Ujemny zapas czasu, pole zadania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Czas trwania

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis    Pole Ujemny zapas czasu przedstawia ilość ujemnego zapasu czasu dla zadania w widoku Wykres Gantta, wskazując ilość czasu, jaka musi zostać zaoszczędzona, aby nie doszło do opóźnienia zadania następnika. Ujemny zapas czasu wskazuje, że dla zadania zaplanowano niedostateczną ilość czasu, co jest zwykle spowodowane datami ograniczeń lub współzależnościami zadań. To pole jest dostępne tylko w oknie dialogowym Style pasków i jest reprezentowane jako pasek na wykresie Gantta.

Sposób obliczania    Jeśli pole Ujemny zapas czasu jest używane na pasku wykresu Gantta, program Project wyświetla graficzną reprezentację wartości ujemnego zapasu czasu dla zadania na podstawie wartości w polu Całkowity zapas czasu. W obliczeniach całkowitego zapasu czasu jest uwzględniana mniejsza z wartości: Zakończenie najpóźniejsze minus Najwcześniejsze zakończenie i Rozpoczęcie najpóźniejsze minus Najwcześniejsze rozpoczęcie. Jeśli całkowity zapas czasu jest liczbą ujemną, istnieje ujemny zapas czasu. Dlatego na wykresie Gantta ujemny zapas czasu wskazuje datę, do której zadanie musi zostać rozpoczęte, aby zapobiec opóźnieniom następników.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Ujemny zapas czasu jako stylu paska wykresu Gantta umożliwia graficzne wskazanie na wykresie Gantta ujemnego zapasu czasu dla zadań.

Przykład    Wymagane jest utworzenie graficznej reprezentacji ilości czasu wymaganej do odzyskania w harmonogramie dla różnych zadań. W tym celu pole Ujemny zapas czasu należy dodać do wykresu Gantta. Następnie należy wybrać pasek wykresu Gantta w celu wyświetlenia ilości ujemnego zapasu czasu do daty rozpoczęcia.

Uwagi    Pasek wykresu Gantta przedstawiający ujemny zapas czasu można ustawić w oknie dialogowym Style pasków.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×