Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint

Pliki przechowywane w witrynie SharePoint są zwykle dostępne dla wszystkich użytkowników z uprawnieniami do witryny, ale warto udostępnić określone pliki lub foldery osobom, które w innym przypadku nie mają dostępu do witryny. Gdy udostępniasz pliki i foldery, możesz zdecydować, czy zezwolić osobom na ich edycję, czy tylko wyświetlać. Możesz zobaczyć, komu udostępniono plik programu SharePoint, a także zatrzymać udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint albo zmienić uprawnieniaw dowolnym momencie.

(Chcesz udostępnić całą witrynę?)

Udostępnianie pliku lub folderu

Poniżej przedstawiono sposób udostępniania plików lub folderów w SharePoint:

 1. Zaznacz plik lub folder, który chcesz udostępnić, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Udostępnianie z linkiem do udostępniania przeznaczonym dla osób w organizacji.

 2. Dodatkowych Kliknij listę rozwijaną, aby zmienić typ linku. Zostanie otwarte okienko Szczegóły, w którym możesz zmienić osoby mające dostęp do linku oraz możliwość edycji udostępnianego elementu.

  Opcje ustawienia Dla kogo ma działać ten link (opcje są różne w zależności od ustawień administratora):

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

   Uwaga: Ta opcja nie jest dostępna w SharePoint Server 2019.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu.

  Uwaga: Jeśli opcja udostępniania została wyszarzona, Administratorzy Twojej organizacji mogli je ograniczyć. Możesz na przykład wyłączyć opcję Wszyscy , aby zapobiec przekazywaniu bardziej przydatnych linków do innych osób.

  Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru.

  Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj.

 3. Wprowadź imiona i nazwiska osób, którym chcesz udostępnić elementy, oraz — jeśli chcesz — treść wiadomości.

 4. Gdy wszystko będzie gotowe do wysłania linku, wybierz pozycję Wyślij.

Uwaga: W przypadku wybrania opcji programu Outlook w celu udostępnienia pliku jest dostępne tylko łącze do pliku w wiadomości e-mail. Jeśli chcesz dołączyć rzeczywisty plik, musisz pobrać kopię lokalną z SharePoint, a następnie dołączyć plik do wiadomości e-mail.

Uzyskiwanie linku do pliku lub folderu, który można skopiować

Innym sposobem udostępniania jest uzyskanie linku do pliku lub folderu, który można skopiować i wkleić do wiadomości SMS lub w witrynie internetowej. Osoby, którym udostępniasz takie linki, mogą również przesyłać je dalej do innych osób.

 1. W SharePoint kliknij pozycję Kopiuj link. Link zostanie automatycznie skopiowany do schowka.

  Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Kopiowanie linku

 2. Dodatkowych Kliknij listę rozwijaną, aby zmienić typ linku. Zostanie otwarte okienko Szczegóły, w którym możesz zmienić osoby mające dostęp do linku oraz możliwość edycji udostępnianego elementu.

  Opcje ustawienia Dla kogo ma działać ten link (opcje są różne w zależności od ustawień administratora):

  • Opcja Każdy umożliwia dostęp każdemu, kto otrzyma ten link, niezależnie od tego, czy otrzyma go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego. Dotyczy to również osób spoza Twojej organizacji.

  • Opcja Osoby w organizacji <Twoja organizacja> umożliwia dostęp do pliku wszystkim użytkownikom w Twojej organizacji, którzy mają link, niezależnie od tego, czy otrzymają go bezpośrednio od Ciebie, czy zostanie on przesłany dalej przez kogoś innego.

  • Opcji Osoby z istniejącym dostępem mogą używać osoby mające już dostęp do danego dokumentu lub folderu. Uprawnienia do danego elementu nie zmieniają się. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wysłać link do kogoś, kto ma już dostęp. 

  • Opcja Określone osoby umożliwia dostęp tylko określonym osobom, chociaż inne osoby mogą już mieć dostęp. Jeśli zaproszenie do współużytkowania zostanie przesłane dalej, będą mogły skorzystać z niego tylko te osoby, które już mają dostęp do danego elementu.

  Domyślnie opcja Zezwalaj na edytowanie jest włączona. Jeśli chcesz, aby pliki można było tylko wyświetlać, wyczyść to pole wyboru. Można to ograniczyć, wybierając opcję blokowania pobierania, co oznacza, że nie można zapisać kopii lokalnej.

  Gdy skończysz, kliknij przycisk Zastosuj.

 3. Wklej link (Ctrl+V) w dowolnie wybranym miejscu, na przykład do wiadomości SMS lub w witrynie internetowej.

Uwagi: 

 • Uprawnienia przyznane w wyniku udostępnienia linku są ważne, dopóki istnieje link. Na przykład zablokowanie linku oznacza odwołanie dostępu (chociaż użytkownicy nadal mogą mieć dostęp do pliku za pomocą innych środków).

 • Gdy jest zaznaczona pozycja Zezwalaj na edytowanie: Po zalogowaniu się osoby w Twojej organizacji mogą edytować, kopiować lub pobierać pliki. Jeśli opcja Zezwól na edytowanie nie jest zaznaczona, osoby w organizacji mogą wyświetlać i kopiować lub pobierać pliki.

 • Administratorzy witryn mogą ograniczyć udostępnianie tak, aby tylko właściciele plików i witryn mogli je udostępniać.

 • Jeśli administratorzy witryny nie mają ograniczonego udostępniania właścicielom witryn, każdy użytkownik z uprawnieniami do edytowania pliku lub folderu może udostępnić ten plik lub folder innym osobom, klikając pozycję Udostępnij lub Kopiuj link. Użytkownicy, którzy nie mają uprawnień do edytowania, mogą używać linku Kopiuj , aby uzyskać link, który będzie działać dla użytkowników, którzy już mają uprawnienia do pliku lub folderu.

Mam inne pytanie

Nie znaleziono Twojej odpowiedzi? Spróbuj opublikować pytanie w społeczności Microsoft.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×