Chronienie skrzynki pocztowej hasłem

Udostępnianie w pracy i w domu

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwaga: Usługa SkyDrive nosi teraz nazwę OneDrive, a usługa SkyDrive Pro — OneDrive dla Firm. Dowiedz się więcej o tej zmianie w artykule Ze SkyDrive do OneDrive.

Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem udostępniania komputera jest korzystanie z kont użytkowników systemu Windows chronionych hasłem.

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, na komputerze jest tworzone konto użytkownika systemu Windows i osobisty obszar roboczy.

Gdy do komputera zostało dodanych wielu użytkowników, każdy z nich może zalogować się, aby uzyskać dostęp do swojej poczty e-mail w programie Outlook.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wprowadzenie do usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) dla wiadomości e-mail

Oznaczanie wiadomości e-mail jako prywatnej

W razie współużytkowania komputera z osobami w domu lub w pracy

można utworzyć własną chronioną przestrzeń za pomocą konta użytkownika systemu Windows.

Jeśli w miejscu pracy jest dział informatyczny, trzeba

dowiedzieć się w nim, czy komputer jest połączony z domeną.

Jeśli jest, każdy użytkownik może współużytkować komputer, klikając pozycję

Inny użytkownik i logując się przy użyciu firmowej nazwy użytkownika i hasła.

Gdy użytkownik loguje się po raz pierwszy, na komputerze jest

automatycznie tworzone konto użytkownika systemu Windows i osobisty obszar roboczy.

Jeśli komputer jest połączony z grupą roboczą, tak jak w sieci domowej lub małej firmy, można zrobić to samemu.

Najpierw sprawdzam, czy loguję się do komputera przy użyciu konta z uprawnieniami administratora.

W przeciwnym razie nie będę mógł dodawać użytkowników.

Użyję konta systemu Windows 8. Użytkowników można też dodawać we

wcześniejszych wersjach systemu Windows, przechodząc do Panelu sterowania

i klikając pozycję Dodaj lub usuń konta użytkowników.

W systemie Windows 8 otwieram pasek Panele funkcji, otwieram pozycję Ustawienia i Ustawienia komputera.

Naciskam lub klikam pozycję Użytkownicy i Dodaj użytkownika.

Można utworzyć konto przy użyciu adresu e-mail konta Microsoft.

Jednak tutaj utworzę konto od podstaw bez konta Microsoft.

Klikam pozycję Konto lokalne.

Wpisuję nazwę użytkownika, hasło i dodaję wskazówkę dotyczącą hasła.

Jeśli tworzę konto użytkownika dla innych osób,

przypisuję hasło teraz i powiadamiam je, że mogą je zmienić po zalogowaniu się po raz pierwszy.

Na ostatniej stronie w razie potrzeby mogę włączyć dla konta funkcje ochrony bezpieczeństwa dzieci.

Klikam przycisk Zakończ. Następnie wykonuję ten sam proces dodawania

konta użytkownika dla każdej osoby, z którą współużytkuję komputer.

Po dodaniu do komputera wielu użytkowników każdy z nich może

zalogować się, aby uzyskać dostęp do swojej poczty e-mail w programie Outlook.

Gdy chcę przekazać komputer innej osobie, przechodzę na ekran startowy i klikam swoją nazwę.

Wybieram, czy chcę się wylogować, czy przełączyć na konto innego

użytkownika. Jeśli się wyloguję, wszystkie moje programy zostaną zamknięte.

Jeśli jednak przełączę konta, kolejny użytkownik będzie mógł się zalogować przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła,

a moje programy będą nadal działać w tle.

Nowy użytkownik może otworzyć program Outlook, skonfigurować swoje konta e-mail…

i pracować ze swoją poczta e-mail.

Potem, gdy nadejdzie pora na przekazanie komputera z powrotem mi, użytkownik kliknie swoją nazwę i wybierze moją z listy.

Teraz wystarczy wpisać hasło i wszystko zostanie przywrócone do stanu, w jakim to pozostawiłem, łącznie z pocztą e-mail.

Nawet jeśli oba konta użytkowników są na tym samym komputerze, są one całkowicie oddzielne.

Każdy użytkownik ma program Outlook, ale każdy program Outlook jest spersonalizowany dla innych kont e-mail.

Jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do poczty e-mail innego użytkownika jest zalogowanie się przy użyciu jego hasła.

Korzystanie z kont użytkowników systemu Windows chronionych hasłem to

najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na współużytkowanie komputera.

W następnym klipie omówię sposób ochrony poczty e-mail w razie współużytkowania komputera publicznego.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×