Udostępnianie witryn lub dokumentów osobom spoza organizacji

Udostępnianie witryn lub dokumentów osobom spoza organizacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli prace wykonywane w organizacji wymagają udostępniania dokumentów dostawcom lub klientom albo bezpośredniej współpracy z nimi, można użyć funkcji udostępniania zewnętrznego usługi SharePoint Online, aby udostępnić zawartość osobom spoza organizacji, które nie mają licencji na subskrypcję usługi Microsoft Office 365 organizacji.

Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • Możesz udostępnić całą witrynę, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do Twojej witryny za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego bądź szkolnego.

 • Możesz udostępnić poszczególne dokumenty, zapraszając użytkowników zewnętrznych do zalogowania się do Twojej witryny za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego.

 • Możesz opublikować lub wysłać użytkownikom link gościa, za pomocą którego mogą oni anonimowo przeglądać wybrane dokumenty w witrynie.

Uwaga : Tylko jedna osoba może za pomocą wysłanego przez Ciebie zaproszenia zalogować się, aby uzyskać dostęp do Twojej witryny lub dokumentu. Jednak osoba, która otrzyma Twoje zaproszenie, może zadecydować, że z niego nie skorzysta, a zamiast tego przesłać zaproszenie do innej osoby, która może następnie zalogować się, wykorzystując swoje konto Microsoft lub konto służbowe, aby uzyskać dostęp do witryny lub dokumentu.

Uwaga :  Aby można było udostępniać witryny lub dokumenty, administrator globalny musi wcześniej włączyć funkcję udostępniania zewnętrznego i ustawić odpowiednie uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Kto to jest użytkownik zewnętrzny?

Użytkownik zewnętrzny to osoby spoza Twojej organizacji, kto może uzyskiwać dostęp do witryn usługi SharePoint Online i dokumenty, ale nie ma licencji dla subskrypcji usługi SharePoint Online lub usługi Microsoft Office 365. Użytkownicy zewnętrzni nie są pracowników, wykonawcy lub działanie agentów miejscu możesz lub usługi podmioty stowarzyszone.

Uwaga : Jeśli organizacja ma osobne dzierżawy usługi Office 365, licencjonowany użytkownik z jednej dzierżawy może użyć udostępniania zewnętrznego dla licencjonowanego użytkownika z innej dzierżawy.

Użytkownicy zewnętrzni dziedziczą prawa użytkowania usługi SharePoint Online posiadane przez klienta, który zaprosił ich do współpracy. Jeśli zatem w organizacji nabyto plan E3 Enterprise i utworzono witrynę korzystającą z funkcji dla przedsiębiorstw, użytkownikowi zewnętrznemu są udzielane prawa do używania i/lub wyświetlania funkcji dla przedsiębiorstw w witrynie, do której został zaproszony. Użytkownicy zewnętrzni mogą zostać zaproszeni, aby jako członkowie rozszerzonego zespołu projektowego wykonywali szereg działań w witrynie, ale nie będą mieć tych samych możliwości co posiadacze pełnych, płatnych licencji w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Udostępnianie witryny

Udostępnianie witryny użytkownikom zewnętrznym polega na wysłaniu im zaproszenia do zalogowania się do witryny. Możesz wysłać to zaproszenie na dowolny adres e-mail. Jeśli adresat zaakceptuje zaproszenie, będzie mógł zalogować się za pomocą konta Microsoft lub konta służbowego. Możesz określić typ uprawnień do udostępnianej witryny dla każdej takiej osoby.

Aby udostępnić witrynę użytkownikom zewnętrznym, musisz być właścicielem witryny lub mieć uprawnienia pełnej kontroli.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Przejdź do witryny, którą chcesz udostępnić użytkownikom zewnętrznym.

 4. W prawym górnym rogu ekranu kliknij pozycję Udostępnij.

  Obraz polecenia Udostępnij w prawym górnym rogu ekranu.

 5. W oknie dialogowym Udostępnianie wpisz nazwy użytkowników zewnętrznych, których chcesz zaprosić. Przykład: osoba@outlook.com lub osoba@contoso.com.

  Uwaga : Możesz też użyć polecenia Udostępnij, aby udzielić dostępu do witryny licencjonowanym użytkownikom wewnętrznym. W tym celu wpisz nazwy użytkowników, których chcesz zaprosić.

 6. Kliknij przycisk Udostępnij.

  Uwaga : Jeśli po wprowadzeniu nazwy i adresu e-mail zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku pasującego użytkownika, być może w Twojej witrynie nie włączono zezwalania na użytkowników zewnętrznych. Skontaktuj się z administratorem, aby włączyć tę funkcję.

 7. Wpisz treść wiadomości, którą chcesz dołączyć do zaproszenia.

 8. Domyślnie wiadomość e-mail z zaproszeniem jest wysyłana automatycznie. Aby wyłączyć wiadomości e-mail z zaproszeniem, kliknij pozycję Pokaż opcje i wyczyść pole wyboru Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

Domyślnie zaproszenia wysyłane do użytkowników zewnętrznych wygasają po 90 dniach. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu 90 dni i nadal chcesz, aby ten użytkownik miał dostęp do witryny, wyślij mu nowe zaproszenie.

Gdy użytkownicy zewnętrzni otrzymają zaproszenia, ich wybierz przycisk kierujące je do strony, której logowanie do witryny usługi SharePoint Online za pomocą konta Microsoft lub konto służbowe. Jeśli użytkownicy nie mają co najmniej konta Microsoft, ta osoba może Załóż bezpłatne konto Microsoft.

Udostępnianie dokumentu przez wysłanie lub opublikowanie anonimowego linku gościa

Po utworzeniu anonimowego linku gościa można go udostępnić za pomocą dowolnej metody. Można go na przykład opublikować na stronie serwisu społecznościowego lub wkleić do wiadomości e-mail. Link gościa może pozwalać na edycję lub tylko na wyświetlanie danej zawartości.

Aby móc udostępnić dokument użytkownikom zewnętrznym, musisz być właścicielem witryny lub mieć uprawnienia pełnej kontroli. Ponadto funkcja udostępniania zewnętrznego musi być włączona w ustawieniach usługi Office 365 lub w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online, w zależności od używanego planu. Udostępnianie zewnętrzne musi być też włączone w zbiorze witryn (tylko w przypadku planów dla przedsiębiorstw).

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Kliknij wielokropek obok dokumentu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.

  Rozpoczynanie udostępniania dokumentu w bibliotece programu SharePoint

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie kliknij pozycję Uzyskaj link.

 5. Wybierz typ uprawnień, których chcesz udzielić: Link ograniczony, Link wyświetlania lub Link edycji.
  Zostanie utworzony adres URL linku gościa.

 6. Zaznacz adres URL linku gościa i skopiuj go.
  Tworzenie anonimowego łącza gościa i kopiowanie go
  Możesz go teraz wkleić w dowolnym miejscu.

 • Jeśli dany dokument znajduje się w bibliotece witryny zespołu, inni członkowie witryny mogą korzystać z linków gościa w oknie dialogowym Udostępnianie i wysyłać te linki innym osobom.

 • Jeśli plik, który próbujesz udostępnić, znajduje się w bibliotece korzystającej z usługi Zarządzanie prawami do informacji, nie będziesz móc udostępnić go zewnętrznie.

 • Anonimowe linki gości mogą być przesyłane dalej lub udostępniane osobom, które mogą mieć też uprawnienia do wyświetlania lub edytowania zawartości bez konieczności logowania się. Nie używaj anonimowych linków gości w przypadku poufnej zawartości.

 • Osoby zaproszone do uzyskiwania dostępu do dokumentów za pomocą anonimowych linków gościa mogą tylko wyświetlać lub odczytywać pliki przy użyciu jednej z aplikacji Office Online. Nie mogą one otwierać plików w programach pakietu Office w wersji klasycznej.

 • Jeśli udostępnianie zewnętrzne zostanie wyłączone globalnie w ustawieniach usługi Office 365 lub w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online, wszystkie udostępnione linki przestaną działać. Po ponownej aktywacji funkcji linki znów będą działać. Możesz też wyłączyć konkretne udostępnione linki, jeśli chcesz odebrać prawa dostępu do określonego dokumentu. Zobacz Wyłączanie anonimowego linku gościa.

 • W przypadku udostępnienia skoroszytów programu Excel zawierających arkusze programu Power View osobom spoza organizacji nie będą one mogły wyświetlać arkuszy programu Power View w tych skoroszytach.

 • Jeśli udostępniasz folder tylko rodzaj uprawnień można udzielać jest ograniczony łącze.

Zezwalanie użytkownikom na tworzenie linków gościa do udostępnionych im przez Ciebie dokumentów

Jeśli zależy Ci na jak najszerszym rozpowszechnieniu niektórych dokumentów, możesz zachęcić inne osoby do ich dalszego udostępniania. W przypadku takich dokumentów można pozwolić użytkownikom na tworzenie anonimowych linków gościa do udostępnionych im dokumentów.

Aby zapewnić taką możliwość, musisz mieć uprawnienia do pełnej kontroli.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Przejdź do biblioteki, w której chcesz umożliwić użytkownikom tworzenie linków gościa.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 5. Kliknij pozycję Uprawnienia witryny w sekcji Użytkownicy i uprawnienia.

 6. Kliknij pozycję Ustawienia żądania dostępu.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz pozycji Ustawienia żądania dostępu, kliknij pozycję Zarządzający element nadrzędny w obszarze Uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Ustawienia żądania dostępu.

  Przycisk Ustawienia żądań dostępu na karcie Uprawnienia.
 7. W oknie dialogowym Ustawienia żądania dostępu zaznacz pozycję Zezwól członkom na udostępnianie witryny oraz poszczególnych plików i folderów.

 8. Możesz również zaznaczyć pozycję Zezwalaj na żądania dostępu i dodać adres e-mail, który będzie otrzymywać żądania dostępu.

 9. Kliknij przycisk OK.

Jeśli teraz użytkownik zaznaczy udostępnione mu przez Ciebie dokumenty i otworzy okno dialogowe Udostępnianie, będzie mógł utworzyć linki gościa. Jednak aby utworzyć link gościa umożliwiający edytowanie dokumentu, użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji przyznane przez Ciebie podczas pierwotnego udostępniania danego dokumentu. Jeśli użytkownik ma tylko uprawnienia do wyświetlania, może tworzyć linki gościa umożliwiające tylko wyświetlanie dokumentu.

Uwaga : Jeśli usuniesz zaznaczenie Zezwól członkom na udostępnianie witryny oraz poszczególnych plików i folderów, aby wyłączyć tę możliwość, menu Udostępnij nadal będą dostępne dla użytkowników, ale będą wyświetlane komunikat o błędzie podczas próby członka zespołu do udostępnienia.

Aby zapoznać się z przeglądem ustawień żądań dostępu, zobacz Klip wideo: udostępnianie witryny bez żądania dostępu.

Udostępnianie dokumentu wymagającego zalogowania się w witrynie

Aby móc udostępnić dokument użytkownikom zewnętrznym, musisz być właścicielem witryny lub mieć uprawnienia pełnej kontroli. Ponadto funkcja udostępniania zewnętrznego musi być włączona w ustawieniach usługi Office 365 lub w centrum administracyjnym usługi SharePoint Online, w zależności od używanego planu. Udostępnianie zewnętrzne musi być też włączone w zbiorze witryn (tylko w przypadku planów dla przedsiębiorstw).

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Przejdź do witryny i dokumentu, które chcesz udostępnić.

 4. Kliknij wielokropek () obok dokumentu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.
  Rozpoczynanie udostępniania dokumentu w bibliotece programu SharePoint

 5. Kliknij pozycję Zaproś użytkowników, jeśli jeszcze jej nie wybrano, a następnie wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić do udostępniania dokumentu. Przykład: osoba@outlook.com, osoba@gmail.com lub uzytkownik_zewnetrzny@contoso.com.

 6. Z listy rozwijanej wybierz poziom uprawnień, jaki chcesz przyznać tym użytkownikom: Może edytować lub Może wyświetlać.

 7. Jeśli chcesz, wpisz tekst wiadomości e-mail. Wiadomość może zawierać informacje lub instrukcje dotyczące udostępnionego dokumentu.

 8. Kliknij pozycję Pokaż opcje.

 9. Zaznacz pozycję Wymagaj logowania.

  Niektóre witryny są dostosowane i może na nich nie być wyświetlana pozycja Wymagaj logowania. Jeśli potrzebujesz tej opcji, skontaktuj się z administratorem witryny.

  Uwaga : Jeśli nie zaznaczysz pola wyboru Wymagaj logowania, wiadomość e-mail będzie zawierała anonimowy link gościa do dokumentu. Anonimowe linki gościa mogą być przesyłane dalej lub udostępniane osobom, które mogą mieć też uprawnienia do wyświetlania lub edytowania zawartości bez konieczności logowania się.

 10. Kliknij pozycję Wyślij zaproszenie pocztą e-mail.

 11. Kliknij przycisk Udostępnij.

Uwaga : Dowiedz się więcej o zmianach w adresie e-mail powiadomień programu SharePoint, aby zapobiec trafianiu wiadomości e-mail do folderu poczty e-mail Wiadomości-śmieci adresata.

Sprawdzanie, kto ma dostęp do określonej witryny lub określonego dokumentu

Możesz też użyć polecenia Udostępnij, aby szybko wyświetlić listę osób, którym udostępniono dokument.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby sprawdzić, kto ma dostęp do witryny, kliknij pozycję Udostępnij w prawym górnym rogu strony. Kliknij link poprzedzony tekstem Udostępniany w oknie dialogowym Udostępnianie w celu wyświetlenia listy osób mających dostęp do witryny.

 • Aby zobaczyć, kto ma dostęp do dokumentu, folderu lub zestawu dokumentów, kliknij wielokropek ... obok dokumentu, kliknij pozycję Udostępnij, a następnie kliknij pozycję Udostępnianie.

Odwoływanie uprawnień dostępu użytkownika do witryny

Jeśli witryna została udostępniona użytkownikowi zewnętrznemu, któremu chcesz odebrać dostęp do witryny, możesz usunąć uprawnienia tego użytkownika do witryny.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Przejdź do witryny, dla której chcesz wycofać zaproszenie.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 5. Kliknij pozycję Osoby i grupy w obszarze Użytkownicy i uprawnienia.

 6. Z paska Szybkie uruchamianie po lewej stronie wybierz grupę, z której chcesz usunąć użytkowników.

 7. Zaznacz użytkowników, których chcesz usunąć, kliknij pozycję Akcje, a następnie kliknij pozycję Usuń użytkowników z grupy.

  Widok paska Szybkie uruchamianie (z grupami) i otwartego menu Akcje z wybraną opcją Usuń użytkowników z grupy.
 8. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie anonimowego linku gościa

Możesz sprawdzić, czy dokument został udostępniony za pomocą linku gościa, wyświetlając menu właściwości dokumentu.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. W lewym górnym rogu strony wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 , a następnie wybierz kafelek SharePoint (wcześniej kafelek Witryny) lub kliknij pozycję SharePoint (wcześniej Witryny) u góry strony.

 3. Przejdź do biblioteki zawierającej dokument, dla którego chcesz usunąć link gościa.

 4. Kliknij wielokropek obok dokumentu, a następnie kliknij pozycję Udostępnij.
  Rozpoczynanie udostępniania dokumentu w bibliotece programu SharePoint

 5. W oknie dialogowym Udostępnianie kliknij pozycję Uzyskaj link.

 6. Kliknij przycisk Usuń. (Jeśli przycisk Usuń jest wyłączony, dokument prawdopodobnie jest skonfigurowany do udostępniania tylko tym użytkownikom, którzy posługują się nazwą użytkownika i hasłem).

 7. Kiedy zostanie wyświetlone pytanie o to, czy wyłączyć link, kliknij pozycję Wyłącz łącze.

  Okno dialogowe z pytaniem o to, czy wyłączyć łącze gościa dla udostępnionego dokumentu.

 8. Kliknij przycisk Zamknij.

Gdy osoby spoza organizacji będą próbować uzyskać dostęp do zawartości za pomocą linku gościa, zobaczą komunikat z informacją o odmowie dostępu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×