Udostępnianie składników Web Part w programie SharePoint Server 2010 i 2007 i zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla właścicieli witryn i administratorów. Zapewnia omówienie sposobu konfigurowania i zarządzanie galerii składników Web Part i stron składników Web Part.

Omówienie galerii składników Web Part

Galeria składników Web Part to centralny magazyn składników Web Part dostępnych do użycia w witrynie. Galeria składników Web Part umożliwia edytowanie właściwości składników Web Part, które są dostępne w witrynie i wszystkich podwitrynach.

Wszystkie składniki Web Part w galerii są zorganizowane w grupy, które są zgodne z domyślnych kategorii wyświetlane po kliknięciu przycisku Wstaw składników Web Part ze strony. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz edytować właściwości składnika Web Part lub zaimportować nowe składniki Web Part do galerii składników Web Part.

Uwaga: Aby zarządzać galerii składników Web Part, musi być administratorem zbioru witryn lub musi mieć poziom uprawnień Pełna kontrola w witrynie, a użytkownik musi być w katalogu głównym zbioru witryn. Jeśli nie masz dostępu do menu Ustawienia witryny lub jeśli nie widać, że na liście łącze składników Web Part na stronie Ustawienia witryny, w sekcji Galerie skontaktuj się z administratorem zbioru witryn o pomoc.

Można usunąć lub wyeksportować składnika Web Part lub zmienić jego nazwę lub grupę, do której należy podczas edytowania jego właściwości.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Jeśli nie widzisz ustawienia, kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. W sekcji Galerie kliknij pozycję składniki Web Part.

 2. Kliknij przycisk Edytuj przycisk Obraz przycisku obok składnika Web Part chcesz edytować, Edytuj właściwości i kliknij przycisk Zapisz.

Galeria składników Web Part umożliwia zarządzanie składnikami Web Part, które są dostępne w witrynie i wszystkich podwitrynach. Można dodawać i przekazywać nowe składniki Web Part i zmienić niektóre właściwości składnika Web Part w galerii składników Web Part. Składniki Web Part dodane do galerii są wyświetlane w obszarze Galeria Nazwa witryny w okienku narzędzi.

Uwaga: Aby zarządzać galerii składników Web Part, musi być administratorem zbioru witryn lub musi mieć poziom uprawnień Pełna kontrola w witrynie i musi być w witrynie głównej zbioru witryn. Jeśli nie masz dostępu do menu Ustawienia witryny lub jeśli nie widać, że na liście łącze składników Web Part na stronie Ustawienia witryny, skontaktuj się z administratorem zbioru witryn.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawienia, kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Składniki Web Part.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  W programie SharePoint Server 2007

  • Aby dodać nowy składnik Web Part do galerii, kliknij przycisk Nowy.

  • Aby przekazać składnik Web Part przy użyciu pliku dwp lub webpart, kliknij przycisk Przekaż.

  • Aby edytować właściwości dla określonego składnika Web Part, kliknij przycisk Edytuj przycisk Obraz przycisku obok nazwy składnika Web Part.

  W programie SharePoint Server 2010

  • Aby dodać nowy składnik Web Part do galerii, kliknij pozycję dokumenty na Wstążce, a następnie kliknij pozycję Nowy dokument.

  • Przekaż składnik Web Part przy użyciu pliku dwp lub webpart, kliknij pozycję dokumenty na Wstążce, a następnie kliknij przycisk Przekaż dokument.

  • Aby edytować właściwości dla określonego składnika Web Part, kliknij przycisk Edytuj przycisk Obraz przycisku obok nazwy składnika Web Part.

Składniki Web Part można umieszczać w grupach niestandardowych, określanych. Grupa niestandardowa jest wyświetlana okna dialogowego Dodawanie składników Web Part w sekcji Wszystkie składniki Web Part, po kliknięciu przycisku Dodaj składnik Web Part podczas strona jest w trybie edycji.

Uwaga: Każdy składnik Web Part może należeć tylko do jednej grupy.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. W kolumnie Galerie kliknij pozycję Składniki Web Part.

 2. Kliknij przycisk Edytuj Obraz przycisku składnika Web Part, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Grupa wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać składnik Web Part do istniejącej grupy, wybierz nazwę grupy.

  • Aby dodać składnik Web Part do nowej grupy, kliknij pozycję Określ własną wartość. W polu tekstowym wpisz nazwę nowej grupy.

 4. Kliknij przycisk OK. Składnik Web Part zostaną wyświetlone pod nazwą grupy w sekcji Wszystkie składniki Web Part w oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part.

Importowanie i eksportowanie składników Web Part

Składniki Web Part mają być łatwe eksportować i importować. Kiedy Personalizowanie składnika Web Part lub właściciela witryny wprowadzi zmiany na stronie składników Web Part dla wszystkich użytkowników, możesz lub właściciel witryny może chcesz go udostępnić innym użytkownikom lub nawet innej witrynie. Na przykład:

 • Można wyeksportować składnik Web Part ze strony składników Web Part, a następnie Udostępnij plik opisu składnika Web Part (dwp lub webpart) innym użytkownikom. Inni użytkownicy mogą następnie zaimportować składnik Web Part do strony składników Web Part. Ewentualnie właściciel witryny może przekazać składnik Web Part bezpośrednio do galerii składników Web Part, tak, aby wszyscy użytkownicy mają dostęp.

 • Właściciel witryny może wyeksportować składnik Web Part z galerii składników Web Part, a następnie zapisz plik do lokalizacji publicznej. Inni użytkownicy mogą następnie zaimportować składnik Web Part do strony składników Web Part. Lub inny właściciel witryny może przekazać plik opisu składnika Web Part do innej witryny galerii składników Web Part.

We wszystkich przypadkach należy upewnić się, że plik zestawu składnika Web Part jest również zainstalowany w nowej witrynie, aby uruchomić nowy składnik Web Part, który został utworzony w nowej witrynie.

Uwaga: Nie można eksportować składnika Web Part widoku listy. Listy są specyficzne dla witryny i nie transportu do innych witryn w taki sam sposób, jak inne składniki Web Part. Jeśli chcesz przenieść dane listy z jednej witryny, należy wyeksportować dane listy z jednej witryny, a następnie zaimportować dane do listy w innej witrynie. Po utworzeniu nowej listy w innej witrynie nowy składnik Web Part widoku listy zostanie utworzone i dodane do galerii nazwa witryny.

Możesz wyeksportować składnika Web Part i udostępniać innym użytkownikom. Pamiętaj, że nie można wyeksportować składniki Web Part widoku listy. Składniki Web Part, które można eksportować, są następujące: składnika Web Part edytora zawartości, składnik Web Part formularza Web Part podglądu strony, składnik Web Part XML i składnik Web Part obrazu.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu składnika Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz edytować, a następnie kliknij polecenie Eksportuj.

 3. W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij przycisk Zapisz lub Zapisz jako.

 4. Jeśli wybrano Zapisz jako, wybierz lokalizację, do której chcesz zapisać plik składnika Web Part. Jeśli chcesz mieć inną nazwę pliku, wpisz nazwę w polu Nazwa pliku.

 5. Kliknij pozycję Zapisywanie.

Jeśli nie wybrano lokalizację, składnik Web Part będzie znajdować się w folderze pobierania przeglądarki (zwykle \downloads\ pod swoją nazwą użytkownika w systemie Windows.

Eksportowanie składnika Web Part z galerii składników Web Part

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W sekcji Galerie kliknij pozycję składniki Web Part.

 3. Kliknij przycisk Edytuj Obraz przycisku składnika Web Part, który chcesz wyeksportować.

 4. Na wstążce kliknij Eksportowanie.

 5. Kliknij przycisk Zapisz, przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik opisu składnika Web Part, a następnie ponownie kliknij przycisk Zapisz.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe właściwości składnika Web Part.

W przypadku eksportowania składnika Web Part z innej strony lub witryny lub jeśli ktoś prześle Ci pliku składnika Web Part, możesz zaimportować składnika Web Part do użycia na stronie składników Web Part.

Uwaga: Importowanie składnika Web Part udostępnia go tylko do strony składników Web Part, do której są importowane, a nie do innych stron w witrynie. Aby dowiedzieć się, jak przekazać składników Web Part na serwer do użytku w wielu witrynach zobacz Windows SharePoint Services 3.0 SDK, który jest dostępny w Centrum deweloperów programu Windows SharePoint Services w witrynie MSDN.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Dla programu SharePoint Server 2007

  1. Kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part.

  2. Kliknij link Zaawansowana galeria i opcje składników Web Part, aby wyświetlić okienko narzędzi.

  3. U góry okienka narzędzi kliknij strzałkę, a następnie kliknij przycisk Importuj.

  Dla programu SharePoint Server 2010

  1. Kliknij przycisk Wstaw na Wstążce.

  2. Kliknij składnik Web Part.

  3. W obszarze Kategorie kliknij pozycję Przekaż składnik Web Part.

 3. Kliknij pozycję Przeglądaj.

 4. Znajdź plik składnika Web Part, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij pozycję Przekaż.

 6. Zaznacz strefę składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Porada: Możesz również przeciągnąć składnik Web Part do lokalizacji, w którym chcesz go na stronę składników Web Part.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×