Umieszczanie swojego kontaktu w katalogach

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Twój kontakt może znajdować się w jednym z następujących katalogów:

 • Katalog publiczny kontaktów obszaru roboczego

 • Katalog sieci lokalnej

Domyślnie Twój kontakt jest początkowo umieszczany w Katalogu sieci lokalnej, ale nie jest umieszczany w Katalogu publicznym kontaktów obszaru roboczego.

Informacje wyświetlane na temat Twojego kontaktu zależą od pól wypełnionych w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

Zmienianie sposobu prezentowania swoich informacji kontaktowych

Aby zmienić sposób prezentowania swoich informacji kontaktowych w katalogach, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Kliknij menu rozwijane, aby wybrać odpowiednie opcje prezentowania informacji.

  Szczegóły

  • Bez umieszczania. Jeśli kontakt jest obecnie prezentowany na liście, zaznaczenie tej opcji usunie go z katalogu.

  • Tylko nazwa. Wybranie tej opcji powoduje, że prezentowana jest tylko nazwa wprowadzona w polu Imię i nazwisko w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

  • Wszystkie informacje kontaktowe. Wybranie tej opcji powoduje prezentowanie wszystkich informacji wprowadzonych w oknie dialogowym Edytowanie tożsamości.

  Po dokonaniu wyboru wyświetlany jest alert w celu potwierdzenia podjętej decyzji. Warto pamiętać, że wszelkie wprowadzone później zmiany w informacjach dotyczących tożsamości są natychmiast synchronizowane ze wszystkimi użytkownikami, którzy mają Twój kontakt u siebie na liście kontaktów lub w obszarach roboczych.

Uwaga : Zasady urządzeń mogą nie zezwalać na zmienianie ustawień katalogów.

Usuwanie kontaktu z katalogu

Aby usunąć swój kontakt z katalogu:

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Informacje, kliknij pozycję Zarządzaj kontem, a następnie kliknij pozycję Preferencje konta.

 2. Kliknij kartę Tożsamości.

 3. Wybierz z menu rozwijanego katalogu opcję Bez umieszczania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×