Udostępnianie kalendarza w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Swoje kalendarze w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac możesz udostępniać rodzinie, znajomym i współpracownikom. W każdej chwili możesz nadać uprawnienia (od współwłasności po tylko przeglądanie) lub anulować uprawnienia do wyświetlania kalendarza.

Ważne: Aby udostępnić kalendarz, Ty i osoba, której chcesz go udostępnić, musicie mieć konta programu Microsoft Exchange.

Udostępnianie kalendarza innym osobom

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

  Kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

 3. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Uprawnienia do kalendarza.

  Kliknij pozycję Uprawnienia kalendarza

  Uwaga: Jeśli przycisk Otwórz kalendarz udostępniony lub Uprawnienia do kalendarza nie jest dostępny, może być konieczna zmiana jednego z ustawień. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Nie można otworzyć kalendarza udostępnionego w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 4. W oknie Właściwości kalendarza kliknij pozycję Dodaj użytkownika.

  Dodawanie przycisku użytkownika na karcie uprawnień do kalendarza

 5. W polu Wyszukaj wpisz nazwisko osoby, której chcesz udostępnić kalendarz.

 6. Gdy nazwisko tej osoby zostanie wyświetlone na liście, kliknij je, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Kliknij przycisk Dodaj

  Porada: Nazwisko tej osoby pojawi się w oknie Właściwości kalendarza.

 7. W oknie Właściwości kalendarza kliknij pozycję Poziom uprawnień, Strzałka w dół i Wybierz poziom uprawnień , aby przypisać do osoby dodane. Należy zauważyć, że domyślne Odczyt, zapis, Usuń i inne opcje Zmień oparty na poziom uprawnień, które możesz wybrać.

  Ustawianie poziomów uprawnień do kalendarza udostępnionego

 8. Zaznacz odpowiednie pola wyboru w sekcjach Odczyt, Zapis, Usuwanie i Inne, a następnie kliknij przycisk OK.

Zdefiniowane poziomy uprawnień

Różne poziomy uprawnień można udzielić innym osobom. Wartość domyślna to czasie wolnym/zajętym, która jest wyświetlana w Asystenta planowania informacji o czasie wolnym/zajętym stanie. Aby użytkownicy komputerów Mac wyświetlić kalendarz będą musieli się można przypisywać uprawnienia recenzenta.

Okno dialogowe uprawnienia kalendarza z wyróżnionym uprawnienie recenzenta

W poniższej tabeli opisano uprawnienia, które są skojarzone z poszczególnych poziomów uprawnień.

Akcja

Uprawnień

Adresat kalendarz udostępniony...

Odczyt

Brak

Zablokowanie odczytu nic na kalendarz udostępniony

Czas, temat, lokalizacja

Można wyświetlić czas, temacie i lokalizacji spotkań i terminów na kalendarz udostępniony

Czas wolny/zajęty

Widać, gdy są bezpłatne i zajęty, ale nie inne szczegóły

Pełne szczegóły

Można przeczytać wszystkie elementy w kalendarzu

Pisanie

Tworzenie elementów

Można tworzyć spotkań i terminów w kalendarzu

Tworzenie podfolderów

Można utworzyć folder w obszarze kalendarz udostępniony. Jest to miejsce, w którym można zaplanować terminy, ale nie spotkań.

Edytowanie własnego

Edytowanie spotkań i terminów, w którym utworzone, ale nie utworzonych przez osobę, udostępnianie kalendarza

Edytuj wszystkie

Edytowanie wszystkie spotkania, terminy i zawartości folderów, niezależnie od tego, kto utworzył

Usuwanie

Brak

Usuwanie nic na kalendarz udostępniony jest zablokowane

Własności

Można usunąć spotkań i terminów, w którym utworzone, ale nie utworzonych przez osobę, udostępnianie kalendarza

Wszystko

Usuń wszystkie spotkania, terminy i zawartości folderów, niezależnie od tego, kto utworzył

Inne

Folder jest widoczny

Wyświetlanie folderu (lub podrzędny kalendarza).

Kontakt folderu

Komunikaty o folderu publicznego i rozwiązać duplikowanie lub zastąpić problemów.

Właściciel folderu

Dodawanie, edytowanie i usuwanie terminów.

Anulowanie uprawnień osoby, której nie chcesz już udostępniać kalendarza

 1. U dołu okienka nawigacji kliknij pozycję Kalendarz.

 2. Wybierz kalendarz, którego dotyczą przeznaczone do anulowania uprawnienia danej osoby.

 3. Na karcie Organizowanie kliknij pozycję Uprawnienia do kalendarza.

  Kliknij pozycję Uprawnienia kalendarza

 4. W oknie Właściwości kalendarza kliknij pozycję Usuń i kliknij przycisk OK.

Informacje pokrewne

Otwieranie udostępnionego kalendarza programu Exchange w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×