Udostępnianie plików programu PowerPoint 2013 użytkownikom starszych wersji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Czasami trzeba zapisać plik programu PowerPoint 2013 w starszym formacie, aby udostępnić go osobom korzystającym ze wcześniejszych wersji programu PowerPoint. Można to zrobić w następujący sposób:

  1. W programie PowerPoint 2013 na karcie Plik kliknij pozycję Zapisz jako.

  2. Kliknij przycisk Przeglądaj.

  3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz folder, a następnie wybierz pozycję PowerPoint 97–2003 (*.ppt) z listy Zapisz jako typ.

    Zapisywanie plików pptx jako ppt

  4. Aby zmienić nazwę pliku, w polu Nazwa pliku wpisz nową nazwę pliku.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

  6. Otwórz nowo zapisany plik ppt w starszej wersji programu PowerPoint.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×