Udostępnianie plików grupy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Grupa Office 365 służy do udostępniania plików proste, dołączając dedykowane biblioteki, która jest podstawowym miejscem do przechowywania plików grupy.

Po utworzeniu pliku lub folderu w bibliotece grupy dla wszystkich członków grupy będą mogli uzyskać do niego dostęp. Po dodaniu nowych członków do grupy, w tym gości (użytkowników zewnętrznych), również będą mieli dostęp do plików. Domyślnie członkowie grupy mają dostęp Wyświetl i Edytuj w plikach, podczas gdy inne osoby w organizacji ma dostępu do wyświetlania.

Dołączanie pliku udostępnionego do wiadomości e-mail

 1. W grupie Rozpoczynanie konwersacji.

 2. U dołu okienka konwersacji wybierz pozycję Dołącz przycisk w widoku konwersacji grupy .

 3. Wybierz źródło pliku. Można wybierać OneDrive, pliki grupy, komputera i innych źródeł.

  • Jeśli wybierzesz OneDrive, zaznacz Dołącz jako kopię lub Udostępnij jako OneDrive link. Dołączanie jako kopię daje każdego z adresatów swoich kopii pliku do przeglądu. Udostępnienie łącza OneDrive umożliwia członków grupy zobaczyć najnowsze zmiany i Współtworzenie w czasie rzeczywistym

  • Jeśli wybierzesz grupy jako źródła, zaznacz plik, który chcesz dołączyć.

  • Jeśli wybierzesz komputera jako źródła, zaznacz Dołącz jako kopię lub przekazać do plików grupy. Przekazywanie plików grupy umożliwia członków grupy zobaczyć najnowsze zmiany i Współtworzenie w czasie rzeczywistym. Dołączanie jako kopię daje każdego z adresatów swoich kopii pliku do przeglądu.

  • Wybranie innego źródła, zaloguj się do tego źródła i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Dołączanie pliku udostępnionego do wiadomości e-mail

 1. W grupie Rozpoczynanie konwersacji.

 2. Wybierz pozycję Dołącz plik.

 3. Wybierz źródło pliku. Można wybierać ostatnio używane pliki, lokalizacje w sieci Web i ten komputer. Lokalizacje w sieci Web zawierają jeden dysk, witryn programu SharePoint, plików grupy i innych źródeł.

  • Jeśli zrezygnujesz dla lokalizacji w sieci web, wybierz pozycję Dołącz jako kopię lub Udostępnij jako OneDrive link. Dołączanie jako kopię daje każdego z adresatów swoich kopii pliku do przeglądu. Udostępnienie łącza OneDrive umożliwia członków grupy zobaczyć najnowsze zmiany i Współtworzenie w czasie rzeczywistym

  • Jeśli wybierzesz plik z komputera, jest załączony jako kopię.

Udostępnianie plików grupy gości

Możesz udostępnić pliki grupy gości dołączając dowolny plik przechowywany w bibliotece grupy. Więcej informacji, zobacz Dostęp gościa w grupami usługi Office 365 .

Jeśli w przypadku udostępniania plików grupy gości, zostanie wyświetlony komunikat informujący o zablokowanych załączników do gości, użytkownika Gość nie będzie można otworzyć plików udostępnionych do Twojej dzierżawy administrator umożliwia udostępnianie plików dla gości.

Publikowanie plików do biblioteki, w grupie

Każdym razem, gdy publikowanie pliku w bibliotece dokumentów grupa będzie dostępne dla wszystkich członków grupy. Wystarczy przeciągnąć go z komputera do biblioteki grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przekazywanie plików do biblioteki .

Jeśli plik, który chcesz udostępnić jest już w bibliotece dokumentów, możesz zachować miejsce, w którym jest i Zaproś grupy, aby go.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dowiedz się więcej o grupach usługi Office 365

Tworzenie grupy w programie Outlook

Dołączanie do grupy

Dodawanie i usuwanie członków grupy

Opuszczanie grupy

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×