Udostępnianie notesu w witrynie programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli Twoja organizacja korzysta z programu SharePoint, możesz go używać do przechowywania notesów programu OneNote w jednym centralnym miejscu dla całego zespołu. Za każdym razem, gdy zawartość notesu zostanie zmieniona przez Ciebie lub Twojego współpracownika, w programie OneNote nastąpi automatyczne zapisanie i zsynchronizowanie notatek z programem SharePoint.

Ważne :  Członkowie Twojego zespołu, włącznie z Tobą, muszą mieć uprawnienie do odczytu/zapisu w witrynie programu SharePoint. W przypadku braku takich uprawnień skontaktuj się z administratorem systemu.

Jeśli odpowiednie uprawnienia są dostępne, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie OneNote 2016 kliknij pozycję Plik > Nowy > SharePoint.

  Uwaga : Jeśli nie widzisz pozycji SharePoint na liście, może to oznaczać, że nie masz odpowiednich uprawnień lub że witryna zespołu ma inną nazwę. Poszukaj logo programu SharePoint lub witryny programu SharePoint zespołu w obszarze Inne lokalizacje w sieci Web.

 2. Po prawej stronie w obszarze SharePoint kliknij pozycję Przeglądaj.

 3. Przejdź do biblioteki dokumentów w witrynie programu SharePoint, w której chcesz przechowywać notes zespołu.

 4. Wpisz opisową nazwę w polu Nazwa notesu i kliknij pozycję Utwórz.

Po utworzeniu notesu możesz wysłać członkom zespołu i współpracownikom wiadomość e-mail z łączem do notesu. Wszyscy użytkownicy mający uprawnienie do zapisu w danej witrynie programu SharePoint również będą mogli przeglądać i edytować notatki.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia w przypadku zaktualizowania notatek w programie SharePoint przez inne osoby, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce przejdź do biblioteki dokumentów zawierającej dany notes.

 2. Obok folderu notesu kliknij strzałkę w celu otwarcia menu rozwijanego, a następnie kliknij pozycję Prześlij mi alert.

 3. W oknie dialogowym Nowy alert wybierz opcję powiadomień najlepiej odpowiadającą Tobie i Twojemu zespołowi. Możesz na przykład wybrać alerty wysyłane raz dziennie, aby praca członków zespołu nie była zakłócana z powodu zbyt wielu powiadomień o zmianach.

W tym artykule

Notesy udostępnione za pomocą witryny programu SharePoint

Tworzenie nowego notesu udostępnionego w bibliotece programu SharePoint

Notesy udostępnione za pomocą witryny programu SharePoint

Notesu udostępnionego za pomocą witryny programu SharePoint umożliwia udostępnianie informacji innym osobom. Na przykład zespół służą Notes udostępniony, wykonaj następujące czynności:

 • Przeprowadzanie burzy nad projektem

 • Zbieranie materiałów referencyjnych

 • Rejestrowanie i udostępnianie protokołu spotkania

 • Listy czynności do wykonania

Jeśli Office OneNote 2007 notesy są przechowywane w lokalizacji udostępnionej, takiej jak biblioteka programu SharePoint, wielu użytkowników jednocześnie można uzyskać dostęp do notatek udostępnionych i na bieżąco je uzupełniać. Biblioteka jest centralnej lokalizacji w witrynie programu SharePoint której użytkownicy przechowują i zarządzać swoje pliki.

Udostępnianie notesu w witrynie programu SharePoint, możesz korzystać funkcji biblioteki do zarządzania i udostępniania notesów. Możesz zarządzać, kto ma uprawnienia do wyświetlania notesu i uzupełniania notatek. Można przechowywać dodatkowe informacje na temat notesu lub jego stron, takich jak nazwa działu lub projektu numer. Można również śledzić wersje notesu, tak, aby odwiedzający będą mogli wyświetlać lub wcześniejszej wersji w razie potrzeby odzyskać i otrzymywania aktualizacji po zmianie zawartości za pomocą alertów i źródeł danych RSS.

Uwaga : Aby użyć funkcji witryny programu SharePoint, musi mieć uprawnienia do korzystania z tych funkcji w witrynie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz z właścicielem witryny lub administratorem.

Kreator nowego notesu w programie OneNote prowadzi użytkownika przez kroki tworzenia Notes udostępniony, który możesz i członkowie zespołu mogli. Podczas używania Kreatora mieć możliwość wysyłania wiadomości e-mail do innych osób zawierającą łącze do lokalizacji nowego notesu.

Podczas udostępniania notesu, każda osoba mająca uprawnienia do współtworzenia biblioteki programu SharePoint otworzyć udostępniany zestaw notatek w tym samym czasie, a program OneNote synchronizuje zmiany wprowadzane przez wszystkich Notes w witrynie programu SharePoint. Program OneNote przechowuje również offline osobną kopię notatek na komputerze każdego użytkownika. W ten sposób uczestnicy mogą edytować notatki lokalnie, nawet wtedy, gdy są one połączenia z siecią. Następnym razem, gdy łączą w notesie udostępnionym programu OneNote scala zmiany wszystkim osoby.

Łącza do dodatkowych informacji na temat notesów udostępnionych w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Tworzenie nowego notesu udostępnionego w bibliotece programu SharePoint

Po dodaniu nowego notesu do biblioteki notes staje się folderu w bibliotece, a sekcje są przechowywane jako pliki. Dodawanie zawartości do niego i poprawiania jej są podobne do pracy z notesem w dowolnej lokalizacji udostępnionej.

 1. W menu Udostępnij kliknij pozycję Utwórz notes udostępniony.

  Porada : Można także tworzyć notesu udostępnionego, klikając pozycję Nowy notes w menu plik.

 2. W Kreatorze nowego notesu wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu Nazwa wprowadź nazwę notesu udostępnionego (na przykład Tygodniowe raporty o stanie zespołu lub Proprzewód planowania).

  • Opcjonalnie wybierz kolor okładki notesu, która będzie wyświetlana jako ikona na pasku nawigacyjnym Notesy.

  • Opcjonalnie na liście Z szablonu wybierz domyślny szablon, który ma być używany dla stron w notesie udostępnionym.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

 4. W obszarze Kto będzie korzystać z tego notesu?, kliknij pozycję Notes będzie udostępniony wielu osobom, a następnie kliknij na serwerze (biblioteki dokumentów programu SharePoint, udziału sieciowego lub innej lokalizacji udostępnionej).

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze ścieżki wprowadź adres internetowy biblioteki programu SharePoint, w której chcesz przechowywać Notes.

  Aby odnaleźć odpowiednią bibliotekę, kliknij przycisk Przeglądaj, przejdź do witryny programu SharePoint i bibliotekę, w której ma być, a następnie kliknij Wybierz.

 7. Aby powiadomić inne osoby o notesie, pozostaw zaznaczone pole wyboru Utwórz wiadomość e-mail z łączem do tego notesu, którą będzie można wysłać do innych osób.

 8. Kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga : Po wprowadzeniu zmian w notesie może potrwać kilka minut dla innych osób zobaczyć zmiany lub zmiany do synchronizacji, w zależności od sposobu rozmieszczenia sieci jest skonfigurowana.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×