Umożliwianie użytkownikom synchronizowania plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive

Ostatnia aktualizacja: październik 2017 r.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów informatycznych w dużych organizacjach, którzy planują umożliwienie użytkownikom w ich organizacjach synchronizowania witryn zespołów usługi SharePoint Online za pomocą narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. W mniejszych organizacjach oraz w organizacjach, które dopiero zaczynają korzystać z usługi Office 365, funkcja synchronizacji plików usługi OneDrive i programu SharePoint za pomocą narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive została już skonfigurowana.

Po włączeniu tej funkcji użytkownicy będą mogli synchronizować pliki w witrynie zespołu usługi SharePoint Online na swoich komputerach PC i Mac przy użyciu narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe). W ramach tego będą mogli wykonywać następujące zadania:

 • Synchronizowanie całej zawartości w bibliotece dokumentów lub tylko wybranych, ważnych dla nich folderów przez przejście do folderu udostępnionego lub witryny usługi SharePoint Online i kliknięcie pozycji Synchronizuj.

 • Zmienianie synchronizowanych folderów bezpośrednio na komputerze PC lub Mac.

 • Synchronizowanie udostępnionych folderów.

 • Synchronizowanie plików i folderów tylko do odczytu.

 • Współtworzenie plików w czasie rzeczywistym w pakiecie Office 2016 (kompilacja modułu Szybka instalacja 16.0.7167.2xxx lub kompilacja instalatora MSI 16.0.4432.100x)

 • Automatyczne przejście z istniejącego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm (Groove.exe)

Wykonaj poniższe czynności, jeśli chcesz wypróbować synchronizowanie plików usługi SharePoint Online przed włączeniem tej funkcji dla całej organizacji.

WAŻNE: Poniższe konfigurowanie kluczy rejestru należy wykonać tylko na komputerach, na których chcesz wypróbować tę funkcję. Gdy wszystko będzie gotowe do włączenia synchronizacji programu SharePoint w organizacji, możesz usunąć te klucze rejestru i wykonać te instrukcje: Konfigurowanie w programie SharePoint synchronizowania za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive.

Testowanie synchronizacji usługi SharePoint Online dla systemu Windows

 1. Pobieranie i instalowanie najnowszego klienta synchronizacji OneDrive dla systemu Windows.

 2. Pobierz i otwórz plik TeamSiteSyncPreview.reg, aby włączyć synchronizację biblioteki dokumentów programu SharePoint.

  Uwagi : 

  • Są to znane problemy w przypadku stosowania kluczy rejestru do testowania tej funkcji przy użyciu programu Internet Explorer w systemie Windows 7 lub w witrynach programu SharePoint korzystających ze środowiska klasycznego. Te problemy nie wpływają na funkcję po jej włączeniu w centrum administracyjnym programu SharePoint.

  • Włączenie pliku TeamSiteSyncPreview.reg powoduje zaktualizowanie klienta synchronizacji OneDrive w Pierścieniu niejawnego programu testów systemu Windows. Aby uzyskać informacje o kompilacji udostępnionej obecnie w tym pierścieniu, zobacz Nowy klient synchronizacji OneDrive — informacje o wersji.

 3. Uruchom ponownie klienta synchronizacji:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy niebieską ikonę chmury na pasku zadań, a następnie kliknij polecenie Zakończ.

  • Wyszukaj hasło „OneDrive” w menu Start, a następnie wybierz pozycję Aplikacja klasyczna OneDrive.

Ta wersja Preview automatycznie przejmuje synchronizację bibliotek synchronizowanych przy użyciu poprzedniego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm (Groove.exe). Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa ten proces, zobacz Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm.

Testowanie synchronizacji usługi SharePoint Online dla komputerów Mac

 1. Jeśli używasz aplikacji OneDrive ze sklepu Mac Store, odinstaluj ją. W tym celu otwórz program Finder i wyszukaj pozycję „OneDrive.app” lub „OneDriveDF.app” w kategorii „Ten komputer Mac”. Przenieś wszystkie zwrócone elementy do Kosza.

 2. Zainstaluj najnowszą kompilację usługi OneDrive dla komputerów Mac.

 3. Zamknij program Klient synchronizacji usługi OneDrive, klikając ikonę chmury OneDrive na pasku menu i wybierając polecenie Zakończ działanie aplikacji OneDrive.

 4. Otwórz okno aplikacji Terminal, naciskając klawisze Cmd+spacja i wyszukując pozycję „Terminal”.

 5. Uruchom następujące polecenia:

  Defaults write com.microsoft.OneDrive TeamSiteSyncPreview -bool True

  Defaults write com.microsoft.OneDriveUpdate Tier Team

  Killall cfprefsd

  Uwaga : Aby móc korzystać z wersji Preview tej funkcji, musisz być administratorem na komputerze Mac.

 6. Uruchom ponownie klienta synchronizacji, a następnie ponownie się zaloguj, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

Aby umożliwić użytkownikom w organizacji synchronizowanie witryn zespołów usługi SharePoint Online za pomocą narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive, w pierwszym kroku Klient synchronizacji usługi OneDrive powinien zostać wdrożony w organizacji.

Zobacz Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Zobacz Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie macOS

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję ustawienia.

 5. Upewnij się, że pozycja „Przycisk synchronizacji z usługą OneDrive” ma ustawienie „Pokaż przycisk Synchronizuj”.

  Ustawienia administracyjne przycisku synchronizacji usługi OneDrive

  Aby synchronizować pliki programu SharePoint za pomocą nowego klienta, musisz synchronizować za jego pomocą także pliki usługi OneDrive.

 6. Dla ustawienia „Klient synchronizacji dla programu SharePoint” wybierz wartość Uruchom nowego klienta.

  Ustawienie administracyjne klienta synchronizacji OneDrive

  Uwaga : Jeśli nie widzisz ustawienia „Klient synchronizacji dla programu SharePoint” na stronie Ustawienia, Twoja organizacja jest już skonfigurowana do korzystania z narzędzia nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. Po zalogowaniu się do narzędzia Klient synchronizacji usługi OneDrive (OneDrive.exe) automatycznie przejmie ono synchronizację bibliotek witryny, które były synchronizowane przez poprzedniego klienta synchronizacji nowy klient synchronizacji usługi OneDrive (Groove.exe). Aby uzyskać informacje o tym, jak to działa, oraz o typach bibliotek, które nadal będą synchronizowane z poprzednim klientem synchronizacji, zobacz Przechodzenie z poprzedniego klienta synchronizacji OneDrive dla Firm.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Rozpowszechnienie tych zmian może potrwać kilka godzin. Aby sprawdzić, czy zostały już wprowadzone, przejdź do witryny programu SharePoint Online i kliknij pozycję Synchronizuj. W oknie dialogowym przeglądarki z potwierdzeniem żądania otwarcia programu jako „program” powinna być wymieniona pozycja „Microsoft OneDrive”, a wartość pozycji „adres” powinna rozpoczynać się ciągiem „odopen://”.

Tematy pokrewne

Synchronizowanie plików programu SharePoint za pomocą nowego klienta synchronizacji OneDrive

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×