Podstawy pracy z kalendarzem

Udostępnianie kalendarza

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W poprzednim klipie wideo przedstawiono przykład udostępniania kalendarza w asystencie planowania. Można też wykonywać inne czynności związane z udostępnianiem kalendarza.

Chcesz wiedzieć więcej?

Dodawanie dni wolnych do kalendarza

Drukowanie kalendarza z informacjami o terminach i spotkaniach

Udostępnianie kalendarza programu Outlook innym osobom

Im więcej pracujemy z programem Outlook,

tym sprawniej będzie nam przebiegać komunikacja z innymi

osobami i udostępnianie im informacji za pomocą tego programu.

W poprzednim klipie wideo przedstawiłem przykład udostępniania kalendarza w asystencie planowania.

Można też wykonywać inne czynności związane z udostępnianiem kalendarza.

Mogę na przykład kliknąć pozycję Prześlij dalej, aby w wiadomości e-mail

wysłać wezwanie na spotkanie innej osobie bez faktycznego zapraszania tej osoby.

Dla adresata taka wiadomość jest bardzo zbliżona do wezwania na spotkanie.

Może je zaakceptować, wstępnie zaakceptować bądź odrzucić.

Gdy chcę udostępnić cały swój kalendarz, mogę skorzystać z jednej z 3 opcji na kracie Narzędzia główne.

Aby wysłać kalendarz w wiadomości e-mail, kliknę pozycję Wyślij kalendarz pocztą e-mail.

Kliknę pozycję Zakres dat, aby określić część kalendarza do wysłania.

Mogę nawet wprowadzić określony zakres dat.

Następnie kliknę pozycję Szczegóły, aby określić zakres informacji do udostępnienia:

Tylko dostępność (tylko informacje wolny/zajęty), Ograniczone szczegóły lub Pełne szczegóły.

Kliknę przycisk OK, aby dodać informacje do wiadomości e-mail.

Teraz mogę dodać adresatów i kliknąć pozycję Wyślij.

Metoda oparta na wiadomości e-mail jest skuteczna, gdy chce się wysłać tylko migawkę kalendarza.

Aby inne osoby mogły jednak wyświetlać mój kalendarz tak samo jak ja, kliknę pozycję Udostępnij kalendarz.

Osoby, którym chcę udostępnić kalendarz, wprowadzę w wierszu Do.

Następnie wybiorę poziom szczegółów do udostępnienia.

Zaznaczę to pole wyboru, aby poprosić o zgodę na wyświetlanie kalendarzy adresatów, a następnie kliknę pozycję Wyślij.

Kliknę pozycję Tak, aby potwierdzić chęć udostępnienia kalendarza. Zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Po otwarciu wiadomości adresaci

mogą przeczytać wyjaśnienie oraz pewne instrukcje dotyczące dodawania mojego

kalendarza. Wszystkie te informacje zostały dodane automatycznie w programie Outlook.

Po kliknięciu opcji dodania lub otwarcia mojego kalendarza w programie Outlook będą

oni przełączani do widoku kalendarza i ich kalendarze będą wyświetlane obok mojego.

Ponieważ przyznałem temu adresatowi uprawnienie do wyświetlania pełnych

szczegółów, może on otworzyć spotkanie lub termin i wyświetlić wszystkie informacje.

Jedynymi czynnościami, których nie może wykonywać, jest zmienianie i dodawanie

czegokolwiek, ponieważ domyślnie ten adresat ma tylko uprawnienia do odczytu.

Gdy dany adresat potrzebuje więcej miejsca na swój kalendarz, może wyczyścić to pole wyboru.

Aby odebrać adresatowi możliwość wyświetlania szczegółów wybranego elementu,

przejdę go grupy Znaczniki i kliknę ten przycisk w celu ustawienia elementu jako prywatnego.

Teraz osoby, którym udostępniam kalendarz, widzą informację Termin prywatny i nie mogą otwierać tego elementu.

Aby wyświetlić lub zmienić szczegóły udostępniania, kliknę pozycję Uprawnienia do kalendarza i wybiorę nazwisko.

Mam tutaj pełną kontrolę nad tym, co dany adresat widzi w moim kalendarzu i jakie czynności może w nim wykonywać.

Mogę nawet nadać mu uprawnienia do zapisywania.

Funkcja udostępniania kalendarza świetnie sprawdza się jako metoda udostępniania w ramach organizacji,

nie jest jednak zawsze dostępna jako sposób udostępniania przez Internet.

W przypadku otrzymania wiadomości takiej jak ta, mogę wypróbować jeszcze jedną możliwość.

Kliknę pozycję Publikuj w trybie online, a następnie kliknę pozycję Publikuj ten kalendarz.

W przypadku połączenia z usługą obsługującą udostępnianie

kalendarzy w trybie online zostanie wyświetlone takie okno dialogowe.

Wprowadzę szczegóły i zakres dat do udostępnienia, a następnie wybiorę pozycję Z ograniczeniami lub Publiczne.

W przypadku wybrania pozycji Z ograniczeniami użytkownicy w

Internecie nie będą mogli wyszukiwać łącza do mojego kalendarza.

Każda osoba, która otrzyma to łącze ode mnie, będzie jednak mogła wysłać je innym osobom,

należy więc publikować tylko takie informacje kalendarza, w przypadku których nie

ma przeciwwskazań dotyczących ich udostępniania dowolnemu użytkownikowi w Internecie.

Kliknę pozycję Rozpocznij publikowanie, a następnie wyślę te

łącza do innych osób, aby mogły uzyskać dostęp do mojego kalendarza.

Znamy już podstawowe czynności dotyczące korzystania z kalendarza w programie Outlook 2013.

Co teraz?

Warto spróbować utworzyć termin lub spotkanie i poeksperymentować samodzielnie z różnymi opcjami.

Warto też poeksperymentować z poleceniami na wstążce.

Następnie można zajrzeć do podsumowania kursu zawierającego łącza do

bardziej szczegółowych informacji dotyczących korzystania z programu Outlook 2013.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×