Umożliwianie użytkownikom synchronizowania kontaktów poczty e-mail z telefonami iPhone lub tabletami iPad

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownicy usługi Office 365 mogą synchronizować swoje kontakty aplikacji Outlook Web App z książkami adresowymi na swoich telefonach iPhone i tabletach iPad za pomocą funkcji synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń. Funkcja jest już włączona. Jako administrator usługi Office 365 możesz ją wyłączyć.

  1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

  2. W usłudze Office 365 wybierz pozycję Administrator. Ewentualnie wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz pozycję Administrator.

    Opcje nawigacji usługi Office 365
  3. Przejdź do pozycji Ustawienia usługi> dostęp mobilny.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Włącz funkcję Aplikacja OWA dla urządzeń — synchronizowanie kontaktów, aby użytkownicy mogli synchronizować swoje kontakty aplikacji Outlook Web App z książkami adresowymi na swoich telefonach iPhone i tabletach iPad.

    • Wyłącz funkcję Aplikacja OWA dla urządzeń — synchronizowanie kontaktów, aby uniemożliwić użytkownikom synchronizowanie kontaktów aplikacji Outlook Web App z książkami adresowymi na ich telefonach iPhone i tabletach iPad.

Co to jest synchronizowanie kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń?

Aplikacje OWA dla urządzeń to aplikacje OWA dla telefonu iPhone i OWA dla tabletu iPad. Za ich pomocą użytkownicy mogą skonfigurować na swoich urządzeniach przenośnych synchronizowanie kontaktów aplikacji Outlook Web App z książkami adresowymi tych urządzeń przenośnych.

Administratorzy mogą za pomocą funkcji synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń sterować tym, czy użytkownikom wolno synchronizować kontakty. Ta funkcja jest już włączona, co pozwala użytkownikom łatwo zapewniać sobie dostęp do kontaktów służbowych na kilku urządzeniach z systemem iOS. Jeśli jednak ze względu na obawy o prywatność informacje o kontaktach organizacji nie powinny być udostępniane na urządzeniach przenośnych użytkowników ani w żadnych usługach, za pomocą których przechowują dane, można wyłączyć funkcję synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń.

Po wyłączeniu funkcji synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń zawartość folderu kontaktów usługi Outlook Web App użytkownika nie będzie kopiowana do książki adresowej jego urządzenia z systemem iOS. Wszelkie informacje zsynchronizowane wcześniej z urządzeniem przenośnym użytkownika także są usuwane. Użytkownik może jednak tak zmienić ustawienie prywatności swojego urządzenia, aby nie zezwalać na dostęp do aplikacji Outlook Web Access. W takim przypadku danych nie można zmienić ani usunąć. Po wyłączeniu funkcji synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń zastosowanie tej zmiany może potrwać do ośmiu godzin.

Funkcja synchronizowania kontaktów aplikacji OWA dla urządzeń steruje synchronizacją tylko w przypadku użytkowników łączących się ze skrzynkami pocztowymi za pomocą aplikacji OWA dla telefonu iPhone lub OWA dla tabletu iPad. Jeśli w organizacji włączono funkcję Exchange ActiveSync, użytkownicy nadal mogą synchronizować kontakty. Funkcja Exchange ActiveSync jest oferowana na wielu urządzeniach przenośnych i może zapewniać różne poziomy zabezpieczeń danych organizacji. Aby uzyskać informacje o tym, jak włączyć i wyłączyć funkcję Exchange ActiveSync, zobacz Zarządzanie korzystaniem przez użytkowników z poczty e-mail i wiadomości błyskawicznych na telefonach.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×