Ukrywanie lub wyświetlanie arkuszy i skoroszytów

Dowolny arkusz w skoroszycie można ukryć, aby usunąć go z widoku. Można także ukryć okno skoroszytu, aby usunąć je z obszaru roboczego. Mimo że dane w ukrytych arkuszach i oknach skoroszytu nie są widoczne, mogą się do nich odwoływać inne arkusze i skoroszyty. W razie potrzeby ukryte arkusze i skoroszyty można wyświetlać.

Domyślnie wszystkie otwierane okna skoroszytów są wyświetlane na pasku zadań. Można je ukrywać lub wyświetlać na pasku zadań w zależności od potrzeb.

Co chcesz zrobić?

Ukrywanie arkusza

Wyświetlanie ukrytego arkusza

Ukrywanie okna skoroszytu

Wyświetlanie ukrytego okna skoroszytu

Ukrywanie lub wyświetlanie okien skoroszytu na pasku zadań systemu Windows

Ukrywanie arkusza

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz ukryć.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Aby zaznaczyć

  Czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Karta aktywnego arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Przyciski przewijania kart

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada    Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy zaznaczony arkusz, a następnie kliknąć w menu skrótów polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W obszarze Widoczność kliknij pozycję Ukryj i odkryj, a następnie kliknij pozycję Ukryj arkusz.

Początek strony

Wyświetlanie ukrytego arkusza

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. W obszarze Widoczność kliknij pozycję Ukryj i odkryj, a następnie kliknij pozycję Odkryj arkusz.

 3. W polu Odkryj arkusz kliknij dwukrotnie nazwę ukrytego arkusza, który chcesz wyświetlić.

  Uwaga: Można odkryć tylko pojedynczy arkusz.

Uwaga: Jeśli arkusze zostały ukryte za pomocą kodu języka Visual Basic for Applications (VBA) przez przypisanie właściwości xlSheetVeryHidden, ukrytych arkuszy nie można wyświetlać, używając polecenia Odkryj. Jeśli jest używany skoroszyt zawierający makra języka VBA i wystąpią problemy podczas pracy z ukrytymi arkuszami, należy się skontaktować z właścicielem skoroszytu, aby uzyskać więcej informacji.

Początek strony

Ukrywanie okna skoroszytu

 • Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Ukryj.

  Grupa Okno na karcie Widok

Uwaga: Po zakończeniu pracy z programem Excel zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian wprowadzonych w ukrytym oknie skoroszytu. Należy kliknąć przycisk Tak, jeśli okno skoroszytu ma być ukryte po następnym otwarciu skoroszytu.

Początek strony

Wyświetlanie ukrytego okna skoroszytu

 1. Na karcie Widok w grupie Okno kliknij przycisk Odkryj.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: Jeśli przycisk Odkryj jest niedostępny, skoroszyt nie zawiera żadnych ukrytych okien skoroszytu.

 2. W obszarze Odkryj skoroszyt kliknij dwukrotnie okno skoroszytu, które chcesz wyświetlić.

Początek strony

Ukrywanie lub wyświetlanie okien skoroszytu na pasku zadań systemu Windows

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W obszarze Wyświetlanie wyczyść lub zaznacz pole wyboru Pokaż wszystkie okna na pasku zadań.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×