Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryn nowoczesny przez użytkowników końcowych

Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryn nowoczesny przez użytkowników końcowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Korzystanie ze stron SharePoint Online jest dobrym sposobem udostępniania pomysłów przy użyciu obrazów, Excel, Word i PowerPoint dokumentów, wideo i więcej. Użytkownicy mogą tworzyć i publikować strony nowoczesny szybko i łatwo i atrakcyjnych na dowolnym urządzeniu.

Jeśli jesteś administratorem globalnym lub SharePoint w usłudze Office 365, możesz zezwolić lub zapobiec tworzeniu stron witryny SharePoint Online przez użytkowników. Całej organizacji można zrobić, zmieniając ustawienia w Centrum administracyjnym SharePoint lub na poziomie witryny za pomocą skryptu PowerShell firmy Microsoft.

Uwaga: Poniższe procedury są SharePoint tylko dla stron. Jeśli zezwolisz na tworzenie stron w witrynie, polecenie Dodaj stronę, w menu Ustawienia tworzy nowe strony. Jeśli wyłączysz możliwość tworzenia stron witryny użytkowników można nadal Dodawanie strony SharePoint z menu Nowe na stronie głównej i dodać na stronie klasyczny w bibliotece stron typu Wiki, przy użyciu tego samego polecenia.

Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryny na poziomie organizacji w Centrum administracyjnym programu SharePoint

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia.

 5. Obok pozycji stron witryny wybierz opcję Zezwalaj użytkownikom na tworzenie stron witryny lub uniemożliwić użytkownikom tworzenie stron witryny.

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Zainstaluj składniki Online klienta programu SharePoint SDK.

 3. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

  Uwaga: Przeczytaj O zasady uruchamiania i upewnij się, że Uruchom powłokę zarządzania usługi SharePoint Online jako administrator i zasad wykonywania poprawne uruchamianie skryptów bez znaku.

 4. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. Zapisz plik tekstowy, a następnie zmień jego rozszerzenie. W tym przykładzie możemy nadaj mu nazwę SitePagesOut.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1.

 6. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 7. Uruchom następujące polecenie:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. Skrypt wyświetli monit o podanie SiteUrl i względnym.

  Jeśli masz witrynie, takiej jak "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Dla SiteUrl należy wprowadzić: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  A dla względnym należy wpisać sites/marketing/northwindcompete

 1. Pobierz najnowszą powłokę zarządzania usługi SharePoint Online.

 2. Zainstaluj składniki Online klienta programu SharePoint SDK.

 3. Połącz się z usługą SharePoint Online jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online.

  Uwaga: Przeczytaj O zasady uruchamiania i upewnij się, że Uruchom powłokę zarządzania usługi SharePoint Online jako administrator i zasad wykonywania poprawne uruchamianie skryptów bez znaku.

 4. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. Zapisz plik tekstowy, a następnie zmień jego rozszerzenie. W tym przykładzie możemy nadaj mu nazwę SitePagesIn.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1.

 6. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 7. Uruchom następujące polecenie:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. Skrypt wyświetli monit o podanie SiteUrl i względnym.

  Jeśli masz witrynie, takiej jak "https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete"

  Dla SiteUrl należy wprowadzić: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  A dla względnym należy wpisać sites/marketing/northwindcompete

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×