Umożliwić lub uniemożliwić skryptu niestandardowego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako administrator globalny lub SharePoint w usłudze Office 365 możesz zezwolić skrypt niestandardowy wygląd przez użytkowników Zmień wygląd, sposób działania i zachowanie witryn i stron zgodne celów organizacji lub indywidualnych potrzeb. Jeśli zezwolisz na skryptu niestandardowego, wszyscy użytkownicy, którzy mają uprawnienia "Dodawanie i dostosowywanie stron" do witryny lub strony można dodać dowolny skrypt, jakie uznają za stosowne. (Domyślnie użytkownicy, którzy tworzą witryn są właściciele witryn i w związku z tym mieć to uprawnienie. Aby uzyskać więcej informacji na temat poziomów uprawnień SharePoint zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint).

Uwaga: Aby uzyskać proste sposoby zmieniania wyglądu i działania witryny zobacz Zmienianie motywu witryny zespołu programu SharePoint.

Domyślnie skrypt jest dozwolone w witrynach Administratorzy tworzyć. Nie można w OneDrive, witryny, który użytkownicy będą tworzyć się i witryny głównej dla Twojej organizacji. Prawdopodobnie należy ograniczyć ilość skrypt, który umożliwia ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat skutków zabezpieczeń skryptu niestandardowego zobacz Zagadnienia dotyczące zabezpieczeń w postaci skryptu niestandardowego.

Ważne: Jeśli SharePoint Online została skonfigurowana dla organizacji przed 2015 r, skryptu niestandardowego okienka ustawień może być nadal można ustawić "Nie skonfigurowano" mimo że w Centrum administracyjnym SharePoint były widoczne można ustawić, aby uniemożliwić użytkownikom na uruchamianie skryptu niestandardowego. W tym przypadku użytkownicy nie będą mogli kopiowanie elementów między witrynami SharePoint oraz między OneDrive i SharePoint. Na stronie Ustawienia w Centrum administracyjnym SharePoint kliknij przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia skryptu niestandardowego jako są wyświetlane i Włącz międzywitrynowe kopiowania. (Aby uzyskać więcej informacji na temat Kopiowanie elementów między OneDrive i SharePoint, zobacz Kopiowanie plików i folderów między usługi OneDrive dla firm oraz witryn programu SharePoint).

W Centrum administracyjnym SharePoint można zezwolić użytkownikom na uruchamianie skryptu niestandardowego OneDrive (nazywane "witryn osobistych") lub we wszystkich witrynach tworzonych przez użytkownika. Aby uzyskać informacje na temat co pozwala użytkownikom tworzenia własnych witryn zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online.

Ostrzeżenie: Przed zezwoleniem skryptu niestandardowego w witrynach w Twojej organizacji, upewnij się, że zrozumieć wpływ na zabezpieczenia.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję ustawienia.

 5. W obszarze Skrypt niestandardowy wybierz:

  • Zezwalaj użytkownikom na uruchamianie skryptu niestandardowego w witrynach osobistych.

  • Zezwalaj użytkownikom na uruchamianie skryptu niestandardowego w witrynach utworzonych Sklep internetowy.

  Sekcja skryptu niestandardowego okienka ustawień w Centrum administracyjnym programu SharePoint

  Uwaga: Ponieważ samoobsługowego tworzenia witryny wskazuje organizacji główny zbiór witryn domyślnie, zmieniając ustawienie skryptu niestandardowego pozwala skryptu niestandardowego w Twojej organizacji głównego zbioru witryn. Aby uzyskać informacje o zmienianiu miejsce, w którym są tworzone witryn zobacz Zarządzanie tworzenia witryn w usłudze SharePoint Online.

 6. Kliknij przycisk OK. Może potrwać do 24 godzin, aby zmiana została uwzględniona.

Ostrzeżenie: Przed zezwoleniem skryptu niestandardowego w witrynach w Twojej organizacji, upewnij się, że zrozumieć wpływ na zabezpieczenia.

Aby umożliwić natychmiast skryptu niestandardowego na danego zbioru witryn, użyj następującego polecenia PowerShell firmy Microsoft (Dowiedz się więcej na temat Wprowadzenie do powłoki zarządzania usługi SharePoint Online):

Set-SPOsite <SiteURL> -DenyAddAndCustomizePages 0

Możesz zmienić to ustawienie dla użytkownika w usłudze OneDrive lub witryny utworzone przez użytkownika, będą zastąpione przez ustawienie niestandardowego skryptu w Centrum administracyjnym w ciągu 24 godzin.

Gdy użytkownicy nie będą mogli uruchamianie skryptu niestandardowego w witrynach tworzonych przez użytkownika lub OneDrive, właścicieli zbiorów witryn i właścicieli witryn nie będzie mógł tworzyć nowe elementy, takie jak szablony, rozwiązań, motywy i kolekcji plików pomocy. Jeśli możesz skryptu niestandardowego w przeszłości elementów, które już zostały utworzone będzie nadal działać.

Następujące ustawienia witryny są niedostępne w przypadku, gdy użytkownicy nie będą mogli uruchamianie skryptu niestandardowego:

Funkcja witryny

Zachowanie

Uwagi

Zapisywanie witryny jako szablonu

Nie jest już dostępna w ustawieniach witryny

Użytkownicy nadal można tworzyć witryny z szablonów utworzonych przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Zapisywanie biblioteki dokumentów jako szablonu

Nie jest już dostępna w ustawieniach biblioteki

Użytkownicy nadal można tworzyć biblioteki dokumentów z szablonów utworzonych przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Galeria rozwiązań

Nie jest już dostępna w ustawieniach witryny

Użytkownicy nadal mogą używać rozwiązań utworzonych przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Galeria motywów

Nie jest już dostępna w ustawieniach witryny

Użytkownicy nadal mogą używać motywów utworzonych przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Ustawienia Pomocy

Nie jest już dostępna w ustawieniach witryny

Użytkownicy nadal mają dostęp kolekcji plików pomocy dostępnych przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Zabezpieczenia pól HTML

Nie jest już dostępna w ustawieniach biblioteki

Użytkownicy nadal mogą używać zabezpieczenia pól HTML skonfigurowanego ich przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

Rozwiązania w trybie piaskownicy

Galeria rozwiązań nie jest już dostępna w ustawieniach witryny

Użytkownicy nie mogą dodawać, zarządzanie i uaktualnianie rozwiązania w trybie piaskownicy. Nadal można uruchamiać rozwiązania w trybie piaskownicy wdrożone przed skryptu niestandardowego została zablokowana.

SharePoint Designer

Strony, które nie są już nie można aktualizować HTML.

Lista obsługi: Pozycje Tworzenie formularza i Akcja niestandardowa przestaną działać.

Podwitryny: użycie pozycji Nowa podwitryna i Usuń witrynę powoduje przekierowanie do strony Ustawienia witryny w przeglądarce.

Źródła danych: Przycisk Właściwości jest niedostępny.

Użytkownicy nadal mogą otwierać źródła danych.

Przekazywanie plików zawierających potencjalnie skryptu

Nie można przekazać następujących typów plików do biblioteki

asmx

ascx

aspx

.htc

jar

.Master

swf

XAP

xsf

Nie dotyczy istniejących plików w bibliotece.

Następujące składniki web Part i funkcje są niedostępne dla właścicieli zbiorów witryn i właścicieli witryn, gdy zapobiec na uruchamianie skryptu niestandardowego.

Kategoria składników Web Part

Składnik Web Part

Dane biznesowe

Akcje danych biznesowych

Element danych biznesowych

Konstruktor elementu danych biznesowych

Lista danych biznesowych

Lista pokrewnych danych biznesowych

Excel Web Access

Szczegóły wskaźnika

Lista stanów

Visio Web Access

Społeczność

Informacje o społeczności

Dołączanie

Moje członkostwo

Narzędzia

Co się dzieje?

Zestawienie zawartości

Kategorie

Podsumowanie projektu

Odpowiednie dokumenty

Podgląd danych RSS

Agregator witryn

Witryny w kategorii

Właściwość terminu

Oś czasu

Przeglądarka WSRP

Podgląd kodu XML

Zestawy dokumentów

Zawartość zestawu dokumentów

Właściwości zestawu dokumentów

Formularze

Formularz HTML

Multimedia i zawartość

Edytor zawartości

Edytor skryptów

Składnik Web Part Silverlight

Wyszukiwanie

Uściślanie

Pole wyszukiwania

Nawigacja wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Zawartość sterowana wyszukiwaniem

Ponowne użycie elementu wykazu

Współpraca w społeczności

Szczegóły kontaktu

Tablica notatek

Przeglądarka organizacji

Kanał informacyjny witryny

Chmura znaczników

Zadania użytkownika

Galeria stron wzorcowych

Nie można utworzyć lub edytować strony wzorcowe

Witryny publikowania

Nie można utworzyć lub edytować strony wzorcowe i układy stron

Przed zapobiec skryptu niestandardowego w witrynach, w którym wcześniej możesz go, zaleca się dużym wyprzedzeniem powiadamiania o zmianie, aby użytkownicy mogą zrozumieć wpływ go. W przeciwnym razie użytkownicy, którzy są przyzwyczajeni do zmieniania motywów i dodawanie składników web Part w swoich witrynach nieoczekiwanie nie będą mogli i zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie.

Komunikat o błędzie wyświetlany po wyłączeniu skryptów w witrynie lub zbiorze witryn

Wcześniejszego powiadamiania o zmianie można obniżyć poziom frustracji użytkownika i obsługi połączeń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×