Udostępnianie witryn usługi Office 365 użytkownikom zewnętrznym

Użytkownicy zewnętrzni to osoby, które muszą przeglądać zawartość witryny albo pracować nad tą zawartością, ale nie mają kont użytkowników w środowisku usługi SharePoint Online lub usługi Office 365. Witryny i dokumenty można udostępniać użytkownikom zewnętrznym globalnie, czyli dla wszystkich witryn w dzierżawie, lub indywidualnie dla poszczególnych zbiorów witryn.

Po włączeniu udostępniania dla dzierżawy i pojedynczych zbiorów witryn administratorzy zbiorów witryn mogą rozszerzyć zaproszenia o poszczególnych użytkowników. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365.

Określanie sposobu udostępniania zawartości

Zastanawiając się nad metodą zewnętrznego udostępniania zawartości, weź pod uwagę następujące czynniki:

 • Komu chcesz udzielić dostępu do zawartości witryny zespołu i wszystkich jej podwitryn oraz jaki ma być zakres udzielonych uprawnień?

 • Komu w organizacji chcesz udzielić uprawnienia do zewnętrznego udostępniania zawartości?

 • Czy jest jakaś zawartość, która nigdy nie powinna być dostępna do wyświetlenia dla osób spoza Twojej organizacji?

Odpowiedzi na te pytania pomogą Ci zaplanować strategię udostępniania zawartości.

Metoda

Oczekiwany wynik

Udostępnienie witryny. Aby udostępnić witrynę, jednocześnie ograniczając użytkownikom zewnętrznym dostęp do części wewnętrznej zawartości organizacji, rozważ utworzenie podwitryny z unikatowymi uprawnieniami, która będzie używana wyłącznie na potrzeby udostępniania zewnętrznego.

Musisz zapewnić komuś spoza organizacji stały dostęp do informacji i zawartości witryny. Osobom tym trzeba umożliwić wykonywanie czynności jak pełnoprawnym użytkownikom witryny, a także tworzenie, edytowanie i wyświetlanie zawartości.

Udostępnienie dokumentu i wymaganie zalogowania się.

Musisz zapewnić komuś spoza organizacji bezpieczny dostęp do konkretnego dokumentu (w celu przeglądania lub współpracy), ale osoba ta nie potrzebuje bieżącego dostępu do innej zawartości w witrynie wewnętrznej.

Udostępnienie dokumentu bez wymagania zalogowania się.

Musisz udostępnić link do dokumentu, który nie jest poufny ani tajny, osobom spoza organizacji, aby mogły go wyświetlać lub aktualizować wraz z przekazaniem opinii. Te osoby nie potrzebują stałego dostępu do zawartości witryny wewnętrznej.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

 • Gdy dezaktywujesz udostępnianie zewnętrzne, nie będzie można wysyłać dalszych zaproszeń i zostanie wyłączony dostęp dla wszystkich użytkowników zewnętrznych, którzy mieli dostęp do witryny w momencie dezaktywowania funkcji. Jeśli funkcja zostanie ponownie aktywowana, a grupy uprawnień programu SharePoint będą zawierały nazwy użytkowników zewnętrznych, ci użytkownicy automatycznie ponownie uzyskają dostęp do witryny. Aby trwale uniemożliwić użytkownikowi dostęp do witryny programu SharePoint, możesz go usunąć z listy użytkowników zewnętrznych.

 • Jeśli udostępnianie zewnętrzne zostanie wyłączone globalnie, wszystkie udostępnione linki dla gości również przestaną działać. W przypadku późniejszego ponownego włączenia tej funkcji działanie tych linków zostanie wznowione.

Włączanie udostępniania zewnętrznego dla wszystkich witryn programu SharePoint w centrum administracyjnym usługi Office 365

Możliwość zapraszania użytkowników zewnętrznych do witryn programu SharePoint jest domyślnie włączona, więc właściciele witryn i administratorzy zbioru witryn mogą w każdej chwili udostępnić witryny i podwitryny zespołu użytkownikom zewnętrznym.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Administrator.

 3. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wpisz zewnętrzne w polu wyszukiwania na stronie głównej i wybierz pozycję Udostępnianie zewnętrzne witryn.

  Zrzut ekranu przedstawiający wpisywanie frazy „udostępnianie zewnętrzne” w polu wyszukiwania na stronie głównej centrum administracyjnego
 4. Obok pozycji Zezwalaj osobom spoza organizacji na uzyskiwanie dostępu do witryn przesuń suwak do pozycji Włączone, aby włączyć udostępnianie zewnętrzne.

  Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna dialogowego Udostępnianie zewnętrzne w przypadku, gdy ustawienie Zezwalaj osobom spoza organizacji na uzyskiwanie dostępu do witryn jest wyłączone.
 5. Aby włączyć opcję Zezwalaj użytkownikom na wysyłanie linków gościa w celu uzyskiwania dostępu do witryn i dokumentów organizacji, przesuń suwak tej opcji do pozycji Włączone.

  Zrzut ekranu przedstawiający włączoną opcję Udostępnianie zewnętrzne w centrum administracyjnym.

  Przesuń suwak do pozycji Wyłączone, jeśli użytkownicy mają się logować przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać więcej informacji o identyfikatorach użytkowników dla kont szkolnych lub służbowych, zobacz Co to jest identyfikator użytkownika i dlaczego jest potrzebny?.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Dostosowywanie ustawień dla poszczególnych witryn

Po włączeniu udostępniania w witrynach programu SharePoint udostępnianie jest włączone dla wszystkich witryn w dzierżawie. Jednak w centrum administracyjnym usługi Office 365 można dostosować ustawienia udostępniania, aby nie zezwalać na udostępnianie w tych witrynach, gdzie jest konieczna bardziej rygorystyczna kontrola lub odwołanie dostępu określonego użytkownika.

Uwaga: Wyłączenie funkcji udostępniania zewnętrznego dla całego środowiska usługi SharePoint Online uniemożliwi włączenie jej dla określonych zbiorów witryn.

Na stronie witryn w ustawieniach udostępniania (centrum administracyjne usługi Office 365) można zobaczyć listę wszystkich zbiorów witryn obecnie aktywnych w dzierżawie oraz ustawienia udostępniania dla każdego zbioru witryn.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. Przejdź do pozycji Zasoby > Witryny.

  Menu Zasoby w centrum administracyjnym usługi Office 365 z wybraną pozycją Witryny
 4. Wybierz stan udostępniania (Udostępnij łącza i zaproszenia lub Niedozwolone) obok odpowiedniego zbioru witryn.

  Lista zbiorów witryn programu SharePoint ze stanem udostępniania zewnętrznego dla każdego zbioru witryn
 5. W oknie dialogowym udostępniania obok pozycji Stan udostępniania kliknij pozycję Edytuj.

  Okno dialogowe ze stanem udostępniania dla konkretnego zbioru witryn z wyłączoną opcją udostępniania.
 6. Obok pozycji Zezwalaj osobom spoza organizacji na uzyskiwanie dostępu do witryn przesuń suwak do pozycji Włączone, aby włączyć udostępnianie zewnętrzne.

  Zrzut ekranu przedstawiający wygląd okna dialogowego Udostępnianie zewnętrzne w przypadku, gdy ustawienie Zezwalaj osobom spoza organizacji na uzyskiwanie dostępu do witryn jest wyłączone.
 7. Aby włączyć opcję Zezwalaj użytkownikom na wysyłanie linków gościa w celu uzyskiwania dostępu do witryn i dokumentów organizacji, przesuń suwak tej opcji do pozycji Włączone.

  Zrzut ekranu przedstawiający włączoną opcję Udostępnianie zewnętrzne w centrum administracyjnym.

  Przesuń suwak do pozycji Wyłączone, jeśli użytkownicy mają się logować przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. Aby uzyskać więcej informacji o identyfikatorach użytkowników dla kont szkolnych lub służbowych, zobacz Co to jest identyfikator użytkownika i dlaczego jest potrzebny?.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

 1. Jeśli ekran Witryny udostępniania zewnętrznego nie jest jeszcze wyświetlony, wykonaj kroki od 1 do 4 przedstawione w sekcji Edytowanie ustawień udostępniania danego zbioru witryn w centrum administracyjnym usługi Office 365.

 2. Wybierz stan udostępniania (Udostępnij łącza i zaproszenia lub Niedozwolone) obok odpowiedniego zbioru witryn.

 3. W oknie dialogowym udostępniania obok pozycji Członkowie zewnętrzni kliknij pozycję Edytuj.

 4. W obszarze Usuń członków zewnętrznych wyszukaj członków do usunięcia.

  Okno dialogowe umożliwiające usuwanie członków zewnętrznych ze zbioru witryn
 5. Obok nazwy członka zaznacz pole wyboru Usuń.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby potwierdzić usunięcie. Pamiętaj, że po kliknięciu przycisku Zapisz użytkownicy nie będą już mieli dostępu do wybranej witryny. Wszelkie utworzone linki dla gości zostaną wyłączone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×