Udzielanie kontroli synchronizacji w narzędziu Pliki programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uczestnicy obszaru roboczego mogą wysyłać żądania przekazania kontroli synchronizacji do bieżącej osoby synchronizującej w narzędziu Pliki programu SharePoint.

Takie żądania mogą być wysyłane do osoby synchronizującej z różnych powodów. Najczęściej osoba synchronizująca powinna przekazać kontrolę synchronizacji tylko wtedy, gdy nie będzie mogła inicjować synchronizacji lub obsługiwać jej harmonogramu przez dłuższy czas. W niektórych wypadkach osoba synchronizująca powinna poprosić innego uczestnika obszaru roboczego o wysłanie żądania przekazania kontroli synchronizacji.

Należy zwrócić uwagę na następujące szczegóły dotyczące przekazywania kontroli synchronizacji:

  • Kontrolę można przekazać tylko na żądanie innego uczestnika obszaru roboczego. Oznacza to, że obecna osoba synchronizująca nie może zainicjować przekazywania kontroli synchronizacji bez otrzymania żądania.

  • Kontrolę należy przekazać tylko uczestnikowi obszaru roboczego mającemu dostęp do skojarzonej biblioteki dokumentów w określonej witrynie programu SharePoint oraz wymagane uprawnienia do wysyłania aktualizacji do witryny programu SharePoint i odbierania ich z tej witryny.

Uwaga : W sytuacji awaryjnej menedżer obszaru roboczego może przejąć obowiązki osoby synchronizującej bez wysyłania żądania.

Żądanie kontroli synchronizacji jest wyświetlane w obszarze powiadomień systemu Windows:

Żądanie kontroli synchronizacji

Gdy powiadomienie zostanie otwarte, w oknie dialogowym Żądanie kontroli synchronizacji zostaną wyświetlone opcje umożliwiające akceptację żądania w danym momencie lub później oraz odrzucenie żądania. Okno zawiera także informację o tym, czy istnieją pliki wywidencjonowane przez użytkownika. Jeśli takie pliki istnieją, stanowczo zaleca się odroczenie akceptacji żądania przez kliknięcie opcji Zaakceptuj później. Żądanie można zaakceptować po zaewidencjonowaniu wszystkich plików. Kliknięcie opcji Zaakceptuj później spowoduje zamknięcie okna dialogowego, ale powiadomienie o żądaniu kontroli synchronizacji pozostanie na pasku zadań. Można je ponownie otworzyć i wybrać inną opcję w dowolnym momencie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×