Udostępnianie skoroszytów w usługach programu Excel

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Usługi programu Excel umożliwia udostępnianie skoroszytów innym osobom w bezpieczne, centralnej lokalizacji, na przykład w bibliotece dokumentów w SharePoint Server 2013 lub SharePoint Online w Office 365 Enterprise. Można to zrobić w kilku prostych krokach:

Krok 1: Tworzenie skoroszytu zawierającego wykresów, tabel i raportów, które chcesz udostępnić. Zobacz Tworzenie wykresów od początku do końca.

Krok 2: Definiowanie nazwanych elementów dla poszczególnych wykresów, tabel i innych elementów w skoroszycie. Zobacz Definiowanie i używanie nazw w formułach.

Krok 3: Określ, jak skoroszytu do wyświetlania w oknie przeglądarki. Zobacz Opcje wyświetlania w przeglądarce umożliwiają określenie sposobu wyświetlania skoroszytu do wyświetlenia w oknie przeglądarki.

Krok 4: Przekazanie skoroszytu do biblioteka programu SharePoint. W zależności od tego, czy organizacja korzysta z SharePoint Server 2013 lub SharePoint Online Enterprise (Office 365 ) Użyj jedną z poniższych procedur, aby opublikować skoroszyt w biblioteka programu SharePoint.

Przekazywanie skoroszytu do biblioteki programu SharePoint Server 2013 (lokalnie)

  1. W witrynie, takiej jak witryna zespołu wybierz bibliotekę, na przykład w bibliotece dokumentów.

  2. Kliknij pozycję + Nowy dokument, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie dokumentu.

  3. Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie użyj okna dialogowego Wybieranie pliku do przekazania. Zaznacz skoroszyt, który chcesz opublikować, a następnie wybierz polecenie Otwórz.

  4. W oknie dialogowym Dodawanie dokumentu wybierz przycisk OK. Skoroszyt zostanie dodany do biblioteki.

Przekazywanie skoroszytu do biblioteki w usłudze SharePoint Online (w chmurze)

  1. Zaloguj się do środowiska Office 365 i przejdź do witryny, takiej jak witryna zespołu.

  2. Wybierz bibliotekę, takie jak biblioteki dokumentów w witrynie.

  3. Wybierz pozycję + Nowy dokument., a następnie wybierz pozycję Przekaż istniejący plik, aby otworzyć okno dialogowe Dodawanie dokumentu.

  4. Wybierz pozycję Przeglądaj, a następnie użyj okna dialogowego Wybieranie pliku do przekazania. Zaznacz skoroszyt, który chcesz opublikować, a następnie wybierz polecenie Otwórz.

  5. W oknie dialogowym Dodawanie dokumentu wybierz przycisk OK. Skoroszyt zostanie dodany do biblioteki.

Krok 5: (Jest to opcjonalny) wyświetlić skoroszytu w składniku Web Part programu SharePoint. Po wykonaniu tej przekazano skoroszytu w bibliotece programu SharePoint można wyświetlić zawartości skoroszytu w składniku Web Part programu SharePoint. Zobacz Łączenie programu Excel Web Access Web Part w skoroszycie programu Excel.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×