Udostępnianie stron głównych folderu w trybie offline

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdy folder programu Microsoft Outlook obsługuje własną stronę główną. Strona ta może być internetową stroną sieci Web, plikiem HTML lub plikiem ASP (Active Server Page), które są wyświetlane po kliknięciu nazwy folderu.

Aby uzyskać dostęp do strony głównej folderu, gdy program Outlook działa w trybie offline, należy ją włączyć w grupie Wyślij/Odbierz programu Outlook.

  1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Wyślij/Odbierz, wskaż polecenie Ustawienia wysyłania/odbierania, a następnie kliknij polecenie Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

    Skrót klawiaturowy aby otworzyć okno dialogowe grupy Wyślij/Odbierz, naciśnij klawisze CTRL + ALT + S.

  2. Wybierz grupę Wyślij/Odbierz, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  3. W obszarze Opcje folderów zaznacz folder.

  4. W obszarze Opcje konta zaznacz pole wyboru Udostępnij strony główne folderu w trybie offline.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×