.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dziedziczenia uprawnień, zobacz Co to jest dziedziczenie uprawnień?

Nawigacja w witrynie

Nowe witryny mają własną strukturę nawigacji. Nie dziedziczą nawigacji z witryny nadrzędnej. Gdy użytkownik tworzy nową witrynę zespołu, łącze do witryny pojawi się na jego liście witryn obserwowanych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×