Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryn nowoczesny przez użytkowników końcowych

Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryn nowoczesny przez użytkowników końcowych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Korzystanie ze stron SharePoint Online to doskonały sposób na Udostępnianie pomysłów przy użyciu obrazów, programu Excel, Word i PowerPoint dokumentów, wideo i więcej. Użytkownicy mogą tworzyć i publikować strony nowoczesny szybko i łatwo i atrakcyjnych na dowolnym urządzeniu.

Jeśli jesteś administratorem SharePoint, możesz zezwolić lub zapobiec tworzeniu stron witryny SharePoint Online przez użytkowników. Można to zrobić, zmieniając ustawienia w Centrum administracyjnym SharePoint lub za pomocą skryptu programu Windows PowerShell.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury są SharePoint Online tylko dla stron. Jeśli zezwolisz na tworzenie stron w witrynie, polecenie Dodaj stronę, w menu Ustawienia tworzy nowe strony. Jeśli wyłączysz możliwość tworzenia stron witryny, użytkownicy mogą dodawać nadal klasyczny strony w bibliotece stron typu Wiki, przy użyciu tego samego polecenia.

 • Zezwolenie lub odmowa tworzenie stron witryny na poziomie witryny jest możliwe tylko za pomocą skryptu programu Windows PowerShell.

Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryny na poziomie organizacji w Centrum administracyjnym programu SharePoint

 1. Wybierz pozycję Centra administracyjne, a następnie pozycję SharePoint.

  Administrator, SharePoint

 2. Wybierz pozycję Ustawienia.

 3. Obok pozycji strony witryny wybierz opcję Zezwalaj użytkownikom na tworzenie stron witryny lub uniemożliwić użytkownikom tworzenie stron witryny.

Umożliwić lub uniemożliwić tworzenie stron witryny na poziomie witryny za pomocą skryptu programu Windows PowerShell

Uwaga: Aby uruchomić skrypty środowiska Windows PowerShell, minimalny wymagany jest wykonanie zasad dla programu SharePoint Server 2016 RemoteSigned, mimo że domyślnych zasad dla programu Windows PowerShell jest ograniczona. Jeśli zasady pozostanie jako ograniczeniami, powłoki zarządzania usługi SharePoint 2016 zmienić zasady dla programu Windows PowerShell RemoteSigned. Oznacza to, że należy wybierz polecenie Uruchom jako administrator, aby rozpocząć powłoki zarządzania usługi SharePoint 2016 z podwyższonym poziomem uprawnień administracyjnych. Zmiany zostaną zastosowane do wszystkich sesji programu Windows PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wyliczenie ExecutionPolicy. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skryptów i zasady uruchamiania zobacz temat about_scripts i about_Execution_Policies .

Aby to zrobić, program modelu obiektów po stronie klienta (CSOM). Przed użyciem skrypt, sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania:

 1. Sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania minimalne:

  • Jesteś administratorem globalnym

  • Należy przeczytać about_Execution_Policies.

  • Aby ten skrypt do pracy należy zainstalować Usługi SharePoint Online klienta składniki SDK.

  • Skrypt wyświetli monit o podanie SiteUrl i względnym.

   SiteUrl i względnym składają się z pełnego adresu URL, czyli w tym przykładzie https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Aby SiteUrl można używać: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   i względnym można użyć sites/marketing/northwindcompete.

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. W tym artykule udostępniamy będzie nazwę pliku skryptu SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Zapisz plik, nadając mu nazwę SitePagesOut.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1.

 4. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 5. W wierszu polecenia środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  ./SitePagesOut.ps1

Aby to zrobić, program modelu obiektów po stronie klienta (CSOM). Przed użyciem skrypt, sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania:

 1. Sprawdź, czy są spełnione następujące wymagania minimalne:

  • Jesteś administratorem globalnym

  • Należy przeczytać about_Execution_Policies.

  • W kolejności dla tego skryptu do pracy należy zainstalować Usługi SharePoint Online klienta składniki SDK.

  • Skrypt wyświetli monit o podanie SiteUrl i względnym.

   SiteUrl i względnym składają się z pełnego adresu URL, czyli w tym przykładzie https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   Aby SiteUrl można używać: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   i względnym można użyć sites/marketing/northwindcompete.

 2. Skopiuj poniższy kod i wklej go w edytorze tekstów, takim jak Notatnik. W tym artykule, firma Microsoft będzie skrypt nadaj plikowi nazwę, SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Aby zapisać plik, nadając mu nazwę SitePagesIn.ps1.

  Uwaga: Można używać pod inną nazwą pliku, ale należy zapisać go jako plik tekstowymi w formacie ANSI, którego rozszerzenie jest .ps1.

 4. Przejdź do katalogu, w której zapisano plik.

 5. W wierszu polecenia środowiska Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  ./SitePagesIn.ps1

  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat programu Windows PowerShell zobacz Przy użyciu programu Windows PowerShell.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×