Udzielanie dostępu do witryny portalu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jako właściciel witryny możesz przekazać użytkownikom dostępu do witryny Microsoft Office SharePoint Server 2007 i kontroli, co użytkownicy mogą robić. W tym artykule wyjaśniono podstawy uprawnienia witryny i sposobach ich używania, aby dodać użytkowników do witryny.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat grupy i poziomy uprawnień

Tworzenie i konfigurowanie grup

Dodawanie użytkowników do grup

Wypróbuj ją w trybie online przy użyciu testowanie

Więcej informacji na temat grupy i poziomy uprawnień

Jedną z podstawowych obowiązków właściciela witryny jest aby kontrolować, kto może uzyskiwać dostęp do witryny, który można pracować z zawartością witryny i osób, które można wprowadzić zmiany do stron i funkcji w witrynie. Jako właściciel witryny możesz nadać niektórych pracowników uprawnienia do odczytu i zmienianie zawartości witryny, a następnie podać innych pracowników uprawnienia tylko do odczytu zawartości witryny.

Na przykład w witrynie z opisem korzyści pracownika, właściciel witryny chce tylko osobom w dziale relacje między pracownikami Dodaj lub zaktualizuj informacje w witrynie. Jednak wszystkich osób w organizacji większe powinno być możliwe sposoby przedstawienia informacji. Udzielanie uprawnień określonej grupy osób umożliwia jako właściciel witryny do kontrolowania, kto może przeglądać dane, kto może dodać lub zmienić informacje i kto może zarządzać zawartości w witrynie.

Udzielania użytkownikom dostępu do witryny wymaga wykonania następujących czynności:

 1. Określanie, kto ma dostęp do witryny i jej zawartość i muszą mieć możliwość na niej.

 2. Tworzenie lub dostosowywanie grup programu SharePoint dla witryny i przypisywanie poziomów uprawnień do nich lub przy użyciu domyślne grupy programu SharePoint.

 3. Dodawanie grupy zabezpieczeń systemu Windows i kont użytkowników do grup programu SharePoint dla witryny.

Efektywne kontrolowanie dostępu do witryny, musisz określić, kto ma dostęp do witryny, jaki poziom dostępu, które są potrzebne i co właściciele witryn części witryny, aby uwzględnić w jego uprawnień. Trzy podstawowe domyślne grupy programu SharePoint i ich domyślne poziomy uprawnień są następujące:

 • Właściciele     Ta grupa ma poziom uprawnień Pełna kontrola, która umożliwia członkom grupy wprowadzanie zmian w zawartości witryny, stron i funkcje. Pełna kontrola dostępu powinien być ograniczony do tylko właściciele witryn.

 • Elementy członkowskie     Ta grupa ma poziom uprawnień Współtworzenie, która umożliwia członkom grupy, wyświetlanie stron, edytowanie elementów, przesyłanie zmian do zatwierdzenia i usuwanie elementów z listy.

 • Odwiedzający witrynę     Ta grupa ma poziom uprawnień Odczyt, która umożliwia członkom grupy, wyświetlanie stron, elementów list i dokumentów.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat domyślne grupy programu SharePoint i poziomów uprawnień zobacz Zarządzanie poziomy uprawnień.

Oprócz trzech podstawowych domyślne grupy programu SharePoint właściciel witryny może tworzyć nowe grupy, modyfikowanie poziom uprawnień grup i dowolną kombinację następujących grup umożliwia tworzenie bardziej precyzyjne poziomy dostępu dla swojej witryny:

 • Osoby zatwierdzające    Członkowie tej grupy mają uprawnienia do publikowania głównych wersji elementów list (takich jak strony) — od wersji roboczych do wersji ostatecznych — oraz do udostępniania ich użytkownikom anonimowym lub użytkownikom z ograniczonymi prawami.

 • Projektanci     Ta grupa ma uprawnienia dostępu są podobne do tych właścicieli witryn. Projektanci można zmienić wydajność, zmieniać wygląd i działanie witryny i dodawanie kodu do galerii stron wzorcowych. Dostęp na poziomie Projektanci jest zwykle ograniczony do małej grupy projektantom i projektanci witryn sieci Web.

 • Menedżer hierarchii     Członkowie tej grupy mają uprawnienia do witryn w zbiorze witryn, aby zmienić Hierarchia zbioru witryn, przenoszenie lub zmienianie nazwy witryny. Ta hierarchia dotyczy struktury nawigacji witryny i strony w witrynie, które używają nawigacji w witrynie w celu zmienienia. Ta grupa ma zastąpić grupy Menedżer kanału w programie Microsoft zawartości zarządzania Server (CMS) 2000. W przypadku uaktualnienia z CMS 2000 menedżerów kanałów są migrowane do Menedżerowie hierarchii.

 • Użytkownicy funkcji szybkiego rozmieszczania    Ta grupa ma ułatwiać szybkie aktualizowanie zawartości w witrynach mających osobne warstwy tworzenia i wdrażania. Członkowie tej grupy mogą łatwo propagować dane z warstwy tworzenia do warstwy produkcji oraz tworzyć związane z tym harmonogramy.

 • Czytelnicy z ograniczeniami    Członkowie tej grupy mają dostęp do witryny i całej jej zawartości z uprawnieniami tylko do odczytu głównych wersji list lub elementów. Zwykle ten poziom dostępu jest przydzielany osobom, które potrzebują wyłącznie możliwości przeglądania i odczytywania informacji w witrynie i nie muszą bezpośrednio uczestniczyć w ich tworzeniu.

Poszczególni użytkownicy i grupy programu SharePoint mogą zawierać różne poziomy uprawnień dla różnych zabezpieczanych obiektów. Na przykład możesz zmienić uprawnienia użytkownika do odczytu tylko informacje wyświetlane w witrynie. Następnie możesz zmienić tego samego uprawnienia do edycji wszystkie pliki w bibliotece lub folderze w bibliotece w witrynie.

Uwaga: Dołączanie zabezpieczanych obiektów: witryn, stron, list, bibliotek, folderów w listach i w bibliotekach, elementów list i plików biblioteki.

Początek strony

Tworzenie i konfigurowanie grup

W przypadku braku używać tylko domyślne grupy programu SharePoint. Jeśli masz specyficznych wymagań, który nie spełnia grupy domyślnej, możesz utworzyć grupę lub zmodyfikować istniejącej grupy.

Uwaga: Jeśli domyślne grupy programu SharePoint nie spełnia wymagań witryny, przejdź do Dodawanie użytkowników do grup.

Tworzenie grupy

 1. Na stronie głównej witryny kliknij Menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję osoby i grupy.

  Uwaga: Ten krok kroku zmienia się w zależności od szablonu, który został użyty do utworzenia witryny i dostosowań wprowadzonych do witryny.

 2. W menu Nowy kliknij polecenie Nowa grupa.

 3. Wpisz nazwę grupy, a następnie wpisz krótki opis atrybutów grupy.

 4. Aby zmienić właściciela grupy, wpisz nową nazwę konta, lub kliknij przycisk Przeglądaj, Aby znaleźć nazwę konta osoby.

 5. W sekcji Ustawienia grupy kliknij pozycję Opcje, aby określić, kto może wyświetlać członków tej grupy i osób, które można dodawać lub usuwać członków.

 6. W sekcji Żądania członkostwa kliknij przycisk Opcje, aby określić, czy akceptuje żądania, aby dodać lub usunąć z tej grupy i dodać adres e-mail, który użytkownicy będą mogli wysyłać żądania. Jeśli wybierzesz akceptować automatycznie żądania, użytkownicy są automatycznie dodawane lub usuwane po wysłaniu żądania.

  Ważne: Wychodzącej poczty e-mail musi być włączona dla zbioru witryn przez administratora programu SharePoint.

 7. W sekcji Nadawanie grupie uprawnień dla tej witryny wybierz poziom uprawnień, który chcesz przydzielić grupie.

  Aby utworzyć grupę z zablokowanym dostępem do witryny, wyczyść wszystkie pola wyboru związane z poziomami uprawnień.

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

  Uwaga: Aby dodać użytkowników do grupy, która została właśnie utworzona, zobacz Dodawanie użytkowników do grup.

Początek strony

Zmienianie poziomu uprawnień grupy

 1. Na stronie głównej witryny kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję osoby i grupy. W tym kroku zmienia się w zależności od szablonu, który został użyty do utworzenia witryny i dostosowań wprowadzonych do witryny.

 2. Na stronie Osoby i grupy na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy: wszystkie grupy kliknij nazwę grupy, której poziom uprawnień chcesz zmienić.

 4. Na stronie osoby i grupy: strona nazwę grupy, kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij Ustawienia grupy.

 5. Na stronie Zmienianie ustawień grupy w sekcji Nadawanie grupie uprawnień dla tej witryny zaznacz pole wyboru obok poziomu uprawnień, który chcesz nadać grupie, oraz wyczyść pole wyboru obok uprawnienia, które już nie ma zastosowania w przypadku grupy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie użytkowników do grup

Udzielania użytkownikom dostępu do witryny programu SharePoint i jego zawartości obejmuje dodawanie kont użytkowników i grup zabezpieczeń systemu Windows do grup programu SharePoint dla witryny. Zaleca się udzielanie dostępu do witryny za pomocą grupy zabezpieczeń systemu Windows. Łatwiej dodawać i zarządzać nimi kilka grupy zabezpieczeń systemu Windows dla grupy programu SharePoint, niż dodawać i zarządzać nimi wiele kont poszczególnych użytkowników do grupy programu SharePoint.

Na przykład po dodaniu do domyślnej grupy programu SharePoint Członkowie grupy zabezpieczeń domeny marketingowych systemu Windows wszystkich użytkowników w Marketing będą mogli odczytywać i wprowadzanie zmian w zawartości witryny. Jak pracowników dołączaniu i opuszczaniu Marketing zespołu, organizacji pracownika działu informatycznego dodaje i usuwa pracowników kont użytkowników z grupy zabezpieczeń domeny marketingowych systemu Windows. Jako właściciel witryny nie trzeba dodawać i usuwać kont poszczególnych użytkowników z grupy członków dla swojej witryny.

Grupy zabezpieczeń systemu Windows w Twojej organizacji może nie spełnia wymagań witryny i może być konieczne dodawanie poszczególnych kont użytkowników domeny systemu Windows do grup programu SharePoint dla witryny. Możesz dodać grup i użytkowników do tej samej grupy programu SharePoint.

Aby dodać grupy zabezpieczeń systemu Windows domeny i użytkowników kont do grupy programu SharePoint:

 1. Na stronie głównej witryny kliknij Menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję osoby i grupy.

 2. Na stronie Osoby i grupy na pasku szybkiego uruchamiania kliknij przycisk Grupy.

 3. Kliknij nazwę grupy programu SharePoint, do której chcesz dodać grupami i użytkownikami.

 4. Uwaga: Aby dodać wszystkie konta użytkowników domeny do grupy, kliknij przycisk Dodaj wszystkich uwierzytelnionych użytkowników. Na przykład możesz to zrobić dla grupy programu SharePoint Odwiedzający witrynę domyślnej przekazać wszystkie domeny kont uprawnień do odczytu zawartości w witrynie.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Dodawanie użytkowników do grupy programu SharePoint i właściwej grupy jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK. Firma Microsoft zaleca używanie grup programu SharePoint, jeśli to możliwe umożliwić użytkownikom dostęp do witryny. Czasami może być konieczne przekazać z poszczególnych uprawnień użytkownika, klikając pozycję użytkownikom. Jednak przypisywanie poziomów uprawnień poszczególnych do dużej liczby użytkowników można szybko stać się utrudnione i czasochłonne do zarządzania.

 6. Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do nowych użytkowników, kliknij pozycję Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych użytkowników.

  Uwaga: Wychodzącej poczty e-mail musi być włączona dla zbioru witryn przez administratora programu SharePoint. Jeśli wybrano opcję Wyślij powitalną wiadomość e-mail do nowych użytkowników i wychodzącej poczty e-mail nie jest włączona, grupami i użytkownikami zostaną dodane do grupy programu SharePoint i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że nie będą wysyłane wiadomości e-mail.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Wypróbuj ją w trybie online przy użyciu testowanie

Testowanie oferuje środowisko bezpłatne oceny online programów pakietu Microsoft Office, takich jak program SharePoint Server 2007.

Ważne: Kliknij pozycję Zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie przy użyciu programu Office SharePoint Server w witrynie testowanie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×