Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia OneNote z klawiatury i czytnika ekranu udostępnianie notesów i efektywne współpraca ze współpracownikami. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Będzie również sposób kopiowania notatek, na przykład w jednej strony lub sekcji z notesu, i udostępnianie ich.

Uwagi: 

W tym temacie

Zapisywanie notesu w usłudze OneDrive

Aby udostępnić notes, upewnij się, że jest on zapisany w usłudze OneDrive.

Zapisywanie nowego notesu w usłudze OneDrive

Podczas tworzenia nowego notesu, który ma zostać udostępniony, zapisz go bezpośrednio w usłudze OneDrive.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "Menu Plik". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "widoku Backstage. Karta informacje o pliku."

 2. Naciśnij klawisz N. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "zaznaczone. Nowy element karty." Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Nowa karta".

 3. Aby wybrać lokalizację zapisu, naciśnij klawisz Tab i użyj w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszysz lokalizację OneDrive, która ma.

 4. Aby nadać nazwę nowego notesu, naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź nazwę notesu". Wpisz nową nazwę notesu.

 5. Aby utworzyć notes, naciśnij klawisz Enter. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "okno dialogowe programu Microsoft OneNote. Zaproś osoby przycisk". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "notesie została utworzona. Czy chcesz go udostępnić innym osobom?"

 6. Aby udostępnić nowy notes innym osobom, naciśnij klawisz Enter.

Na karcie Udostępnianie są kierowane miejsce, w którym można wybrać osoby, którym chcesz udostępnić notatki. Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu notesu, zobacz Udostępnianie notesu.

Przenoszenie notesu do usługi OneDrive

Jeśli masz notes do udostępnienia, który nie jest zapisany w usłudze OneDrive, możesz go przenieść.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz przenieść, jest otwarty.

 2. Aby przenieść Notes OneDrive, naciśnij klawisze Alt + F, a następnie naciśnij klawisz h Przez Narratora, możesz usłyszeć: "zaznaczone. Udostępnianie element karty". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Karta Udostępnianie".

 3. Aby wybrać lokalizację, naciskaj klawisz Tab do górę i klawisz strzałki w dół do momentu usłyszysz lokalizację OneDrive, która ma.

 4. Jeśli chcesz zmienić nazwę notesu, zanim zostanie zapisana OneDrive, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź nazwę notesu". Wpisz nową nazwę.

 5. Aby przenieść Notes, naciśnij klawisz Enter. Notes zostanie zapisany do OneDrive. Słyszysz postępu synchronizacji. Jeśli synchronizowane z OneDrive zakończyło się powodzeniem, przez Narratora słyszysz: "okno dialogowe programu Microsoft OneNote. Kliknięcie przycisku OK,"i z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć:"Notes jest teraz synchronizowany do nowej lokalizacji". Naciśnij klawisz Enter.

Teraz możesz wybrać osoby, którym chcesz udostępnić swoje notatki. Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania notesu, zobacz Udostępnianie notesu.

Udostępnianie notesu

Wybierz notes, który chcesz udostępnić, i zaproś inne osoby do współpracy nad nim.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty.

 2. Aby udostępnić Notes, naciśnij klawisze Alt + F, a następnie naciśnij klawisz h Przez Narratora, możesz usłyszeć: "zaznaczone. Udostępnianie element karty". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "plik. Karta Udostępnianie."

 3. Aby zaprosić inne osoby do współpracy za pośrednictwem poczty e-mail, naciśnij klawisz S. Usłyszysz komunikat: „Karta Udostępnij innym osobom”.

 4. Aby wybrać osoby, które chcesz zaprosić, naciśnij klawisz Y, 1. Słyszysz: "Wpisz nazwę kontaktu". Wpisz nazwy lub wiadomości e-mail osób, które chcesz zaprosić.

 5. Domyślnie osób zaproszonych można edytować notesu. Jeśli chcesz, po prostu mieć możliwość wyświetlania notesu, naciśnij klawisze Alt + H, a następnie naciśnij klawisz T, 4, a następnie klawisz Strzałka w dół. Słyszysz: "Może wyświetlać." Aby go zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby udostępnić Notes.

Uzyskiwanie linku do notesu

Zamiast wysyłać zaproszenia możesz wysłać link do współpracowników w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty.

 2. Aby udostępnić Notes, naciśnij klawisze Alt + F, a następnie naciśnij klawisz h Przez Narratora, możesz usłyszeć: "zaznaczone. Udostępnianie element karty". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "plik. Karta Udostępnianie."

 3. Aby uzyskać link do udostępniania notesu, naciśnij klawisz L. Usłyszysz komunikat: „Karta Uzyskaj link do udostępniania”.

 4. Wybierz, co chcesz zrobić:

  • Aby włączyć udostępnianie, naciśnij klawisz T, 4. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "Wyłącz przycisk Połącz". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Udostępnij. Uzyskaj link do udostępniania. Tworzenie łącza". Aby skopiować łącze, naciśnij klawisz Strzałka w lewo, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C.

  • Aby tylko zezwolić innym osobom na wyświetlanie notesu, naciśnij klawisz T, 2. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "Wyłącz przycisk Połącz". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "Udostępnij. Uzyskaj link do udostępniania. Tworzenie łącza". Aby skopiować łącze, naciśnij klawisz Strzałka w lewo, a następnie naciśnij klawisze Ctrl + C.

Udostępnianie części notatek

Czasami trzeba udostępnić określoną część notatek, na przykład stronę lub sekcję. Aby to zrobić, możesz wyeksportować stronę lub sekcję, którą chcesz udostępnić, do lokalizacji w usłudze OneDrive.

 1. Upewnij się, że strona lub sekcja, którą chcesz udostępnić, jest aktywna. Można wyeksportować tylko bieżącą stronę lub sekcję w notesie.

 2. Naciśnij klawisze Alt + F, S. Przez Narratora, możesz usłyszeć: "zaznaczone. Eksportowanie element karty". Z czytnikiem ekranu JAWS, możesz usłyszeć: "widoku Backstage. Plik. Eksportowanie karty".

 3. Wybierz, co chcesz wyeksportować:

  • Aby wyeksportować jako plik programu OneNote na bieżącej stronie (* one), naciśnij klawisze P, p. Słyszysz: "Zapisz jako okno dialogowe". Aby zapisać w innych formatach, naciśnięcie klawisza P, następnie naciśnij klawisz Tab górę i klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć wybrany format.

  • Aby wyeksportować bieżącej sekcji jako plik programu OneNote (* jeden), naciśnij klawisz S, p. Słyszysz: "Zapisz jako okno dialogowe". Zapisywanie w innych formatach, naciśnij klawisz S, a następnie nacisnąć klawisz Tab, a górę klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć wybrany format.

  Uwaga: Możesz wyeksportować notatki do innych formatów: Dokument programu Word (*.docx lub *.doc), Plik PDF (*.pdf), Plik XPS (*.xps) lub Strona sieci Web (*.mht).

 4. Aby zmienić nazwę pliku, wpisz nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać.

 5. Zapisany dokument można teraz udostępnić innym osobom. Aby dowiedzieć się, jak udostępnić pliki usługi OneDrive innym osobom, zobacz sekcję Udostępnianie elementów przy użyciu menu kontekstowego w artykule Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji OneDrive.

Wyświetlanie informacji o autorze, dacie i godzinie aktualizacji

Wszelkie zmiany wprowadzone przez dowolnych autorów w notesie udostępnionym są automatycznie aktualizowane w usłudze OneDrive. Podczas edytowania notatek możesz sprawdzić informacje o autorze aktualizacji i czasie jej wprowadzenia.

 1. W polu tekst edytowalny górę lub w dół klawisz strzałki, aby przeglądanie notatek. Czytnik ekranu odczytuje elementów dla Ciebie podczas przeglądania.

 2. Aby sprawdzić, kto wprowadził zmianę i kiedy została ona wprowadzona, naciśnij klawisze Shift+F10, a następnie klawisze Shift+Tab. Usłyszysz nazwę autora oraz datę i godzinę aktualizacji.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia OneNote dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych macOS udostępnianie notesów i efektywne współpraca ze współpracownikami. Możesz również kopiowania notatek, takich jak pojedynczej strony z notesu i udostępnij je.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie notesu

Wybierz notes, który chcesz udostępnić, i zaproś inne osoby do współpracy nad nim.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w programie OneNote dla komputerów Mac.

 2. Aby udostępnić notes, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Wykonaj ponownie wpisywanie”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Zapraszanie osób do przycisku notesu".

 4. Aby zaprosić inne osoby do współpracy za pośrednictwem poczty e-mail, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Wpisz nazwy lub adresy e-mail, edycja tekstu, pusty”.

 5. Wpisz nazwy lub adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić.

  Jeśli po raz pierwszy udostępniasz notes, może zostać wyświetlone wyskakujące okno z prośbą o dostęp do kontaktów.

 6. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Dołączyć wiadomość (opcjonalnie)". Jeśli chcesz wysłać wiadomość z Tobą zaproszenie, zapisz je.

 7. Domyślnie osób zaproszonych można edytować notesu. Jeśli chcesz po prostu mieć możliwość wyświetlania notesu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby Usuń zaznaczenie pola wyboru Można edytować.

 8. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Przycisk Udostępnij". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby udostępnić Notes.

Uzyskiwanie linku do notesu

Zamiast wysyłać zaproszenia z programu OneNote dla komputerów Mac, możesz wysłać link do współpracowników w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w programie OneNote dla komputerów Mac.

 2. Aby udostępnić notes, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Wykonaj ponownie wpisywanie”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Zapraszanie osób do przycisku notesu".

 4. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Kopiuj łącze do notesu przycisku".

 5. Naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Przycisk Naciśnij spację, aby uzyskać link tylko do przeglądania”.

  • Aby uzyskać link do udostępnia z możliwością tylko wyświetlania notesu, naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Okno dialogowe, trwa ładowanie łącza do udostępniania”.

  • Jeśli udział widoku i Edytuj łącze do notesu, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Okno dialogowe, ładowanie łącza udostępniania."

 6. Naciśnij klawisz Spacja. Link udostępniania zostanie skopiowany do schowka, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

Teraz możesz skopiować link do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej wysyłanej do współpracowników.

Udostępnianie części notatek

Czasami trzeba udostępnić tylko określoną stronę z notatek. Aby to zrobić, można wysyłać tę stronę jako wiadomość e-mail lub dołączyć ją w formacie PDF.

 1. Upewnij się, że strona, którą chcesz udostępnić, jest aktywna. Można wyeksportować tylko bieżącą stronę w notesie.

 2. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz „Przycisk Wykonaj ponownie wpisywanie”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk menu Udostępnij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Zapraszanie osób do przycisku notesu".

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyślij przycisk Strona".

 5. Naciśnij klawisz Spacja. Usłyszysz: „Przycisk Wiadomość...”.

  • Aby wysłać stronę w wiadomości e-mail, naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno nowej wiadomości w aplikacji Poczta z już wklejoną zawartością strony wraz z formatowaniem. Przed wysłaniem strony po prostu dodaj adres e-mail i temat.

  • Jeśli chcesz, Wyślij stronę pocztą e-mail jako załącznik w formacie PDF, naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Spowoduje to otwarcie nowego okna wiadomości w aplikacji Poczta na stronie dołączone jako plik PDF. Po prostu Dodaj adres e-mail i temat przed wysłaniem pliku PDF.

Ukrywanie informacje o autorach

Domyślnie w programie OneNote dla komputerów Mac obok obszaru tekstowego wyświetlane są inicjały innych autorów, a w trybie czytania funkcja VoiceOver je odczytuje.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Karta Widok”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Ukryj autorów, niezaznaczone, pole wyboru". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby włączyć ustawienie.

 4. Aby powrócić do strony obszaru roboczego, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Okres strony obszaru roboczego,."

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu iOS można przy użyciu funkcji VoiceOver, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie iOS, udostępniać notesy i wydajnie współpracować z innymi osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że do telefonu dodano konto e-mail.

W tym temacie

Udostępnianie notesu

Podczas tworzenia nowego notesu aplikacja OneNote dla systemu iOS zapisuje go automatycznie w usłudze OneDrive, więc wystarczy, że wybierzesz notes, który chcesz udostępnić, i zaprosisz inne osoby do współpracy nad nim.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w widoku Sekcje.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk menu Udostępnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Zaproś osoby do notesu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole tekstowe Wpisz nazwy lub adresy e-mail”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli po raz pierwszy udostępniasz notes, może zostać wyświetlone wyskakujące okno z prośbą o dostęp do kontaktów.

 5. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić. Jeśli program OneNote ma dostęp do Twoich kontaktów, możesz też wybrać kontakt z listy rozwijanej wyświetlonej po rozpoczęciu wpisywania adresu.

 6. Naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz „Powrót”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twój notes. Jeśli chcesz, aby te osoby mogły tylko wyświetlać notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Może edytować, przycisk przełącznika, włączone”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyłączyć ustawienie.

 7. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Osobie współpracującej zostanie wysyłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do pracy nad notesem.

 8. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wrócić do widoku Sekcje.

Wysyłanie strony pocztą e-mail

Jeśli chcesz pokazać innym osobom tylko jedną stronę w notesie, możesz wysyłać ją jako załącznik PDF do wiadomości e-mail.

 1. Otwórz stronę notesu, którą chcesz wysłać w wiadomości e-mail.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Akcje strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij stronę pocztą e-mail”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Pole tekstowe Do”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wpisz adres e-mail adresata. Jeśli program OneNote ma dostęp do Twoich kontaktów, możesz też wybrać kontakt z listy rozwijanej wyświetlonej po rozpoczęciu wpisywania adresu.

  Pole Temat zostanie automatycznie wypełnione tytułem strony.

 6. Naciśnij dolną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz „Powrót”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Naciśnij górną połowę ekranu czterema palcami. Usłyszysz „Przycisk Anuluj”.

 8. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wiadomość e-mail zostanie wysłana, menu zostanie zamknięte i wrócisz do widoku strony.

Uzyskiwanie linku do notesu

Zamiast wysyłać zaproszenia bezpośrednio z aplikacji OneNote dla systemu iOS, możesz wysłać link do współpracowników w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w widoku Sekcje.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk menu Udostępnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Kopiuj link do notesu”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby uzyskać link do udostępnia z możliwością tylko wyświetlania notesu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Tylko wyświetlanie”.

  • Aby uzyskać link do udostępnia z możliwością wyświetlania i edytowania notesu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyświetlanie i edycja”.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz „Trwa pobieranie linku udostępniania”.

  Okno dialogowe zostanie zamknięte i wrócisz do widoku Sekcje.

Link został skopiowany do schowka i możesz wkleić go do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej wysyłanej do współautora.

Ukrywanie informacje o autorach

Domyślnie w aplikacji OneNote dla systemu iOS obok obszaru tekstowego wyświetlane są inicjały innych autorów, a w trybie czytania funkcja VoiceOver je odczytuje.

 1. W widoku listy notesów aplikacji OneNote dla systemu iOS szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Ustawienia”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  Porada: Jeśli bieżący widok nie jest widokiem listy notesów, naciśnij górną połowę ekranu czterema palcami. Funkcja VoiceOver odczyta nazwę miejsca, do którego wracasz, a następnie usłyszysz „Przycisk Wstecz”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby cofnąć się o jeden poziom. Fokus pozostanie na przycisku Wstecz, więc możesz po prostu kontynuować dwukrotne naciskanie, aż usłyszysz „Przycisk Ustawienia”.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Edytowanie i wyświetlanie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Ukryj autorów, przycisk przełącznika, wyłączone”. Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć ustawienie.

 4. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Usłyszysz „Przycisk Zamknij”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby powrócić do najwyższego poziomu.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji OneNote dla systemu Android można przy użyciu funkcji TalkBack, czytnika zawartości ekranu wbudowanego w systemie Android, udostępniać notesy (za pośrednictwem usługi OneDrive) i wydajnie współpracować z innymi osobami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Udostępnianie notesu

Gdy tworzysz nowy notes, aplikacja OneNote dla systemu Android zapisuje go automatycznie w usłudze OneDrive. Jeśli masz na telefonie aplikację OneDrive, możesz użyć jej do udostępnienia całego notesu.

Uwaga: Jeśli korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, kroki mogą się nieco różnić.

 1. Po utworzeniu notesu, który chcesz udostępnić w aplikacji OneNote, otwórz aplikację OneDrive.

 2. W aplikacji OneDrive, aby przeglądać pliki i foldery, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego elementu. Informacje o plikach aplikacji OneNote są odczytywane w ten sposób: „Notes, <nazwa notesu>”. Aby otworzyć element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Gdy znajdziesz się w notesie, który chcesz udostępnić, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Polecenia dotyczące plików, przycisk”. Aby otworzyć menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Udostępnij.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Zaproś osoby", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Do edycji, Dodaj osoby, aby udostępnić, okno do edycji."

 6. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić, za pomocą klawiatury ekranowej. Po zakończeniu przeciągaj palcem po klawiaturze, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie unieś palec (oraz naciśnij dwukrotnie ekran, jeśli będzie to konieczne).

  Uwaga: Klawiaturę możesz znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 7. Zaproszone osoby domyślnie mogą edytować Twój notes. Jeśli chcesz, aby te osoby mogły tylko wyświetlać notes, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaznaczone, Zezwalaj na edytowanie, pole wyboru”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyłączyć ustawienie.

 8. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Osobie współpracującej zostanie wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem do pracy nad notesem. Menu Udostępnij zostanie zamknięte.

Wysyłanie strony pocztą e-mail

Jeśli chcesz wyświetlić tylko pojedynczą stronę w notesie innym osobom, wyślij ją w wiadomości e-mail aplikacji Outlook dla systemu Android.

 1. W aplikacji OneNote otwórz stronę notesu, którą chcesz wysłać w wiadomości e-mail.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Więcej opcji, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij stronę”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie jako.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić stronę jako załącznik PDF w wiadomości e-mail, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Plik PDF”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby udostępnić stronę jako zwykły tekst w treści wiadomości, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć "Zwykły tekst", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Nowa wiadomość zostanie otwarta w Outlook dla systemu Android z fokusem w polu do. Słyszysz: "Do edycji, pól, wprowadź adres e-mail adresata, okno do edycji."

 5. Wpisz adres e-mail odbiorcy za pomocą klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Pole Temat zostanie automatycznie wypełnione tytułem strony.

 6. Aby wysłać wiadomość e-mail, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Wyślij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej na temat Zredaguj i Wyślij wiadomość e-mail w Outlook dla systemu Android, można znaleźć w sekcji Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu z pocztą e-mail w programie Outlook.

 7. Wiadomość e-mail zostanie wysłana, aplikacja Outlook zostanie zamknięta, a fokus zostanie przeniesiony do widoku strony w aplikacji OneNote.

Uzyskiwanie linku do notesu

Jeśli masz na telefonie aplikację OneDrive, zamiast wysyłać zaproszenia do udostępnienia notesu, możesz również wysłać do współpracowników link w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

Uwaga: Jeśli korzystasz z konta służbowego lub szkolnego, kroki mogą się nieco różnić.

 1. W aplikacji OneDrive przejdź do notesu, który chcesz udostępnić. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Polecenia dotyczące plików, przycisk”. Aby otworzyć menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Udostępnij”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Udostępnij.

 3. Domyślnie wygenerować widoku i Edytuj łącze do notesu. Jeśli chcesz udostępnić tylko do wyświetlania łącza do notesu, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "listy rozwijanej można edytować". Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Może wyświetlać." Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby utworzyć i skopiuj udostępniania łącze do Schowka, w menu Udostępnij szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Kopiuj łącze", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Menu Udostępnij zostanie zamknięte, link został skopiowany do schowka i możesz wkleić go do wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej wysyłanej do współautora.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia OneNote dla systemu Windows 10 z klawiatury i czytnika ekranu udostępnianie notesów i efektywne współpraca ze współpracownikami. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Będzie również sposób kopiowania notatek i udostępnianie ich.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie notesu

Podczas tworzenia nowego notesu program OneNote dla systemu Windows 10 zapisuje go automatycznie w usłudze OneDrive, więc wystarczy, że wybierzesz notes, który chcesz udostępnić, i zaprosisz inne osoby do współpracy nad nim.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w trybie edytowania.

 2. W celu otwarcia notesu naciśnij klawisze Ctrl+G, aby otworzyć nawigację po notesie.

 3. Górę i w dół klawisz strzałki, aby przejść do notesu, który chcesz otworzyć. Po znalezieniu poprawne Notes, naciśnij klawisz Esc. Otwiera Notes.

 4. Aby udostępnić Notes, naciśnij klawisze Alt + H. Słyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Udostępnij". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Karta Udostępnianie zostanie otwarty. Słyszysz: "Wyślij kopię".

 5. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Wpisz adresy e-mail".

 6. Wpisz adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić.

 7. Domyślnie osób zaproszonych można edytować notesu. Jeśli chcesz, aby można było wyświetlać tylko Notes, naciśnij klawisz Tab. Słyszysz: "Może edytować." Naciśnij dwukrotnie klawisz Strzałka w dół. Słyszysz: "Może wyświetlać." Naciśnij klawisz Enter.

 8. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby udostępnić Notes.

 9. Aby zatrzymać udostępnianie notesu z inną osobą, na karcie Udostępnianie naciśnij klawisz Tab, dopóki nazwę jednego z współpracownicy. Następnie użyj w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przejść do osoby, z którymi chcesz zatrzymać udostępnianie. Naciśnij klawisz SPACJA, a następnie naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Zatrzymaj udostępnianie przycisk". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zatrzymać udostępnianie.

Udostępnianie strony

Czasami trzeba udostępnić określoną część notatek. W tym celu można utworzyć link służący do udostępniania strony notesu.

Uwaga: Jeśli korzystasz z konta służbowego, udostępnienie strony może okazać się niemożliwe. Zamiast tego użyj konta Microsoft.

 1. Upewnij się, że strona, którą chcesz udostępnić, jest aktywna. Link udostępniania można utworzyć tylko dla bieżącej strony w notesie.

 2. Aby otworzyć konkretnej strony, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + G, aby przejść do sekcji nawigacji. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz nazwę sekcji. Następnie w górę i klawiszy strzałek, aby przejść do sekcji zawierającej stronę, którą chcesz udostępnić.

 3. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+G, aby otworzyć nawigację po stronie. Usłyszysz nazwę strony. Aby przejść do strony, którą chcesz udostępnić, użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół. Gdy znajdziesz właściwą stronę, naciśnij klawisz Spacja, aby przejść do trybu edytowania strony.

 4. Aby udostępnić stronę, naciśnij klawisze Alt + H. Słyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Udostępnij". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Karta Udostępnianie zostanie otwarty. Słyszysz: "Wyślij kopię".

 5. Aby utworzyć link do udostępniania do strony, naciskaj klawisz Tab do górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "Ta strona" i tytułu strony. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 6. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Przycisk Utwórz". Naciśnij klawisz SPACJA, aby utworzyć łącze.

 7. Aby skopiować łącze, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Kopiuj". Naciśnij klawisz SPACJA, aby skopiować.

  Uwaga: Osoby, które otrzymają link, mogą tylko wyświetlać stronę.

 8. Aby zatrzymać udostępnianie strony, na karcie Udostępnianie, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Każda osoba z łączem Wyświetl stronę". Naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Zatrzymaj udostępnianie przycisk". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

Wysyłanie kopii w wiadomości e-mail

W programie OneNote dla systemu Windows 10 możesz łatwo wysłać pocztą e-mail kopię notatek.

 1. Upewnij się, że strona, którą chcesz udostępnić, jest aktywna — w trybie edytowania.

 2. Aby wysłać kopię strony, naciśnij klawisze Alt + H. Słyszysz: "Karta Narzędzia główne". Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Przycisk Udostępnij". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Zostanie wyświetlona karta Udostępnij. Słyszysz: "Wyślij kopię".

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Informuje o program Narrator: "Udostępnij okno". Z czytnikiem ekranu JAWS słyszysz: "Udostępnij listy aplikacji."

 4. Aby wysłać kopię pocztą e-mail, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć "Poczta", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć.

 5. Zostanie otwarta aplikacja Poczta dla systemu Windows 10 z fokusem na polu Do, w którym możesz wpisać adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać tę kopię. Aby dowiedzieć się, jak wysłać wiadomość e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu, zobacz Pisanie i wysyłanie nowej wiadomości e-mail w aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia OneNote Online z klawiatury i czytnika ekranu udostępnianie notesów i efektywne współpraca ze współpracownikami. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Udostępnianie notesu

Wybierz notes, który chcesz udostępnić, i zaproś inne osoby do współpracy nad nim.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w aplikacji OneNote Online.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę karty wstążki aktualnie zaznaczonego.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie.

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Osób w Twojej organizacji przy użyciu tego łącza może edytować". Jeśli chcesz zmienić, kto łącze do udostępnienia działa w przypadku lub czy adresat może edytować Notes udostępniony, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Łącze ustawienia". Aby ograniczyć link do określonego użytkownika lub użytkowników, naciśnij klawisz strzałki w górę, aż usłyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór. Aby zmienić łącze łącze Wyświetl, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczone, Zezwalaj na edytowanie pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby potwierdzić nowe ustawienia łącze, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wprowadź nazwy lub adresy e-mail". Wpisz nazwy lub wiadomości e-mail osób, które chcesz zaprosić, oddzielone przecinkami, jeśli istnieje więcej niż jeden.

 6. Naciskaj klawisz Tab. Słyszysz: "Wprowadź opcjonalny komunikat tutaj". Jeśli chcesz wysłać wiadomość do zaproszenia, zapisz je.

 7. Aby udostępnić Notes, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Aby zamknąć okno dialogowe Udostępnianie, naciśnij klawisz Esc.

Uzyskiwanie linku do notesu

Zamiast wysyłać zaproszenia z aplikacji OneNote Online, możesz wysłać link do współpracowników w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznej.

 1. Upewnij się, że notes, który chcesz udostępnić, jest otwarty w aplikacji OneNote Online.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę karty wstążki aktualnie zaznaczonego.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Udostępnij", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Udostępnianie,

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Osób w Twojej organizacji przy użyciu tego łącza może edytować".

 5. Jeśli chcesz zmienić, kto łącze do udostępnienia działa w przypadku lub czy adresat może edytować Notes udostępniony, naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Łącze ustawienia". Aby ograniczyć link do określonego użytkownika lub użytkowników, naciśnij klawisz strzałki w górę, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić wybór. Aby zmienić łącze Wyświetl łącza, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaznaczone, Zezwalaj na edytowanie pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Aby potwierdzić nowe ustawienia łącze, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby utworzyć łącza udostępniania, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Kopiuj łącze", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno tworzone łącze, z fokusem na adres łącza utworzone.

 7. Aby skopiować łącze do Schowka, naciśnij klawisze Ctrl + C. Teraz można wkleić łącze w wiadomości e-mail lub wiadomości błyskawicznych, które wysyłasz do swojego współpracownicy.

 8. Po skopiowaniu łącza, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno dialogowe Udostępnianie.

Sprawdzanie obecności współpracowników

Aplikacja OneNote Online pozwala sprawdzić, czy inne osoby pracują w notesie w tym samym czasie.

 1. Podczas wyświetlania notesu udostępnionego w OneNote Online, naciśnij klawisz Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę karty wstążki aktualnie zaznaczonego.

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "wyrażanie opinii do firmy Microsoft, przycisk", a następnie jeden raz więcej naciskaj klawisz Tab, aby dowiedzieć się, jeśli współautorów oglądasz notesu.

  • Jeśli współpracownik jest wyświetlana Notes, słychać nazwę danej osoby, a po nim "Jest również tutaj". Po naciśnięciu klawisza Enter, czytnik ekranu zawiera informację, która część wyświetlania do współtworzenia, na przykład "tej stronie."

  • Jeśli nikt inny nie jest wyświetlana Notes, możesz usłyszeć: "Jest po prostu Ciebie obecnie."

 3. Aby wrócić do obszaru tekstowego w notesie, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: „Obszar edytowania, edytowanie”.

Porada: Aby wyświetlić informacje o autorach obok obszaru tekstu, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwę karty wstążki zaznaczonej i naciśnij klawisz W. Słyszysz: "Zaznaczone, element karty Widok." Naciśnij klawisz S, aby wyświetlić informacje o autorach.

Zobacz też

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×