Ukrywanie lub wyświetlanie wierszy lub kolumn

Ukrywanie lub wyświetlanie wierszy lub kolumn

Wiersz lub kolumnę można ukryć za pomocą polecenia Ukryj lub przez zmniejszenie wysokości wiersza lub szerokości kolumny do zera. Aby wyświetlić wiersz lub kolumnę ponownie, należy użyć polecenia Odkryj.

Odkrywać można określone wiersze lub kolumny albo wszystkie ukryte wiersze i kolumny jednocześnie. Do odkrywania pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny arkusza służy inna procedura, która została opisana w ostatniej sekcji artykułu.

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym artykule zostały zrobione w programie Excel 2013. Jeśli masz inną wersję, to, co widzisz, może się nieco różnić, ale poza tym funkcjonalność jest taka sama.

Co chcesz zrobić?

Ukrywanie wierszy lub kolumn

Wyświetlanie ukrytych wierszy lub kolumn

Jednoczesne wyświetlanie wszystkich ukrytych wierszy i kolumn

Odkrywanie pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny arkusza

Ukrywanie wierszy lub kolumn

 1. Zaznacz wiersze lub kolumny, które chcesz ukryć.

  Jak zaznaczyć komórki, zakresy, wiersze lub kolumny

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Widoczność wskaż polecenie Ukryj i odkryj, a następnie kliknij polecenie Ukryj wiersze lub Ukryj kolumny.

  • W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny, a następnie w polu Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny wpisz wartość 0.

Porada: Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz lub kolumnę (albo zaznaczenie obejmujące wiele wierszy lub kolumn), a następnie kliknąć polecenie Ukryj.

Początek strony

Wyświetlanie ukrytych wierszy lub kolumn

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić ukryte wiersze, zaznacz wiersz powyżej lub poniżej wierszy, które chcesz odkryć.

  • Aby wyświetlić ukryte kolumny, zaznacz kolumny przylegające do kolumn, które chcesz odkryć.

  • Aby wyświetlić pierwszy ukryty wiersz lub pierwszą ukrytą kolumnę w arkuszu, zaznacz ten wiersz lub tę kolumnę, wpisując wartość A1 w polu Nazwa obok pasek formuły.

   Porada: Można też zaznaczyć wiersz lub kolumnę przy użyciu okna dialogowego Przechodzenie do. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edycja kliknij przycisk Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do. W polu Odwołanie wpisz wartość A1, a następnie kliknij przycisk OK.

   Jak zaznaczyć komórki, zakresy, wiersze lub kolumny

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Widoczność wskaż polecenie Ukryj i odkryj, a następnie kliknij polecenie Odkryj wiersze lub Odkryj kolumny.

  • W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny, a następnie w polu Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny wpisz żądaną wartość.

Porada: Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczenie widocznych wierszy lub kolumn otaczających ukryte wiersze lub kolumny, a następnie kliknąć polecenie Odkryj.

Początek strony

Jednoczesne wyświetlanie wszystkich ukrytych wierszy i kolumn

 1. Aby zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij przycisk Zaznacz wszystko.

   Przycisk Zaznacz wszystko

  • Naciśnij klawisze CTRL+A.

   Uwaga: Jeśli arkusz zawiera dane, a aktywna komórka znajduje się nad tymi danymi lub na prawo od nich, naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL+A powoduje zaznaczenie całego arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Widoczność wskaż polecenie Ukryj i odkryj, a następnie kliknij polecenie Odkryj wiersze lub Odkryj kolumny.

  • W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny, a następnie w polu Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny wpisz żądaną wartość. Domyślna wysokość wiersza wynosi 15, a domyślna szerokość kolumny wynosi 8,43.

Początek strony

Odkrywanie pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny arkusza

Te czynności należy wykonać w przypadku ukrycia pierwszego wiersza lub pierwszej kolumny arkusza.

 1. Aby zaznaczyć pierwszy ukryty wiersz lub pierwszą ukrytą kolumnę arkusza, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W polu nazwy obok paska formuły wpisz wartość A1.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij pozycję Znajdź i zaznacz, a następnie kliknij polecenie Przejdź do. W polu Odwołanie wpisz wartość A1, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze Widoczność wskaż polecenie Ukryj i odkryj, a następnie kliknij polecenie Odkryj wiersze lub Odkryj kolumny.

  • W obszarze Rozmiar komórki kliknij polecenie Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny, a następnie w polu Wysokość wiersza lub Szerokość kolumny wpisz żądaną wartość.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Ukrywanie lub wyświetlanie arkuszy i skoroszytów

Wstawianie lub usuwanie arkusza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×