Udostępnianie połączeń z danymi zewnętrznymi i zarządzanie nimi

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 umożliwia łączenie osób w Twojej organizacji do baz danych, które są zewnętrznych do witryn programu SharePoint. Administratorzy mogą tworzyć centralnej puli połączeń, które można łatwo dostępne i gotowe każdego, kto ma wymagane uprawnienia. Dzięki temu użytkownikom na wyświetlanie i bezpośrednia praca z danych z poziomu witryny programu SharePoint, a także pozwala administratorom zarządzania połączeniami.

Łączenie danych zewnętrznych biznesowych za pomocą biblioteki połączeń danych

Biblioteki połączeń danych (DCLs) są scentralizowane biblioteki dokumentów programu SharePoint, w których są przechowywane pliki połączenia danych pakietu Office (ODC). Każdy z tych plików ODC zawiera informacje dotyczące sposobu Znajdź, zaloguj się kwerendy i uzyskać dostęp do zewnętrznego źródła danych. Centralizowanie ODCs w bibliotece połączeń danych umożliwia udostępnianie i zarządzanie nimi oraz wyszukiwania plików połączenia danych z poziomu witryny programu SharePoint.

Biblioteka połączeń danych

Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsługuje połączenia danych zewnętrznych następujących źródeł:

  • skoroszyt Microsoft Office Excel 2007

  • Baza danych programu Microsoft Office Access

  • Inne źródło danych OLEDB lub ODBC

  • Baza danych programu Microsoft SQL Server

Udostępnianie danych jako "jednej wersji prawdy"

Należy najpierw utworzyć połączenie z zewnętrznym źródłem danych przy użyciu biblioteki połączeń danych w celu połączenia z bazą danych. Następnie można analizować pojedynczego źródła danych przy użyciu Usługi programu Excel (usługa Office SharePoint Server 2007 udostępnione) i Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Te technologie Scalonej Włącz możesz i innych użytkowników w organizacji zawsze wyświetlić spójny zestaw wartości i formuły wyniki z głównego skoroszytu korzystającego z bezpiecznego i aktualne informacje połączenia danych pakietu Office.

Proces tworzenia migawki wartości skoroszytu

1. Skoroszyt główny zawiera skumulowane dane finansowe, które są regularnie aktualizowane.

2. Skoroszyt jest publikowany przy zakończeniu każdego kwartału fiskalnego.

3. „Jedna wersja prawdy” upraszcza proces podejmowania decyzji i porównywania poszczególnych kwartałów.

Zarządzanie źródłami danych zewnętrznych z jednej lokalizacji

Upraszcza zarządzanie zewnętrznych źródeł danych z Usługi programu Excel. Usługi programu Excel i biblioteki połączeń danych razem zapewniają skuteczny sposób zarządzania połączeniami arkusza kalkulacyjnego programu Excel z zewnętrznymi źródłami danych. Arkusz kalkulacyjny pobiera najnowsze definicje połączenia danych pakietu Office (ODC) z biblioteki połączeń danych i używa tej definicji do łączenia się ze źródłem danych. Nie tylko bieżące dane dotyczące jest bardziej natychmiast dostępne dla użytkowników, zarządzania, które dane są dostępne i w jakim formacie wszystkie odbywa się lokalnie i centralnie w bibliotece połączeń danych.

Uwaga: W tym artykule odwołuje się do witryny programu SharePoint w przykładzie utworzone przez Adventure Works fikcyjny firma produkująca rowery, rowerowy części i akcesoria bicycling.

Działem INFORMATYCZNYM w Adventure Works, na przykład została skonfigurowana zestawu wspólnej bazy danych (ODCs) do pracowników, którzy mają dostęp. Dzięki temu pracownikom za pomocą biblioteki połączeń danych łatwo powierzchniowy danych z różnych źródeł danych do własnych arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby analizy.

Biblioteki połączeń danych uproszczenia konserwacji i zarządzania połączeń danych, włączając arkuszy kalkulacyjnych do nawiązywanie połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, a następnie Obsługa tych połączeń, nawet jeśli źródeł są przeniesiony lub do różnych serwerów. Jeśli zmiana połączenia, potrzebujesz można zaktualizować tylko w bibliotece, a nie w poszczególnych arkuszach kalkulacyjnych, które są połączone z oryginalnego źródła danych. Konfigurując Usługi programu Excel używać tylko połączenia biblioteki połączeń danych, zamiast bezpośredniego połączenia z zewnętrznymi źródłami danych, można zagwarantować, że arkuszy kalkulacyjnych łączyć się tylko do autoryzowanych baz danych. U Adventure Works, na przykład jeśli zewnętrznym źródłem danych musi być przeniesiona do innego serwera działu informatycznego po prostu aktualizuje jednego pliku w bibliotece połączeń danych. Połączenie z arkusza kalkulacyjnego jest automatycznie aktualizowana z minimalnymi przerwy.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×