Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Microsoft Office InfoPath służy formatowania warunkowego do określania różnych opcji formatowania dla formantu opartego na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza, który jest oparty na szablonie formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana.

W tym artykule wyjaśniono, jak przy użyciu formatowania warunkowego można ukryć formant w zależności od wartości innego formantu w szablonie formularza. Można na przykład dodać formatowanie warunkowe, aby było ukrywane pole tekstowe serii i numeru dowodu osobistego, jeśli użytkownik nie wprowadzi odpowiedniego wieku w innym formancie formularza.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Informacje dotyczące zgodności

Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

Przed rozpoczęciem

Aby można było wykonać tę procedurę, w szablonie formularza muszą być co najmniej dwa formanty — jeden, który ma zostać ukryty, i drugi, którego wartość będzie określać stan pierwszego formantu.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath można wybrać określony tryb zgodności, aby zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Po opublikowaniu szablonu formularza zgodnego z przeglądarką na serwerze, na którym działają usługi InfoPath Forms Services, w przeglądarce sieci Web można wyświetlać formularze utworzone na podstawie tego szablonu. Gdy projektuje się szablon formularza zgodny z przeglądarką, niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań Formanty, ponieważ nie można ich wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Listę kontrolek, które można ukryć przy użyciu formatowania warunkowego

W poniższej tabeli przedstawiono listę formantów programu Office InfoPath 2007, które można ukryć przy użyciu formatowania warunkowego, a także ich dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Formanty, które można ukryć

Dostępne w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami?

Pole kombi

Nie

Pozioma tabela powtarzana

Nie

Pole listy wielokrotnego wyboru

Nie

Obraz odręczny

Nie

Obraz

Nie

Etykieta pionowa

Nie

Sekcja wyborów

Nie

Powtarzająca się sekcja rekurencyjna

Nie

Formant główny/Formant szczegółowy

Nie

Załącznik pliku

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole wyrażenia

Tak

Sekcja

Tak

Opcjonalna sekcja

Tak

Sekcja powtarzana

Tak

Tabela powtarzana

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Przycisk

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Pole wyboru

Tak

Początek strony

Ukrywanie formantu na podstawie wartości w formularzu

  1. W szablonie formularza kliknij formant, który chcesz ukryć.

  2. W menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

  3. W oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij przycisk Dodaj.

  4. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony ustaw wybrany warunek. Aby na przykład ukryć formant wybrany w kroku 1 tylko w przypadku wprowadzenia określonej wartości w innym formancie w szablonie formularza, kliknij ten drugi formant w pierwszym polu, a następnie podaj wartość, która określi, czy formant wybrany w kroku 1 ma zostać ukryty.

  5. W obszarze Zastosuj to formatowanie kliknij pole wyboru Ukryj ten formant.

  6. Aby zapisać warunek i wrócić do szablonu formularza, kliknij dwa razy przycisk OK.

  7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×